Karácsony 2016

KARÁCSONY 2016

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.”

Filippi: 4, 13

Kedves Testvérek!

 

Szeretettel köszöntjük 2016. Adventjében, mint olyan embert, akit közösségünk számon tart, akiért imádkozunk, mert hisszük, hogy élete fontos Istennek, aki Jézus Krisztusban bűnbocsánatot adott az övéinek!

Amikor visszatekintünk erre az esztendőre, Pál apostollal együtt hálát adhatunk Isten megtartó erejéért, amit nem csak emberi gondolataink szerinti sikereinkben tapasztalhattunk meg, hanem olyan nehéz helyzetekben is, amit mindenki szeretne elkerülni.

Krisztus az, aki megerősít minket, aki akkor is erős marad, ha mi belátjuk gyengeségünket! Ő a mi erőnk, amikor ujjongunk egy gyermek érkezésén, és a szerettünk halálakor is Ő az, aki megerősít minket! Ő ad erőt a földi élethez, és az Ő kegyelméből várhatjuk az örök életet is! Figyeljünk rá, hogy a fenti ige nem azt jelenti, hogy a keresztyén ember sosem lehet gyenge, neki minden sikerül! Nekünk mindenre van erőnk, ami elhívásunkhoz kapcsolódik! Ahhoz ad erőt Isten, amit Ő ad nekünk feladatként, az Ő országának építésében itt a földön! Nem azt jelenti ez az Ige, hogy sikerekben gazdag lesz az életünk, ha Krisztussal járunk egy úton! Isten azt ígéri, hogy Ő mellettünk marad, és megerősít, akkor is, amikor senki másra sem számíthatunk! Ez adjon nekünk mindig kitartást megmaradni Isten útján, a keskeny úton, hogy itt sosem maradunk magunkra, és ha úgy tűnik, hogy el is fogy saját erőnk, mert túl nehéz az élet terhe, van, aki megerősít és tovább visz minket! Az év végi számadásunkban érdemes végiggondolni, hogy mennyit fáradoztunk Isten országa építésén személyes életünkben? Kívánjuk, hogy lássuk meg, abban nem fáradunk el, amit Isten országáért teszünk, mert „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” Ugyanakkor bátorítunk mindenkit, hogy minden terhét tegye le Krisztus elé, aki mindig vállalja velünk a személyes közösséget, amit a gyülekezetben tudunk átélni.

Amikor visszatekintünk a 2016-os esztendőre, akkor először a közösségi alkalmainkért adunk hálát! Istené a dicsőség, hogy vasárnapról-vasárnapra sokan vagyunk együtt a délelőtti Istentiszteleteken! Az esti Istentiszteleteinken viszont, mintha egy másik Egyházközségben lennénk, sokszor tized annyian sem vagyunk, mint délelőtt, de öröm látni, ahogyan ezeken az alkalmainkon is erősödik a közösségünk. Nagy öröm átélni egy-egy családi Istentiszteleten, hogy milyen sokan vagyunk ilyenkor vasárnap este a templomban! Jó újra és újra együtt lenni egy-egy Istentisztelet utáni szeretetvendégségen is!

Hálásak lehetünk a hétközi Bibliaórákért is, ahová szintén sokan eljönnek a különböző korosztályokból, hiszen itt sokkal több lehetőségünk van egymás jobb megismerésére, asztal körül ülve, az igéről beszélgetve, mint más alkalmakon. Az igei alkalmak mellett különösen megerősítő egy-egy szolgálatban való részvétel is! Örülünk azoknak, akik akár szeretetvendégségek előtt vagy után, akár más alkalmakkor itt tevékenykednek egyházunknál! Különösen hálára indító, hogy január óta minden pénteken többen eljönnek, hogy vasárnapra a templom épülete belül is ékesen várja a gyülekezetet! Jó látni, ahogyan portörlés, felmosás és egyéb takarítási tevékenységek közepette a vasárnapi gyülekezet tagjai között erősödik a személyes kapcsolat. Ebben az évben több gyülekezeti kirándulásunk és úgynevezett ott alvós konferenciánk is lehetett: Cuha-völgy, Velencei tó északi partja, Mátraháza, Gyenesdiás, és Tahitótfalu. Ezeken az alkalmakon is csiszolódtunk, egymást segítve egy-egy túra alkalmával, és akár el is hordozva több napig összezárva egy-egy konferencián. Istennek adhatunk hálát, hogy missziónk: mások felé való szolgálatunk is erősödhetett! Ez leginkább a hit- és erkölcstanoktatásban mutatkozik meg: 63 csoportban, több mint 300 gyermekkel foglalkozunk! Ez azt jelenti, hogy hetente több mint 70 órát kell ellátnunk! Istené a dicsőség, hogy ehhez van elég erőnk, hiszen van elég szakképzett hittanoktatónk! Ugyanakkor tapasztaljuk, hogy milyen nehéz ezeket a gyermekeket a vasárnapi gyermekistentiszteletre, egy kreatív gyermekdélutánra, vagy akár nyári táborba is elhívni. Még mindig igaz, hogy a legtöbb aktív gyermekünk a Reménység Iskolából van! Ugyanakkor örömmel élhetjük meg, hogy a Szőlőskert Református Óvodába járó gyermekek családjai, milyen aktívan kapcsolódnak be közösségünk életébe! Óvodánk ebben az évben is növekedett, már több mint 60 gyermekünk van! Sajnos a különálló épület ígérete, terve eddig nem valósult meg, de hogy mit jelent az elhívásunkhoz tartozó megerősítés, azt itt tapasztaltuk meg a leginkább! Ahhoz, hogy az Óvodánk bővülni tudjon, minden alagsori helységünket rendbe kellett tenni! Így lett egy új hivatal, új gyülekezeti terem, miközben minden más helységünket is felújítottuk! Így 15 évvel a beköltözés után a KÁLVIN-HÁZ minden szintje, minden helysége az eredeti célt szolgálja: a missziót! Istené a dicsőség, hogy anno elkezdődhetett az építkezés, hogy sok évvel ezelőtt be is lett fejezve és mára megtelt élettel!

