Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze a hivatalban.

Hittanévzáró

– Hit- és erkölcstanoktatás szolgálatban 10-en vettek részt, mint hittanoktatók: Cseresznyés Ágota, Harkai Ferenc Csabáné, Hegedűs Alfonzné, Hevesi Krisztina, Józsa Gábor, Kissné Jakab Olga, Lóránt Krisztián, Marton Marianna, dr. Szente Péterné és Wisinger Andrea. Kérjük Urunkat, hogy erősítse a hittanoktatóinkat a gyermekek nevelésében!
Örülünk annak, hogy az Ady Endre Református Általános Iskola hittanoktatóin kívül a tanári kar további tagjai is itt vannak, így most őket köszöntjük: Bors Kádár-Eszter, Csokai-Tóth Erika, Plajner Ferenc és Remeczné Hunyadvári Melinda tanárokat.
Köszöntjük a Szőlőskert Református Óvoda itt levő két dajkáját is, akik az óvoda indulása óta képviselik Egyházközségünket az intézményben.
Most köszönjük meg Dr. Fejes Erzsébetnek is, hogy egész évben folyamatosan segítette Egyházközségünk munkáját, mint oktatási szakértő.
Szeretettel köszöntjük azokat a gyermekeket is, akik ezen a mai napon eljöttek: egy kis édességgel.
Isten áldása legyen továbbra is minden gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő munkatársunk életén, hogy Egyházközségünk ezt a szolgálatát Isten dicsőségére tudja betölteni!

Alkalmak

– Ma 15 órától kinyitjuk a Templomot a városünnepre érkezők előtt és a gyerekeknek kreatív délutánt tartunk az udvaron.
– Kedden 10 órakor Imaóra lesz, ekkor fog a Kerületi Rendőrkapitányság is úgynevezett bűnügyi megelőzési tájékoztatót tartani.
– Szerdán Baba-mama kör lesz 8 óra 15-től a Gyülekezeti ház emeletén.
– Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz.
– Csütörtökön 17 órától lesz Ifjúsági óra a Gyülekezeti Házban.
– Csütörtökön 19 órakor Fiatal felnőttek Bibliaórája lesz.
– Vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban. Reménységünk szerint ekkor fogjuk megkeresztelni Sándor József és Komódi Flóra harmadik gyermekét Adél Terézt. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családot!
– Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet.

Esküvő

– Örömmel hirdetem, hogy Panyi Mihály és Ratkó Ilona református közgazdász legény fia, Mihály feleségül vette Burján Imre és Urbin Szilvia római katolikus dajka leányát, Brigittát. Házasságkötésük templomi megáldásának tervezett időpontja 2018. június 16-án, szombat 16 óra. Hordozzuk őket imádságban!

Temetés

– Az elmúlt héten június 6-án, szerdán temettük a Kispesti temetőben Bodnár István József testvérünket, aki 2018. május 12-én, 88 éves korában hunyt el Danville-ben (USA). Isten vigasztalását kérjük feleségének, gyermekeinek és a gyászoló családnak A Boldog Feltámadás reménysége alatt.
A vigasztalás igéi a koporsó mellett a Róma: 14, 5-12 alapján hirdettettek.

Kanonika vizitáció

– 2018. június 6-án, szerdán megtörtént Egyházközségünkben az évi Kanonika vizitáció: Illés Dávid esperes úr és Brandenburg Sándor főgondnok úr ellenőrizték a hivatalt és beszélgettek a Presbitérium tagjaival. A vizitációs bizottság mindent rendben talált.

Templomtakarítás

– Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken a 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

Kitüntetés

– 2018. június 7-én Fóris Kálmánt, mint Egyházközségünk presbiterét, korábbi gondnokát-kurátorát díszpolgári címmel tüntették ki. Isten áldását kérjük életére, hogy így 93 évesen is legyen továbbra is ereje, mind egyházunkban, mind a városban Isten dicsőségére szolgálni.

Délelőtt

Textus: Róma: 16: 1-16
Énekek:95: 1
329: 2
Ker.: Rékási Gréta- Zsoltárok: 95
Szülők: Rékási Attila István és Varga Erika
134: 3
Káté: XXIII. Úrnapja
165: 1-2
471: 1
167: 1-3

Igehirdető: Harkai Ferenc