Húsvéti levél 2017

NAGYPÉNTEK – HÚSVÉT

2017

Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik őt, és átadják a pogányoknak, kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de a harmadik napon feltámad.”

Márk: 11, 33-34

 

Kedves Testvérünk!

 

Szeretettel köszöntjük 2017 Böjtjében Önt, akit közösségünk számon tart, akiért imádkozunk.

Böjtben Húsvét ünnepére készülünk, de Nagypéntek nélkül Húsvét sem ünnepelhető. Miért? Aki nem éli át az elveszítés fájdalmát, az nem tud igazán örülni a megkapott ajándéknak sem! Annál tömörebben, hogy mi történik a Húsvéti ünnepkör napjaiban összefoglalni, mint ahogy Jézus tette a fenti igében nem lehet! Jézus, mint Messiás dicsőségesen bevonul Jeruzsálembe, amit Virágvasárnap ünneplünk. Majd néhány nap múlva elárulja Júdás, oda kell állnia a Nagytanács elé, akik eldöntik, hogy meg kell halnia. De ezt nem akarják végrehajtani, ezért átadják a pogány Pilátusnak, és hagyják, hogy Jézust megcsúfolják, majd elérik, hogy kivégezzék! De Isten is ezt akarja, hogy az ártatlan szenvedjen a bűnösök helyett, hiszen, csak Ő, a bűntelen tud eleget tenni Isten haragjának, az Úrtól elfordulókért! Isten az, aki hagyja, hogy Jézust meggyilkolják, mert Ő az, aki fel tudja támasztani a halálból! Húsvétkor Isten mutatja meg a halál fölötti hatalmát! Akik Jézust a sírban keresik, elfelejtették a fenti ige ígéretét! Akik a temetőbe mennek azon a reggelen, nem hiszik, hogy Isten teremtő terve az örök élet! Amikor az üres sírt találják csupán, akkor szembesülnek Isten felfoghatatlan hatalmával: akit a keresztre juttattak, akit láttak meghalni, Ő él! Isten megbocsátott a bűnösöknek, és ezt az ártatlan életével mutatja meg! Nincs nagyobb öröm, mint a születés! Amikor egy új élet érkezik egy családba! Húsvétkor ezt élhetjük meg, Isten új életet ad nekünk Jézus Krisztusért! Húsvétban is megérthetjük mi az újjászületés: amikor már Isten munkálkodik az életünkben. Az a kegyelem, ha ezt mások is észreveszik rajtam.

Ez az esztendő különleges! Régóta küzdöttünk azzal, hogy Nagypénteket nem tudjuk méltóképpen megünnepelni, mert a munkahelyünkre kellett mennünk! Idén megkaptuk a lehetőséget: Nagypéntek munkaszüneti nap lett! Éljünk ezzel a lehetőséggel és valóban tegyük láthatóvá Isten munkálkodását az életünkben! Éljünk azzal a lehetőséggel, ami református őseinknek megadatott: Isten előtt gyászoltak! Gyászba öltözött az életük! Elővették a templomban is a fekete terítőket, felvették a fekete ruháikat, böjtöltek ezen a napon, hiszen tudták, Isten Fiának miattuk kellett meghalnia! Valóban Isten ügyével törődtek: elmentek reggel és este is a templomba. Tegyük láthatóvá, amit eddig csak kevesen tudtunk megmutatni, hogy legnagyobb ünnepünk a Nagypéntek, kétszer is élhetünk az Úrvacsora sákramentumával, hogy közösségben lehetünk egymással és Krisztussal, és így emlékezhetünk Megváltónk halálára az Egyházban a gyülekezet közösségében. Énekeljük együtt majd az ünnepben: „Jézus, én Megváltóm, él, Én is látom az életet; Lészek Idvezítőmnél, Immár semmi sem rettenthet: Ő a Fő és nem hagyja, Hogy elvesszék egy tagja.” (357. dicséret 2. verse)

 

Egyházunk életének néhány aktualitásáról is tájékoztatást adunk! Idén ünnepeljük a Reformáció 500. évfordulóját, hiszen 1517. október 31-én tűzte ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 tételét. Szeretettel ajánljuk a testvéreknek a Református Egyház rendezvényeit is, amelyekről a www.reformacio.ma.hu. oldalon tájékozódhatnak. Egyházközségünk is készül saját programmal: Református zenei esték címmel az alábbi rend szerint:

Május 14. 18h – dr. Karasszon Dezső orgonaművész

Szeptember 17. 18h – dr. Finta Gergely orgonaművész

Október 15. 18h – Központi Református Kórus

November 26. 18h – Pálúr János orgonaművész

 

Ennek az esztendőnek másik fontos eseménye Egyházunkban a presbiterválasztás. 2000 óta, minden hatodik évben megszűnik a Presbitérium mandátuma és ilyenkor van arra lehetőség, hogy választás útján tagok is bekerüljenek, vagy akár megmaradjon teljesen az addigi testület. Egyházunk rendje szerint csak az lehet presbiter, aki legalább egy éve az adott Egyházközség teljes jogú tagja. Teljes jogú tag pedig az lehet, aki elmúlt 18 éves, konfirmált a református vagy evangélikus egyházban, él a sákramentumokkal és hozzájárul az egyház fenntartásához. Miután ez a testület az Egyházközség lelki és anyagi életének az őrzője, ezért fontos, hogy kik lesznek a tagjai. A választás előreláthatólag novemberben lesz, amikor a Választói névjegyzékben szereplők szavazhatnak majd az addigra kiválasztott jelöltekre. Hordozzuk imádságban ezt az ügyet is!

