Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze a hivatalban.

Alkalmak

– Ma 18 órakor is lesz Istentiszteletet, itt a Templomban
Kedden 10 órakor Imaóra lesz
Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
Pénteken 17 órától lesz Ifjúsági óra a Gyülekezeti Házban
– Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban
– Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

Énekkari próba

– Folytatódnak az énekkar próbái is pénteken 19 órától várjuk az énekelni szerető régi és új tagokat.
Szeretettel várjuk az új tagokat is az énekkarba!

Konfirmáció

Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre
Szerdán 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre, de szeretnének konfirmálni.

Felnőtt konfirmáció

– Többen vannak a vasárnapi igehallgató gyülekezetben olyan felnőttek, akiknek az életében eddig nem történt meg a keresztség, vagy még nem tettek konfirmációi fogadalmat és így nem lehetnek az úrvacsorai közösség tagjai, és nem szerepelhetnek a Választói névjegyzékben sem. Őket hívjuk és várjuk, hogy a konfirmációs tanfolyamra jelentkezzenek. A beszélgetések csütörtökön 18 órakor lesznek. Kérem az érdeklődők jelentkezzenek a Lelkészi hivatalban.

Temetés

– Az elmúlt héten október 3-án, szerdán temettük a Kispesti Temetőben Kovácsné Bartha Klárát, aki 70 éves korában szeptember 16-án hunyt el. Isten vigasztalását kérjük férjének, testvéreinek, családjának és barátainak A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

Állások az iskolában és az óvodában

– Az általunk fenntartott Ady Endre Református Általános Iskolában szükség van új technikai dolgozókra. Szükség lenne az iskolában portás és takarító munkatársakra is. Kérem, hogy aki tud a fenti állások betöltésében segíteni jelezze a Lelkészi hivatalban vagy az Iskolában.
A Szőlőskert Református Óvodába is keresünk egy dajkát. Egyik munkatársunk el fog menni, így az ő helyére várunk jelentkezőt. Szeretnénk, ha egyháztagjaink közül jelentkezne valaki, aki be tudná tölteni a majdan megüresedő állást. Amikor az óvodát elindítottuk, az volt a cél, hogy a dajkák egyháztagjaink legyenek, szeretnénk ezt a rendet megőrizni. Aki szívesen jönne, jelentkezzen Lelkészi Hivatalban vagy az Óvodában.

Templomtakarítás

– Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

Beiktatás, parókia felszentelés

– A Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség lelkészi állásába iktatják be Berta Zsolt lelkipásztort és szentelik fel az új parókiát 2018. október 7-én 15 órakor a 1125 Budapest, Felhő u. 10-ben. Isten áldja meg az ünnepre készülő Svábhegyi közösséget.

Rendszeres mozgáslehetőség

– Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!
Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
Október 9-én, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

Túra

– Október 27-én szombatra szervezünk egy túrát. Aki szívesen jön erre alkalomra, kérem Farkas Krisztiánnál, vagy a Lelkészi hivatalban jelentkezzen.

Délelőtt

Lectio: Lukács: 22, 24-30
Textus: Lukács: 22, 28
Énekek:72: 1, 10
Káté: XL. Úrnapja
380: 1-5
380: 6-9
380: 11-12
241: 1-4

Igehirdető: Harkai Ferenc

Délután

Textus: 2Királyok: 5, 1-19
Heidelbergi Káté: XL. Úrnapja
Énekek:150: 1
226: 1-2
467: 1-5

Igehirdető: Borza Ferenc