Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

Alkalmak

– Ma 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban.
– Kedden 10 órakor Imaóra lesz.
– Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz.
– Csütörtökön 19 órakor Fiatal felnőttek Bibliaórája lesz az alagsorban.
– Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, és fogunk Gyermek-istentiszteletet is tartani a Gyülekezeti házban, utána szeretetvendégséget tartunk.
– Jövő vasárnap 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban, ezen az alkalmon a Szőlőskert Református Óvoda gyermekei is fognak énekelni.
– Kettő hét múlva, március 10-én Böjt 1. vasárnapján meg fogjuk teríteni az úrasztalát és úrvacsorai közösségünk is lesz.

Elhunyt

– Tegnap, február 23-án 80 évesen elhunyt dr. Molnár Judit egyháztagunk, temetéséről majd értesítést adunk! A gyászoló család számára Isten vigasztalásáért könyörgünk A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt!

Gyászistentisztelet

– Február 22-én, péntek délután adtunk hálát itt a templomban Perkó Józsefné, született: Tóth Julianna életéért, aki január 5-én 84 éves korában hunyt el. Isten vigasztalását kérjük A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt lányának, unokájának és gyászoló szeretteinek.

Világ imanap

– Különleges alkalomra hívjuk a testvéreket: ezen a héten 2019. március 1-jén, pénteken csatlakozunk az úgynevezett világ imanapi rendezvényhez, aminek keretében 17 órakor mi is fogunk egy Istentiszteletet tartani itt a templomban.

Templomtakarítás

– Kérjük, hogy akik ezen a héten, a világ imanapi Istentisztelet után kérjük a testvérek szolgálatát. Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

Iskola szépítése

– Szükséges egy kicsit csinosítani az iskolánk épületét, ezért kérjük a testvérek segítségét! Március 2-án, szombaton 9-12 óráig szeretnénk önkéntes szolgálatot végezni az iskolában. Kérem, aki szívesen részt vesz ebben, a kijáratnál a Presbiter testvéreknél jelezze szándékát, hogy tudjuk mennyi főre számíthatunk és így jobban tudjuk tervezni a feladatokat!

Énekkari próba

Pénteken 19 órakor énekkari próba lesz. Várjuk az énekelni szerető testvéreket, hogy részt vegyenek az alagsorban a közös éneklésen!

Konfirmáció előkészítők, Gyülekezeti hittanórák

A héten a szokott rendben lesznek

Felnőtt konfirmáció

– Felnőtt konfirmációi előkészítőt, tartunk csütörtökönként 18 órakor a Gyülekezeti ház alagsorában.
Azokat a felnőtteket várjuk, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem konfirmáltak, de rendszeresen járnak templomba és szeretnének Egyházközségünk felnőtt tagjai lenni és az úrvacsorai közösségnek is részesei kívánnak lenni.

 

Óvodai, iskolai hírek

– Szeretettel várjuk az óvodás korú gyermekeket a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert Óvodájába a Templom tér 19. alatt a Gyülekezeti házunkban.

Iskolára felkészítő

– Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra.
A következő felkészítő 2019. március 20-án, szerdán 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt. 

Rendszeres mozgáslehetőség

– Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!
Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
Legközelebb február 26-án, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

Gyülekezeti konferenciák 2019-ben

2019. június 24-30-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás korú gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatónkkal együtt elkísérni.
2019. július 1-7-ig Tahiba a Sion hegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években, de idén az volt a központ kérése felénk, hogy a több, mint 80 fő befogadására alkalmas tábort, akkor vegyük igénybe, ha legalább 60 fővel tudunk menni. Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob.
A Gyenesdiási gyerektáborra és a Tahi csendes hétre, jelentkezni lehet a cfharkai.@hu.inter.net mail címen, vagy személyesen a Lelkészi hivatalban.

Délelőtt

Lectio: Ezsdrás: 9, 1-15
Textus: Ezsdrás: 9, 3-6 és 10,1 – Mitől roskadunk magunkba?
Énekek:130: 1
Káté: VIII. Úrnapja
130: 2-4
488: 1-4
471: 1,4
200: 1-6

Igehirdető: Harkai Ferenc

Délután

Textus: János 9, 1-12 – A Szentháromság Isten munkálkodik!
Heidelbergi Káté: VIII. Úrnapja
Énekek:98: 1-2
241: 1-4
505: 1-6

Igehirdető: Harkai Ferenc