Megélve a Szőlőskert Református Óvoda sok áldását, kimondható, hogy érdemes a gyermekek nevelését saját intézmény fenntartásával is támogatni, még ha az rengeteg teherrel is jár, de kapunk hozzá erőt! Komolyan kell vennünk, hogy fontos ezt a tevékenységünket tovább bővíteni, egy általános iskola átvételével. Fontos, hogy a jó körülmények jó légkörében folyó magas színvonalú keresztyénnevelés, általános iskolás korban is elérhető legyen nemcsak a hozzánk tartozó családoknak, hanem azoknak is, akik ezt a szolgálatunkat elfogadják!

Tavaly elkészült új honlapunk: www.kkre.hu, amit azóta is folyamatosan bővítünk. Karácsonytól egy új lehetőséget kínálunk, azoknak, akik valamilyen akadályoztatás miatt nem tudnak részt venni alkalmainkon. A honlapon keresztül az Istentiszteletek ideje alatt internet hozzáféréssel a templomon kívül is hallgathatják és nézhetik Isten Igéjét!

A Presbitérium ebben az évben is szeretettel kéri és várja az ünnepi hálaáldozatot, amit lehet az adakozó nevével és lakcímével ellátott lezárt borítékban a presbitereknek az Ünnepi Istentisztelet előtt vagy után átadni, illetve a 11719001-20221627 OTP Számlaszámra utalni, vagy a mellékelt csekken befizetni.

Köszönjük testvéreink Egyházközségünk szolgálatához szükséges, Isten iránti hálából származó adományait.

Ezen az ünnepen is szeretettel várjuk testvéreinket, jöjjenek és ünnepeljük együtt és hagyjuk, hogy Urunk Igéjével tanítson bennünket.

Budapest-Kispest, 2016. Adventje

 

​Áldás, békesség!

Józsa József Harkai Ferenc Csaba
kurátor lelkipásztor

Ünnepi alkalmaink:

 

December 18., Advent 4. vasárnapja:

​10 óra: Istentisztelet és Gyermekistentisztelet

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

17 óra: Istentisztelet óvodások szolgálatával

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

 

December 21-23., Adventi esték 18 órától a Templomban:

Szerda – Igehirdető: Borza Ferenc teológus – ünnepi legátus

Az alkalom végén levetítjük Fóris Kálmán kurátorunk életéről szóló filmet, amelyben a szovjet fogságban eltöltött rabságáról beszél

Csütörtök – Adventi zenés este – Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

Közreműködnek: Kovács Ildikó és Rigó Tamás hegedűművészek, Nyakas István fuvolaművész, Szotyori Nagy Gábor orgonaművész, Deák Mihály és Deák Balázs énekművészek

Péntek – Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

 

December 24. szombat, Szenteste 14 óra a Templomban:

​Gyülekezeti karácsony

Gyermekek és ifjak szolgálatával

A gyermekeket ajándékcsomag várja a karácsonyfa alatt

 

December 25. vasárnap, Karácsony első napja:

10 óra: Ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

17 óra: Karácsonyesti Istentisztelet

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

 

December 26. hétfő, Karácsony másod napja:

10 óra: Ünnepi Istentisztelet és úrvacsora

Igehirdető: Borza Ferenc teológus – ünnepi legátus

 

December 31. szombat, Óév napja – 18 óra:

Óévi Hálaadó Istentisztelet és úrvacsora

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

 

Január 1. vasárnap, Újév napja – 10 óra:

Újévi ünnepi istentisztelet

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

 

Január 8. vasárnap, 10 óra:

Istentisztelet és Lelkészi Jelentés 2016-ról

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

B í z d Ú j r a É l e t e d K r i s z t u s r a

 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK GYÜLEKEZETI ALKALMAI

VASÁRNAPI ISTENTISZTELETEK:

A TEMPLOMBAN ÉS A KÁLVIN-HÁZBAN:

10 óra Gyülekezeti Istentisztelet és Gyermekistentisztelet 17 óra Esti Istentisztelet (nyári időszámítás alatt 18 óra)

BIBLIAÓRÁK:

A KÁLVIN-HÁZ alagsori nagytermében

Kedd: 10 óra Imaóra Szerda: 18 óra Bibliaóra Csütörtök: 19 óra Fiatal felnőttek Bibliaórája

IFJÚSÁGI ÓRA:

A KÁLVIN-HÁZ alagsori kistermében

Csütörtök: 17 óra

KONFIRMANDUS ÓRÁK:

A KÁLVIN-HÁZ hittantermében

Szerda: 16 óra ifjak „első” év Csütörtök: 16 óra ifjak „második” év Csütörtök: 18 óra felnőtt konfirmandus óra

GYÜLEKEZETI HITTAN ÓRÁK:

A KÁLVIN-HÁZ hittantermében

Péntek: alsósoknak 16:30-tól felsősöknek 17:00-tól

LELKÉSZI HIVATAL

1196 Budapest, Templom tér 19.

Tel/fax: 357 6107, 357 6108 – Email:cfharkai@hu.inter.net

Honlap: www.kkre.hu

Hivatali idő: hétfő – péntek: 11-13 óra

Más időpontban a lelkipásztorral egyeztetve

Lelkipásztor: Harkai Ferenc Csaba

mobil: 06-30-636-5840

Gondnok – kurátor: Józsa József

Tel: 06-30-902-1154