Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

Alkalmak

– Ma 17 órakor is lesz Istentisztelet lesz itt a templomban
– Kedden 10 órakor Imaóra lesz
– Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
– Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, és fogunk Gyermek-istentiszteletet is tartani a Gyülekezeti házban
– Jövő vasárnap 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban 

Világ imanap

– Különleges alkalomra hívjuk a testvéreket: két hét múlva, 2019. március 1-jén pénteken csatlakozunk az úgynevezett világ imanapi rendezvényhez, aminek keretében 17 órakor mi is fogunk egy Istentiszteletet tartani itt a templomban.

Énekkari próba

Pénteken 19 órakor énekkari próba lesz. Várjuk az énekelni szerető testvéreket, hogy részt vegyenek az alagsorban a közös éneklésen!

Konfirmáció előkészítők, Gyülekezeti hittanórák

A héten a szokott rendben lesznek

Felnőtt konfirmáció

– Ezen a héten újra indítunk úgynevezett felnőtt konfirmációi előkészítőt, amit csütörtökönként 18 órakor fogunk tartani a Gyülekezeti ház alagsorában.

Azokat a felnőtteket várjuk, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem konfirmáltak, rendszeresen járnak templomba és szeretnének Egyházközségünk felnőtt tagjai lenni és az úrvacsorai közösségnek is részesei kívánnak lenni.

 

Óvodai, iskolai hírek

– Szeretettel várjuk az óvodás korú gyermekeket a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert Óvodájába a Templom tér 19. alatt a Gyülekezeti házunkban.

Iskolára felkészítő

– Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra.

A következő felkészítő 2019. február 20-án, szerdán 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt.

Rendszeres mozgáslehetőség

– Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!

Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.

Legközelebb február 19-én, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

Templomtakarítás

– Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.

Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

Gyülekezeti konferenciák 2019-ben

2019. június 24-30-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás korú gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatónkkal együtt elkísérni.
2019. július 1-7-ig Tahiba a Sion hegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években, de idén az volt a központ kérése felénk, hogy a több, mint 80 fő befogadására alkalmas tábort, akkor vegyük igénybe, ha legalább 60 fővel tudunk menni. Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob.

A Gyenesdiási gyerektáborra és a Tahi csendes hétre, jelentkezni lehet a cfharkai.@hu.inter.net mail címen, vagy személyesen a Lelkészi hivatalban.

Presbiteri gyűlés

– Tegnap február 16-án, szombaton Presbiteri gyűlést tartottunk a Gyülekezeti házban, két tárgysorozati ponttal:
1. A Presbitérium támogatta Zsinati hivatal Missziói irodájával és a HEKS svájci segélyszervezettel való együttműködést
2. Tájékoztatás köznevelési intézményeinkről

Iskola szépítése

– Szükséges egy kicsit csinosítani az iskolánk épületét, ezért kérjük a testvérek segítségét! Március 2-án 9-12 óráig szeretnénk önkéntes szolgálatot végezni az iskolában. Kérem, aki szívesen részt vesz ebben a kijáratnál a Presbiter testvéreknél jelezze szándékát, hogy tudjuk hány főre számíthatunk és így jobban tudjuk tervezni a feladatokat!

Presbiterképzés

– Szeretetettel hívjuk a testvéreket a Presbiteri Szövetség Budapest-Déli Területi Szervezetének következő alkalmára.

Február 23-án, szombaton 10 órakor presbiterképzés lesz nem csak presbitereknek, a Pasaréti Református Egyházközségben (II. kerület, Torockó tér 1.) Az áhítatot, és az előadást Horváth Géza nagytiszteletű úr, pasaréti lelkipásztor fogja tartani. 

Megszületett

– Pénteken február 15-én megszületett Tenke Máté és Molnár Eszter presbiterházaspár harmadik gyermeke Sebestyén!
Együtt örülünk Szotyori Nagy Gábor orgonaművészünk és feleségének Molnár Eszter oboaművésznek is megszületett első gyermeke Dániel Gábor.
Isten áldja mindkét család életét!

Délelőtt

Lectio: János: 7, 31-39
Textus: János: 7, 40-52
Énekek:46: 1
Káté: VII. Úrnapja
172
235: 1-5
236: 1-4
236: 5-7

Igehirdető: Harkai Ferenc 

Délután

 Lectio: Haggeus: 1
Textus: Ezsdrás: 5
Heidelbergi Káté: VII. Úrnapja
Énekek:8: 1
238: 1-5
238: 6-10
504: 1-5

Igehirdető: Harkai Ferenc