 

Úgy látjuk, hogy a Szőlőskert Református Óvodában megkezdett nevelést egy saját fenntartású általános iskolában lehet igazán jól folytatni. Az idei esztendő nagy lehetősége, hogy az évek óta tartó tervezgetés után elindítottuk az Ady Endre Általános Iskola átvételi folyamatát. Az ügy eddig jól halad! A Tantestület és az alkalmazottak titkos szavazáson 80 %-os többséggel az egyházi fenntartást választották. A Diák önkormányzat is 72 %-os többséggel a fenntartó váltás mellett döntött. Már csak a szülők Nyilatkozatát várjuk, és bízunk abban, hogy ők is többségében a változás mellé állnak és ennek az eredményét Húsvétkor már tudni fogjuk. Ez azért is fontos, mert így az április végi beiratkozáskor már elég biztosan számíthatunk arra, hogy a Miniszter döntése után megtörténik a fenntartó váltás. Így az a reménységünk, hogy szeptember 1-jétől Kispest 3. egyházi iskolája a mi fenntartásunkban fog működni, és az idén beíratott elsősök, már egy Református Általános iskolában kezdik el tanulmányaikat.

 

Ezúton is emlékeztetjük a testvéreket, hogy amelyik család szeretné, hogy gyermeke a Szőlőskert Református Óvodába járjon, legkésőbb áprilisban jelentkezzen. A beíratás előtt ki kell tölteni egy „Jelentkezési lapot”, amelyet az Óvodában, vagy a Lelkészi hivatalban kell kérni.

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a húsvéti hálaáldozatból befolyt összeget elsősorban misszióra kívánjuk fordítani. Így kívánjuk támogatni továbbra is a hozzánk forduló nehéz helyzetbe került testvéreinket, szeretnénk megajándékozni Karácsonykor a gyermekeket, és idén is támogatni kívánjuk a nyári táborokat, kirándulásokat.

Ebben az esztendőben is két nyári konferenciát szervezünk. Gyenesdiáson június 25-július 1-ig lesz a gyerektábor, ahol idén is szeretnénk a környékkel is ismerkedni.

Tahiban is megtartjuk a táborunkat, ahol az ifjúság mellé számítunk a családokra közös lelki feltöltődésre július 10-16-ig, ahogy azt a télen, Mátraházán is megtettük.

Gyülekezeti kirándulásunk idén is lesz április 22-én, amikor újra a Velencei tó környékére fogunk elmenni busszal. Tavaly elkezdtük a tó környékének a megismerését, idén ezt szeretnénk befejezni. Ebben az esztendőben is tervezünk közös ebédet, és reméljük az utazás összes költsége nem lesz több személyenként 4.000.- forintnál.

A konferenciákra és kirándulásra a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni, illetve a lelkipásztornál lehet további tájékoztatást kapni.

 

Az ÜNNEPI HÁLAÁLDOZATot lehet az adakozó nevével és lakcímével ellátott lezárt borítékban a presbitereknek az Ünnepi Istentisztelet előtt vagy után átadni, illetve a 11719001-20221627 OTP Számlaszámra utalni vagy a mellékelt csekken befizetni.

Köszönjük testvéreink Egyházközségünk szolgálatához szükséges, Isten iránti hálából származó eddigi adományait!

 

Szeretettel testvéreinket az ünnepi alkalmakra, amiknek a rendjét mellékeljük!

Budapest-Kispest, 2017 Böjtjében

Áldás, békesség!

 

 

Józsa József s.k.
gondnok-kurátor
Harkai Ferenc Csaba s.k.
lelkipásztor

Alkalmaink az ünnepkörben:

 

 

ÁPRILIS 7. – PÉNTEK 16 ÓRA

HÚSVÉTI KREATÍV GYEREKDÉLUTÁN

 

 

VIRÁGVASÁRNAP, április 9.:

 

10 óra: Istentisztelet

Igehirdető: Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor

 

18 óra: Családi Istentisztelet

Szőlőskert Református Óvodások részvételével

Igehirdető: Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor

 

 

NAGYKEDD, április 11. 18 óra:

 

Bűnbánati Istentisztelet

Igehirdető: Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor

 

 

NAGYSZERDA, április 12. 18 óra:

 

Bűnbánati Istentisztelet

Igehirdető: Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor

 

 

NAGYCSÜTÖRTÖK, április 13. 18 óra:

 

Bűnbánati Istentisztelet

Igehirdető: Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor

 

 

NAGYPÉNTEK, április 14.:

 

10 óra: ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÉS ÚRVACSORA

Igehirdető: Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor

 

18 óra: ÜNNEPI ZENÉS ISTENTISZTELET ÉS ÚRVACSORA

Igehirdető: Dömötörné Molnár Krisztina, III. éves teológa, ünnepi legáta

 

 

HÚSVÉT VASÁRNAP, április 16.:

 

10 óra: ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÉS ÚRVACSORA

Igehirdető: Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor

 

18 óra: ÜNNEPI ESTI ISTENTISZTELET

Igehirdető: Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor

 

 

HÚSVÉT HÉTFŐ, április 17.:

 

10 óra: Ünnepi Istentisztelet és úrvacsora

Igehirdető: Dömötörné Molnár Krisztina, III. éves teológa, ünnepi legáta