Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

Szeretettel Köszöntjük Friderikusz Márton legátus urat, aki a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának első éves hallgatójaként tölti közöttünk az ünnepet

Alkalmak

– Ma 18 órakor lesz Istentiszteletet, ekkor ünnepi legátusunk Friderikusz Márton teológus úr fog prédikálni
– Holnap Pünkösd második napján 10 órakor tartunk ünnepi Istentiszteletet úrvacsorai közösséggel itt a Templomban
– Kedden 10 órakor Imaórát tartunk
– Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
– Csütörtökön 19 órakor Fiatal felnőttek bibliaóráját tartunk
– Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Tanévzáró Istentisztelet itt a Templomban, erre az alkalomra szeretettel várjuk azokat a gyermekeket és szüleiket, akik az önkormányzati óvodákban, állami iskolákban és a Reménység iskolába jártak hittan órákra, illetve a gyülekezeti hittanórákon és konfirmandus órákon vettek részt ebben a tanévben.
– Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a Templomban, ezen az alkalmon a fenntartásunkban működő Szőlőskert Református Óvoda és az Ady Endre Általános Iskola gyermekeivel, és pedagógusaival zárjuk a tanévet
– Jövő vasárnap, június 16-án mindkét Istentisztelet után tartunk szeretetvendégséget, amikre kérjük a testvéreket hozzanak enni és inni valót.

Temetés

– Június 7-én délelőtt a Kispesti temetőben búcsúztunk Betye Jánosné, született Varga Irén asszonytestvérünktől, 88 éves korában május 22-én hunyt el. Isten vigasztalását kérjük fiának és családjának A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

Gyülekezeti konferenciák 2019-ben

2019. június 24-30-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival és néhány hittanoktatónkkal együtt fogunk elkísérni.
Van még néhány szabad helyünk, aki még szeretne jelentkezni a Lelkészi hivatalban, illetve a hittanoktatóknál megteheti a héten, péntekig!
2019. július 1-7-ig Tahiba a Sion hegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években, ez a tábor több, mint 80 fő befogadására alkalmas.
Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob.
A Tahi csendes hétre, a cfharkai.@hu.inter.net mail címen, vagy személyesen a Lelkészi hivatalban lehet.

Énekkari próba

Pénteken 19 órakor lesz az énekkari próba. Várjuk az énekelni szerető testvéreket, hogy részt vegyenek az alagsorban a közös éneklésen!

Konfirmáció – Gyülekezeti hittanórák

– A héten a megbeszélések szerint lesznek gyülekezeti hittanórák és az első évesek konfirmandus órája.

Rendszeres mozgáslehetőség

– Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!
Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
Legközelebb június 11-én, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolában (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

Templomtakarítás

– Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
Köszönjük azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

Lectio: Márk: 7, 17-23
Textus: János 14, 12-19
Énekek:111: 1-2
Káté: XXIII. Úrnapja
373: 1-4
370: 1
373: 5-8
264: 1-4
196: 1-5
Úrvacsora alatt: 457, 458, 459, 460, 461
Igehirdető: Vincze-Bodács István

Délután

Lectio: János 3, 16-17
Textus: János 3, 16
Énekek:105: 1
377: 1-3
164: 1
446: 1-2
Igehirdető: Friderikusz Márton I. éves teológus KRE HTK

Kispest-Központ, 2019. június 10. – Pünkösd hétfő

Lectio: ACTA: 2, 12-16, 29-47
Textus: Márk: 7, 1-23
Énekek:98: 1
372: 1-3
372: 4-5
372: 6-7
447: 1-2
Úrvacsora alatt: 460, 461, 462, 463
Igehirdető: Harkai Ferenc