Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni, kérjük, jelezze a hivatalban.

Alkalmak

– Ma 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a Templomban.
– Kedden 10 órakor Imaóránk lesz a Gyülekezeti ház alagsorában.
– Szerdán 18 órakor lesz Bibliaóra a Gyülekezeti házban.
– Csütörtökön 17 órakor lesz Ifjúsági óra a Gyülekezeti házban.
– Csütörtökön 19 órakor lesz Fiatal Felnőttek Bibliaórája a Gyülekezeti házban.
– Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, a gyermekek pedig majd az igehirdetés előtt kimehetnek gyermekistentiszteletre a Gyülekezeti házba. Jövő vasárnap az Istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk, melyre várjuk a süteményeket, üdítőket és kérjük a segítséget a megterítés szolgálatában.

Zenei esték

Október 15-én, vasárnap 18 órakor a Magyarországi Református Egyház Központi Kórusa fog Templomunkban énekelni. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre az alkalomra és kérem, hogy készüljünk süteményekkel is, hogy a koncert után a kórus tagjait is vendégül tudjuk látni.

Énekkari próba

– Énekkar próbája vasárnap 9 órakor van az alagsorban. Szeretettel várjuk az énekelni szerető testvéreket.

Konfirmáció

Szerdán 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre, de szeretnének konfirmálni.
Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre.

Felnőtt konfirmáció

– Többen vannak a vasárnapi igehallgató gyülekezetben olyan felnőttek, akiknek az életében eddig nem történt meg a keresztség, vagy még nem tettek konfirmációi fogadalmat és így nem lehetnek az úrvacsorai közösség tagjai és nem szerepelhetnek a Választói névjegyzékben sem. Őket hívjuk és várjuk, hogy a konfirmációs tanfolyamra jelentkezzenek. A beszélgetések csütörtökön 18 órakor lesznek.

Presbiteri gyűlés

Október 17-én, kedden 18 órakor Presbiteri Gyűlést tartunk az Gyülekezeti teremben két tárgysorozattal:
1. Presbitérium hozzájárulása, hogy a lelkipásztor az Ady Endre Református Általános Iskolában az iskolalelkészi állást betölthesse.
​2. November 12-iki presbiterválasztás előkészítése: jelöltek, szavazás módja jóváhagyása.

Gyülekezeti túrázás

– Október 14-én, szombaton Biatorbágy környékére megyünk egy kb. 8,5 km-es túrára. Akit érdekel, ez az alkalom Farkas Krisztiánnál tájékozódhat a részletekről.

Templomtakarítás

– Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

Óvoda

– Hálaadással emlékezünk meg arról, hogy a Szőlőskert Református Óvoda már három éves lett, hiszen 2014. október 6-án kaptuk meg a Működési engedélyt. Soli Deo Gloria – Egyedül Istené Dicsőség

Konferencia

– Október 14-én, szombaton 10 órakor Pécelen a református templomban kezdődik REFORMÁCIÓ IDŐSZERŰSÉGE MA ÉS HOLNAP című hitvalló emléknap, amelyre szeretettel várnak minket is. A nap programja a kijáratnál elvehető.

Délelőtt

Lectio: János: 13, 21-30
Textus: János: 13, 27
Énekek: 139: 1
​​ Káté: XLI. Úrnapja
​​ 139: 9-14
​​ ​​429: 1-4
​​ ​438: 1-2
​​ ​438: 3-4
​​ Igehirdető: Harkai Ferenc

Délután

Textus: Példabeszédek: 27, 11-27
Heidelbergi Káté: XLI. Úrnapja
Énekek: 8: 1
​​ 8: 2-6
​​ ​503: 1-8
​​ Igehirdető: Harkai Ferenc