Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni, kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

Alkalmak

– Ma 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a Templomban
– Kedden 10 órakor Imaóra lesz
– Szerdán 815 órakor kezdődik a Baba-mama kör az emeleti teremben
– Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
– Csütörtökön 19 órakor Fiatal felnőttek Bibliaórája lesz
– Pénteken 17 órától lesz Ifjúsági óra, úgymond házon kívül
– Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, és fogunk Gyermek-istentiszteletet is tartani a Gyülekezeti házban
– Jövő vasárnap 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

Énekkari próba

Pénteken 19 órakor énekkari próba lesz. Várjuk az énekelni szerető testvéreket, hogy részt vegyenek az alagsorban a közös éneklésen!

Konfirmáció

Szerdán 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre, de szeretnének konfirmálni.
Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre.

Gyülekezeti hittanórák

– A gyülekezeti hittanórák a héten a szokott időben lesznek.

Ökumenikus imahét

– Kettő hét múlva január 20-án 17 órakor itt a mi Templomunkban kezdődik az úgynevezett Ökumenikus imahét, amikor a korábbi évek gyakorlata szerint estéről estére másik Templomba megyünk, hogy ott Isten igéjét hallgassuk és együtt imádkozzunk különböző felekezethez tartozó keresztyének.

Rendszeres mozgáslehetőség

– Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!
Egyik egyháztagunk, Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
Legközelebb január 8-án, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik  szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

Presbiterképzés

– Nemcsak a presbitereket hívjuk január 19-én, szombaton 10 órára a Budai Református Egyházközségbe (I. kerület, Szilágyi Dezső tér, Gyülekezeti terem) áhítatra és előadásra. A csendes délelőtt a 2019. évi presbiteri képzési program első alkalma.
Az áhítatot követően kerül sor Takaró Tamás nagytiszteletű úr, református lelkész, tb. esperes (Pesterzsébet-Központ) előadására: “Református vagyok” és Istentől vezetett?

Felnőtt konfirmáció

– Februárban újra indítunk úgynevezett felnőtt konfirmációi előkészítőt, azoknak a felnőtteknek, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem konfirmáltak, rendszeresen járnak templomba és szeretnének Egyházközségünk felnőtt tagjai lenni és az úrvacsorai közösségnek is részesei kívánnak lenni. A konfirmációs előkészítő alkalmakat csütörtökönként 18 órakor fogjuk tartani a Gyülekezeti ház alagsorában.

Iratterjesztés

– Még vannak ez évi Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárok.
Egyházközségünk saját készítésű naptára a kijáratnál elhelyezett tartókból elvihető.

Templomtakarítás

– Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

Gyülekezeti konferenciák 2019-ben

– Korábbi évekhez hasonlóan jövőre is három konferenciát tervezünk, amelyekre szeretettel várjuk a testvéreket.
2019. február 7-10-ig Mátraházára, várjuk azokat, akik szívesen töltenek el egy hétvégét gyülekezeti közösségben. A korábbi években elsősorban kisgyermekes családok voltak, de jöttek velünk egyedülálló és idősebb testvérek is.
2019. június 23-30-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatónkkal együtt elkísérni.
2019. július 1-7-ig Tahiba a Sion hegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években, de idén az volt a központ kérése felénk, hogy a több, mint 80 fő befogadására alkalmas tábort akkor vegyük igénybe, ha legalább 60 fővel tudunk menni. Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob.
Jelentkezni lehet a  cfharkai.@hu.inter.net mail címen, vagy személyesen a Lelkészi hivatalban.

Iskolára felkészítő

– Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra.
A következő felkészítő 2019. február 20-án, szerdán 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt.

Délelőtt

Lectio: Jeremiás 31, 18-40
Textus: Jeremiás 31, 31-34
Énekek:86: 1
Káté: I. Úrnapja
201: 1
201: 2-6
86: 6, 8
200: 1-6
Igehirdető: Harkai Ferenc

Délután

Textus: 1 János: 5, 1-13
Heidelbergi Káté: I. Úrnapja
Énekek:8: 1
342: 1-9
500: 1-8
Igehirdető: Harkai Ferenc