Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

Alkalmak

– Ma 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban, ez az alkalom a Szőlőskert Református Óvoda családi Istentisztelete is. Az Istentisztelet után lesz szeretetvendégség is.
– Kedden 10 órakor Imaóra lesz
– Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
– Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, és fogunk Gyermek-istentiszteletet is tartani a Gyülekezeti házban
– Jövő vasárnap 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

Baba-mama kör

– Szerdán, február 6-án lesz Baba-mama kör, ami 815 órakor kezdődik az emeleti teremben

Énekkari próba

Ezen a héten az énekkari próba elmarad.
Jövő héten, február 15-én, pénteken 19 órakor lesz a következő énekkari próba. Várjuk az énekelni szerető testvéreket, hogy részt vegyenek az alagsorban a közös éneklésen!

Konfirmáció

Ezen a héten a konfirmációi előkészítő alkalmak elmaradnak

Gyülekezeti hittanórák

– A gyülekezeti hittanórák a héten a szokott időben lesznek.

Temetés

– 2019. január 29-én, kedden délután temettük a Pesterzsébeti temetőben Horváth Sándorné, született Vajda Ilona asszonytestvérünket, aki 76 éves korában január 22-én hunyt el és a Dobó Katica utcában lakott. Isten vigasztalását kérjük férjének, fiának, lányának, menyének, vejének, unokáinak és szeretteinek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.
A vigasztalás igéit a ravatalnál: Máté: 11, 25-30 alapján hirdettük: „Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. 26Igen, Atyám, mert így láttad jónak. 27Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. 28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. 29Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 30Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.”
– Szintén 2019. január 29-én, kedden délután temettük a Rákoskeresztúri újköztemetőben Tikos Károlyné, született Nagy Irént, aki 73 éves korában január 4-én hunyt el. Isten vigasztalását kérjük férjének, fiának, menyének és szeretteinek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.
A vigasztalás igéit a ravatalnál: Máté: 13, 12 alapján hirdettük: „Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van.”

 – 2019. február 2-án, szombaton délben búcsúztunk a wekerlei Munkás Szent József Templomban Mursa Ferenc férfitestvérünktől, aki 86 éves korában 2018. december 18-án hunyt el és Könyvkötő utcában lakott. Isten vigasztalását kérjük feleségének, fiainak, unokáinak, dédunokáinak és szeretteinek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.
A vigasztalás igéit a ravatalnál: Jeremiás: 51, 15-19 alapján hirdettük: „Az Úr ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget.16Mennydörgő szavára víztömeg támad az égen, felhőt hoz fel a föld széléről, villámokat alkot az esőhöz, és szelet bocsát ki kamráiból. 17Megáll a tudománya minden embernek, szégyent vall bálványával minden ötvös, mert csalódik öntvényében: nincsen abban lélek! 18Hitvány és nevetséges dolgok azok, semmivé lesznek a megtorlás idején. 19De nem ilyen Jákób osztályrésze, mert ő a mindenség formálója, Izráel törzse pedig az ő tulajdona: Seregek Ura a neve!”

Adakozás

– Január 23-án, szerdán este kigyulladt a Ráday kollégium épülete, és a tűz következtében lakhatatlanná vált az az épület, ami több évtizede a lelkészi pályára készülő teológus hallgatók otthona tanulmányaik alatt, illetve az utóbbi években több református, de más egyetemre járó hallgató szállása is volt, ahol több jelenlegi tanár,és korábbi professzorok özvegyei is éltek eddig…
A tűzesetben egy ember vesztette életét, imádkozzunk családjáért! Isten kegyelméből, mintegy 90 ember menekülhetett ki az égő épületből. A hátramaradt értékek viszont nagyrészt használhatatlanná váltak a tűztől, vagy a füsttől.
A károk enyhítésére Egyházkerületünk adakozást hirdetett, és ennek értelmében a mai perselypénzt erre a célra fogjuk továbbítani.
Szeretnénk közvetlenül is segíteni az érintett diákokat, ezért úgy döntöttünk, hogy Egyházközségünkben jövő vasárnaptól egy adománygyűjtő perselyt is elhelyeztünk a templomban, azzal a céllal, hogy személyesen segítsünk azoknak, akik saját tárgyaikat értékeiket veszítették el ebben a tragédiában!

Imádkozzunk mindazokért, akiket személyesen érint a tűzeset!

 

Óvodai, iskolai hírek

Óvodai nyílt napok

– Szeretettel várjuk az óvodás korú gyermekeket és szüleiket a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert Óvodájának nyílt hetére 2019. február 11-15-ig 7 és 17 óra között a Templom tér 19. alatt (Gyülekezeti ház) található óvodába.

Iskolára felkészítő

– Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra.
A következő felkészítő 2019. február 20-án, szerdán 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt.

Felnőtt konfirmáció

– Februárban újra indítunk úgynevezett felnőtt konfirmációi előkészítőt, azoknak a felnőtteknek, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem konfirmáltak, rendszeresen járnak templomba és szeretnének Egyházközségünk felnőtt tagjai lenni és az úrvacsorai közösségnek is részesei kívánnak lenni. A konfirmációs előkészítő alkalmakat csütörtökönként 18 órakor fogjuk tartani a Gyülekezeti ház alagsorában.

Rendszeres mozgáslehetőség

– Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!
Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
Legközelebb február 5-én, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

Iratterjesztés

– Még vannak ez évi Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárok.
Egyházközségünk saját készítésű naptára a kijáratnál elhelyezett tartókból elvihető.

Templomtakarítás

– Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

Gyülekezeti konferenciák 2019-ben

– Korábbi évekhez hasonlóan jövőre is három konferenciát tervezünk, amelyekre szeretettel várjuk a testvéreket.
Már negyedszer készülünk 2019. február 7-10-ig Mátraházára, ezért jövő hétvégén, reménység szerint több, mint 70-en ott leszünk, kérem a gyülekezet itthon maradó részét, hordozzák imádságban a csendes hétvége résztvevőit.
2019. június 24-30-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás korú gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatónkkal együtt elkísérni.
2019. július 1-7-ig Tahiba a Sionhegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években, de idén az volt a központ kérése felénk, hogy a több, mint 80 fő befogadására alkalmas tábort, akkor vegyük igénybe, ha legalább 60 fővel tudunk menni. Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob.
A Gyenesdiási gyerektáborra és a Tahi csendes hétre, jelentkezni lehet a cfharkai.@hu.inter.net mail címen, vagy személyesen a Lelkészi hivatalban.

Presbiteri gyűlés

– Február 16-án, szombaton Presbiteri gyűlést tartunk 10 órától a Gyülekezeti házban, két tárgysorozati ponttal:
1. Zsinati hivatal Missziói irodájával és a HEKS svájci segélyszervezettel való együttműködés
2. Köznevelési intézmények fenntartásához kapcsolódó kérdések

Délelőtt

Lectio: János: 6, 1-15
Textus: János: 6, 2
Énekek:76: 1
Káté: V. Úrnapja
225: 1
225: 2-8
229: 1-3
479: 1-4

Igehirdető: Harkai Ferenc

Délután: – Szőlőskert Református Óvoda családos Istentisztelete

 Textus: Jeremiás: 51, 20-40
Heidelbergi Káté: V. Úrnapja
Énekek:25: 1
25: 2, 6
503: 1-3
503: 4-8

Igehirdető: Harkai Ferenc