Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

Ezen a hétvégén 79-en voltak Egyházközségünkből Mátraházán csendes hétvégén.

Alkalmak

– Ma 17 órakor is lesz Istentisztelet lesz itt a templomban
– Kedden 10 órakor Imaóra lesz
– Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
– Csütörtökön 19 órakor Fiatal felnőttek Bibliaórája lesz
– Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, és fogunk Gyermek-istentiszteletet is tartani a Gyülekezeti házban
– Jövő vasárnap 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban 

Énekkari próba

Pénteken 19 órakor énekkari próba lesz. Várjuk az énekelni szerető testvéreket, hogy részt vegyenek az alagsorban a közös éneklésen!

Konfirmáció

Szerdán 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre, de szeretnének konfirmálni.
Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre

Gyülekezeti hittanórák

– A gyülekezeti hittanórák a héten a szokott időben lesznek. 

Felnőtt konfirmáció

– Februárban újra indítunk úgynevezett felnőtt konfirmációi előkészítőt, azoknak a felnőtteknek, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem konfirmáltak, rendszeresen járnak templomba és szeretnének Egyházközségünk felnőtt tagjai lenni és az úrvacsorai közösségnek is részesei kívánnak lenni. A konfirmációs előkészítő alkalmakat csütörtökönként 18 órakor fogjuk tartani a Gyülekezeti ház alagsorában.

Adakozás

– Január 23-án, szerdán este kigyulladt a Ráday kollégium épülete, és a tűz következtében lakhatatlanná vált az az épület, ami több évtizede a lelkészi pályára készülő teológus hallgatók otthona tanulmányaik alatt, illetve az utóbbi években több református, de más egyetemre járó hallgató szállása is volt, ahol több jelenlegi tanár,és korábbi professzorok özvegyei is éltek eddig…
A tűzesetben egy ember vesztette életét, imádkozzunk családjáért! Isten kegyelméből, mintegy 90 ember menekülhetett ki az égő épületből. A hátramaradt értékek viszont nagyrészt használhatatlanná váltak a tűztől, vagy a füsttől.
A károk enyhítésére Egyházkerületünk adakozást hirdetett, és ennek értelmében a múlt vasárnapi perselypénzünket összesen 170.000.- forintot erre a célra továbbítottunk.
Szeretnénk közvetlenül is segíteni az érintett diákokat, hiszen a mi volt hatodévesünk Borza Ferenc is az érintettek között van, ezért úgy döntöttünk, hogy Egyházközségünkben egy adománygyűjtő perselyt is elhelyeztünk a templomban, azzal a céllal, hogy személyesen segítsünk azoknak, akik saját tárgyaikat értékeiket veszítették el ebben a tragédiában!
Imádkozzunk mindazokért, akiket személyesen érint a tűzeset! 

Kóruskoncert

– Február 15-én, pénteken 18.30 órai kezdettel, jótékonysági koncertet fog adni a Kálvin téri református templomban a Princeten High School Choir, a KRE Tanítóképző főiskolai Karának Nőikara, és a Szent István Király Szakgimnázium Férfikara a Ráday Kollégium károsult diákjai számára.

 

Óvodai, iskolai hírek

Óvodai nyílt napok

– Szeretettel várjuk az óvodás korú gyermekeket és szüleiket a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert Óvodájának nyílt hetére ezen a héten, 2019. február 11-15-ig 7 és 17 óra között a Templom tér 19. alatt (Gyülekezeti ház) található óvodába.

Iskolára felkészítő

– Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra.
A következő felkészítő 2019. február 20-án, szerdán 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt.

Rendszeres mozgáslehetőség

– Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!
Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
Legközelebb február 12-én, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

Templomtakarítás

– Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

Gyülekezeti konferenciák 2019-ben

2019. június 24-30-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás korú
gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatónkkal együtt
elkísérni.
2019.  július 1-7-ig Tahiba a Sion hegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években, de idén az volt a központ kérése felénk, hogy a több, mint 80 fő befogadására alkalmas tábort, akkor vegyük igénybe, ha legalább 60 fővel tudunk menni. Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob.
A Gyenesdiási gyerektáborra és a Tahi csendes hétre, jelentkezni lehet a cfharkai.@hu.inter.net mail címen, vagy személyesen a Lelkészi hivatalban.

Presbiteri gyűlés

Február 16-án, szombaton 10 órakor Presbiteri gyűlést tartunk a Gyülekezeti házban, két tárgysorozati ponttal:
1. Zsinati hivatal Missziói irodájával és a HEKS svájci segélyszervezettel való együttműködés
2. Köznevelési intézmények fenntartásához kapcsolódó kérdések

Presbiterképzés

– Szeretetettel hívjuk a testvéreket a Presbiteri Szövetség Budapest-Déli Területi Szervezetének következő alkalmára.
Február 23-án, szombaton 10 órakor presbiterképzés lesz nem csak presbitereknek, a Pasaréti Református Egyházközségben (II. kerület, Torockó tér 1.) Az áhítatot, és az előadást Horváth Géza nagytiszteletű úr, pasaréti lelkipásztor fogja tartani.

Délelőtt

Lectio: Jeremiás 31, 1-10
Textus: János: 5, 1-9
Énekek:62: 1
Káté: VI. Úrnapja
62: 4-5
286: 1, 2, 5
459: 1-2
459: 3-4

Igehirdető: Vincze István (Kiskunmajsa – Intézményi lelkész)

Délután

 Lectio: Zsoltárok: 63, 1-9
Textus: János: 6, 52-59
Heidelbergi Káté: VI. Úrnapja
Énekek:91: 1
251: 1-2, 6-8
226: 1-2
448: 1-3
455: 1-2

Igehirdető: Vincze István (Kiskunmajsa – Intézményi lelkész)

MÁTRAHÁZA

Lectio: Lukács: 22, 54-62
Textus: János: 21, 15-17
Énekek:19: 1
Káté: VI. Úrnapja
230: 1-5
161: 1
436: 1-3
266: 1-4
Úrvacsora alatt: 436: 4-7, 458, 459

Igehirdető: Czunyi Kenyeres József (Mátraháza)