Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

Alkalmak

– Ma 17 órakor a Baptista Imaházban zárjuk az úgynevezett Ökumenikus imahetet
– Kedden 10 órakor Imaóra lesz
– Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
– Csütörtökön 19 órakor Fiatal felnőttek Bibliaórája lesz
– Pénteken 17 órától lesz Ifjúsági óra a Gyülekezeti házban
– Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, és fogunk Gyermek-istentiszteletet is tartani a Gyülekezeti házban
– Jövő vasárnap 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

Baba-mama kör

– Február 6-án, szerdán lesz Baba-mama kör, ami 815 órakor kezdődik a az emeleti teremben

Megemlékezés Ady Endréről

– Ma száz éve 1919. január 27-én hunyt el Diósadi Ady András Endre, református költő, Iskolánk névadója, életének 42. évében, így halálának ma centenáriuma van.
Mihályi Győző Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész szolgálatával emlékezünk Ady Endrére.
2017. szeptember 1-től Egyházközségünk fenntartásában működik az Ady Endre Református Általános Iskola, ahol a névadó költőre egy emléktábla is felhívja a figyelmet.
Az Istentisztelet után átmegyünk az Iskolába ahol a Presbitériummal, a gyülekezet tagjaival és az Iskola közösségével megemlékezzünk a 100 éve elhunyt költőről, és koszorút helyezünk el a költő emléktáblájánál.

Énekkari próba

Pénteken 19 órakor énekkari próba lesz. Várjuk az énekelni szerető testvéreket, hogy részt vegyenek az alagsorban a közös éneklésen!

Konfirmáció

Szerdán 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre, de szeretnének konfirmálni.
Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre

Gyülekezeti hittanórák

– A gyülekezeti hittanórák a héten a szokott időben lesznek.

Temetés

– Pénteken, 2019. január 25-én búcsúztunk a Kispesti új temetőben Péli Gergely atyánkfiától, aki életének 94. évében január 6-án hunyt el. Isten vigasztalását kérjük lányának, vejének és szeretteinek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

Mátraházi csendes hétvége

Már negyedszer készülünk 2019. február 7-10-ig Mátraházára.
Akik jelentkeztek a csendes hétvégére, ők kaptak egy mailt. Ha valaki mégsem kapott volna levelet, kérem jelezze a cfharkai.@hu.inter.net mail címen, vagy személyesen a Lelkészi hivatalban.

Óvodai nyílt nap

– Szeretettel várjuk az óvodás korú gyermekeket és szüleiket a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert Óvodájának nyílt hetére 2019. február 11-15-ig 7 és 17 óra között a Templom tér 19. alatt (Gyülekezeti ház) található óvodába.

Rendszeres mozgáslehetőség

– Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!
Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
Legközelebb január 29-én, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

Iratterjesztés

– Még vannak ez évi Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárok.
Egyházközségünk saját készítésű naptára a kijáratnál elhelyezett tartókból elvihető.

Templomtakarítás

– Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

Presbiteri gyűlés

– Január 26-án, szombaton Presbiteri gyűlést tartottunk, az alábbi tárgysorozatokkal:
Megemlékezés a Ráday tűzvész áldozatairól és károsultjairól
Elfogadta a Presbitérium     a          2018. évi Zárószámadást
2019. évi Vagyonleltárt
2018.  évről szóló Lelkészi jelentést
2019. évi Missziói Munkatervet
2019. évi Lelkészi díjlevelet
2019. évi Költségvetést
2019. évi Választói névjegyzéket

Megemlékeztünk Ady Endre halálának 100. évfordulójáról

Iskolára felkészítő

– Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra.
A következő felkészítő 2019. február 20-án, szerdán 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt.

Felnőtt konfirmáció

– Februárban újra indítunk úgynevezett felnőtt konfirmációi előkészítőt, azoknak a felnőtteknek, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem konfirmáltak, rendszeresen járnak templomba és szeretnének Egyházközségünk felnőtt tagjai lenni és az úrvacsorai közösségnek is részesei kívánnak lenni. A konfirmációs előkészítő alkalmakat csütörtökönként 18 órakor fogjuk tartani a Gyülekezeti ház alagsorában.

Adakozás

– Január 23-án, szerdán este kigyulladt a Ráday kollégium épülete, és a tűz következtében lakhatatlanná vált, az az épület, ami több évtizede a lelkészi pályára készülő teológus hallgatók otthona tanulmányaik alatt, illetve az utóbbi években több református, de más egyetemre járó hallgató szállása is volt, ahol több jelenlegi tanár,és korábbi professzorok özvegyei is éltek eddig…
A tűzesetben egy ember vesztette életét, imádkozzunk családjáért! Isten kegyelméből, mintegy 90 ember menekülhetett ki az égő épületből. A hátramaradt értékek viszont nagyrészt használhatatlanná váltak a tűztől, vagy a füsttől.
A károk enyhítésére Egyházkerületünk adakozást hirdetett, és ennek értelmében a jövő vasárnapi perselypénzt erre a célra fogjuk továbbítani.
Szeretnénk közvetlenül is segíteni az érintett diákokat, ezért úgy döntöttünk, hogy Egyházközségünkben jövő vasárnaptól egy adománygyűjtő dobozt is el fogunk helyezni a templomban, azzal a céllal, hogy személyesen segítsünk azoknak, akik saját tárgyaikat értékeiket veszítették el ebben a tragédiában!
Imádkozzunk mindazokért, akiket személyesen érint a szerdai tűzeset!

Délelőtt

Lectio: János: 4, 46-54
Textus: János: 4, 53
Énekek:32: 1
Káté: IV. Úrnapja
180
478: 1-6
435: 1-2 (210. dicséret dallamára)
447: 1-2
Úv. alatt: 436, 457, 458, 459, 460

Igehirdető Harkai Ferenc