Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni, jelezze kérését a Lelkészi hivatalban.

Konfirmáció

– A mai napon konfirmációi fogadalmat tett: Ablonczy Lili, Balla Zóra, Csedő Balázs György, Harkai Kornél Imre, Ketesdy Levente Zsolt, Medvés Erika Bella, Németh Melinda Judit, Sédi Nikolett, Szalai Zsófia Lili és Wágner Réka Gabriella.

Alkalmak

– Ma 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a Templomban.
– Kedden 10 órakor lesz Imaóra.
– A héten szerdától péntekig Bűnbánati Istentiszteleteket tartunk 19 órakor.
– Szerdán és csütörtökön felnőtt konfirmandusaink is be fognak mutatkozni: Kovácsné Nagy Adrienn Melinda, Mechler András, Molnár Eszter és Soproni János.
– Jövő vasárnap, Pünkösd első napján 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, ezen az alkalmon az Úrasztalát is meg fogjuk teríteni.
– Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet.
Pünkösd hétfőn 10 órakor az Istentiszteleten az igehirdetés után felnőtt konfirmáció lesz, majd úrvacsorai közösséget is tartunk.

Énekkari próba

– Ezen héten nincs énekkari próba.

Konfirmáció

– Első évesek konfirmandus órája szerdán 16 órakor lesz.

A gyermekeknek a gyülekezeti hittanórák a héten a megszokott rendben lesznek.

Temetés

– 2018. április 14-én, 76 éves korában elhunyt Szűcs Józsefné, született Csákvári Mária presbiter testvérünk. Közel húsz évig volt Egyházközségünk aktív szolgáló tagja, de szeptember óta már nem tudott alkalmainkon betegsége miatt részt venni. Az elmúlt héten, május 10-én, csütörtökön adtunk hálát földi életéért. A vigasztalás igéje a Wekerle-telepi Munkás Szent József Római Katolikus Templomban a 1 Thesszalonika 5, 23-24 verseiben van: „A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt”. Isten vigasztalását kérjük férjének, gyermekeinek, unokáinak, a gyászoló családnak és a gyászoló gyülekezetnek A Boldog Feltámadás reménysége alatt.

Szeretethíd

Május 25-én és 26-án Egyházközségünk is jelentkezett a Református Szeretetszolgálat Szeretethíd című programjára, amikor a református közösségek környezetükben végeznek jótékonysági tevékenységeket: takarítás, karbantartás. A mi tervünk, hogy 26-án, szombaton az Ady Endre Református Iskolában tartanánk egy kis szépítő szolgálatot festéssel, mázolással, takarítással.
Kérem, hogy aki szívesen részt vesz egy ilyen programban, jelezze minél előbb Kladiva Andreánál vagy a Lelkészi hivatalban.

Templomtakarítás

– Ezen a héten kivételesen pénteken a 19 órakor kezdődő Bűnbánati Istentisztelet után fogjuk a templomot takarítani. Kérjük, aki részt kíván venni ebben a szolgálatban így készüljön.
Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

Délelőtt

Lectio: Róma: 5, 1-11
Textus: Róma: 5, 1
Énekek:1: 1
Káté: XIX. Úrnapja
153
​395: 1-3
264: 1
90: 1, 9
436: 1
Úrvacsora alatt: 436: 2-7, 457, 458, 459, 460, 461, 462
​434: 1-4
Igehirdető: Harkai Ferenc

Délután

Textus: 1 Királyok: 22, 29-40
Heidelbergi Káté: XIX. Úrnapja
Énekek:105: 1
448: 1-7
500: 1-8
Igehirdető: Harkai Ferenc