Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

Hálaadó Istentisztelet

– 2014. október 6-án, tehát pontosan ma 5 éve, hogy a Szőlőskert Református Óvoda Működési engedélyt kapott, és megnyitotta kapuit. Ezért ma 18 órakor Hálaadó Istentiszteletet fogunk tartani, Isten igéjét Balog Zoltán lelkipásztor, korábbi miniszter fogja közöttünk hirdetni. Erre az alkalomra várjuk jelenlegi és korábbi óvodásainkat és családjaikat is, de hívjuk a gyülekezetet is, hogy a Fenntartó és az Intézmény együtt örülhessen!
Az ünnepi alkalom után szeretetvendégséget fogunk tartani

Alkalmak

– Ma 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban
– Kedden 10 órakor Imaórát tartunk
– Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
– Csütörtökön 17 órakor Ifjúsági órára várjuk a fiatalokat
– Csütörtökön 19 órakor Fiatal felnőttek bibliaórája lesz
– Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban. Reménységünk szerint a keresztség sákramentumát is ki fogjuk szolgáltatni, mert Chikány Gergely és felesége Goldman Viktória egyháztagjaink második gyermekét, Vilmost készülünk megkeresztelni. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családot!
– Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

Megemlékezés

– 32 évvel ezelőtt, 1987. szeptember 29-én, 62 éves korában hunyt el Kecskés Györgyné, született Deák Judit, aki a Fő utcában lakott. Isten vigasztalását kérjük A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt az emlékező családnak.

Temetés

– Pénteken, október 4-én temettük a Fiumei úti temetőben, Nehéz Ernő atyánkfiát, aki 56 éves korában szeptember 19-én hunyt el. A vigasztalás igéit, a 2 Korinthusi levél 5, 1-10 alapján hirdettük. Isten vigasztalását kérjük édesanyjának, feleségének, fiának és a gyászoló családnak.
– Szombaton, október 5-én, Wekerlén a Munkás Szent József Templomban búcsúztunk Dr. Földvári Árpád Miklós egyháztagunktól, aki a Rákóczi utcában lakott és 85 éves korában hunyt el, szeptember 9-én. Dr Földvári Árpád Miklós születése óta tagja volt Egyházközségünknek. Lónyay utcai Református Gimnáziumban tanult, majd gyógyszerészdiplomát szerzett és főgyógyszerészként ment nyugdíjba. Egyházközségünk rendszeres igehallgató és áldozatkész tagja volt! Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családnak és a gyülekezetnek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt

Jelentkezés a Szőlőskert Református Óvodába

– Szeretettel várjuk Szőlőskert Református Óvodába, azokat a gyermekeket, akik december 31-ig betöltik 2,5 életévüket és még nem jártak, másik óvodába.

Énekkari próba

Új időpontban próbál az énekkar! Szeretettel várjuk a közösségben énekelni vágyó testvéreket hétfőn este fél 7-től próbál az énekkar

Konfirmáció

Szerdán 16 órakor azoknak tartunk konfirmandus órát, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre
Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre

Felnőtt konfirmáció

– Többen vannak a vasárnapi igehallgató gyülekezetben olyan felnőttek, akiknek az életében eddig nem történt meg a keresztség, vagy még nem tettek konfirmációi fogadalmat és így nem lehetnek az úrvacsorai közösség tagjai, és nem szerepelhetnek a Választói névjegyzékben sem. Őket hívjuk és várjuk, hogy a konfirmációs tanfolyamra jelentkezzenek. A beszélgetések csütörtökön 18 órakor lesznek. Kérem az érdeklődők jelentkezzenek a Lelkészi hivatalban.

Templomtakarítás

– Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
Köszönjük azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

Presbiteri konferencia

– Szeretettel hívunk minden érdeklődőt területi presbiteri továbbképzés következő alkalmára október 12-én, szombaton 10 órára a Wekerle-telepi Református Templomba (Hungária út 37.).
Az áhítatot Virág Balázs nagytiszteletű úr, helyi lelkipásztor, az előadást Alföldy-Boruss Dezső nagytiszteletű úr fogja tartani. Az előadás címe: “Erasmus és Zwingli – humanizmus és reformáció”

 

Lectio: Jelenések: 5, 1-14
Textus: Zakariás: 3, 1-10

Énekek:122: 1
329: 2
Ker.: Nagy Dániel Gábor – Zsoltárok: 122
Szülők: Nagy Gábor és Molnár Eszter
134: 3
Heidelbergi Káté: XL. Úrnapja
392: 1-5
166: 1-4
295: 1-2
198: 1-3
Himnusz

Igehirdető: Nagy Gábor nyugdíjas lelkipásztor

Délután

Hálaadó Istentisztelet a Szőlőskert Református Óvoda működésének 5 évéért

Textus: Ézsaiás: 9, 5-6 és János: 15, 5

Heidelbergi Káté: XL. Úrnapja

Énekek:8: 1-2
166: 1-4
395: 1-3
434: 1-4
Himnusz

Igehirdető: Balog Zoltán (Németajkú Református Egyházközség)