Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

Alkalmak

– Ma 17 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban.
– Kedden 10 órakor Imaóra lesz.
– Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz.
– Csütörtökön 19 órakor Fiatal felnőttek Bibliaórája lesz.
Pénteken 17 órától lesz Ifjúsági óra a Gyülekezeti Házban.
– Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, ezen az alkalmon vendég igehirdetőnk lesz: Takaró Tamás esperes úr, a Pesterzsébet-Központi Református Egyházközség lelkipásztora fogja az egyházmegyei szószékcsere alkalmából közöttünk Isten igéjét hirdetni.
– Jövő vasárnap 17 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban.

Baba-mama kör

– A Baba-mama kör következő alkalma, november 7-én, szerdán 815-től lesz a Gyülekezeti ház emeletén, szeretettel várjuk a az édesanyákat és gyermekeiket!

Konfirmáció

Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre
Szerdán 16 órakor lesz, konfirmandus óra azoknak, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre, de szeretnének konfirmálni.

Énekkari próba

Pénteken 19 órakor énekkari próba lesz. Várjuk az énekelni szerető testvéreket, hogy részt vegyenek az alagsorban a közös éneklésen!

Temetés

– Október 27-én életének 82 évében elhunyt Bán Béla nyugdíjas lelkipásztor. Temetése tegnap, 2018. november 3-án volt Baján. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családnak és egyházunk közösségének A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt!

Elhunyt

– Október 10-én elhunyt Jungblut Henrikné, született Kovács Margit asszonytestvérünk, aki a Rákóczi utcában lakott. pénteken, november 9-én itt a Templomban fogunk gyászistentiszteletet tartani 11 órakor.

Iskolára felkészítő

– Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra.
Az első felkészítő 2018. november 14-én 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt.

Rendszeres mozgáslehetőség

– Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!
Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
November 6-án, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

Állások az iskolában

– Az általunk fenntartott Ady Endre Református Általános Iskolában szükség van új technikai dolgozókra. Szükség lenne az iskolában takarító munkatársakra is. Kérem, hogy aki tud a fenti állások betöltésében segíteni jelezze a Lelkészi hivatalban vagy az Iskolában.

Templomtakarítás

– Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

Délelőtt

Lectio: Efezus: 5, 1-33
Textus: Efezus: 5, 21-33
Énekek:78: 1
Káté: XLIV. Úrnapja
380: 1,7
261: 1-4
380: 11-12
278: 1-2, 7-8

Igehirdető: Harkai Ferenc

Délután

Textus: János: 6, 1-15. 41-51
Heidelbergi Káté: XLIV. Úrnapja
Énekek:105: 1
479: 1-4
511: 1-5

Igehirdető: Borza Ferenc