27. Mi az isteni gondviselés?

A gondviselés Isten mindenható és mindenütt jelenlévő ereje,1
amellyel a mennyet és a földet, minden teremtménnyel együtt szilárdan kézben tartja,2 és úgy igazgatja,
hogy amit a föld terem, továbbá eső és aszály,3 termő és terméketlen idők, étel és ital,4 egészség és betegség,5 gazdagság és szegénység6 – szóval minden – nem véletlenségből, hanem az ő hűséges atyai kezéből származik.

1ApCsel 17,25–26 • 2Zsid 1,3 • 3Jer 5,24 • 4ApCsel 14,17 • 5Jn 9,3 • 6Péld 22,2
28. Mit használ nekünk Isten teremtő munkájának és gondviselésének ismerete?

Azt, hogy ha baj ér, türelmesek,1 ha jó dolgunk van, hálásak vagyunk,2 a jövőre nézve pedig bízunk a mi hűséges Istenünkben és Atyánkban.3
Tudjuk, hogy senki és semmi nem szakíthat el minket az ő szeretetétől,4 mert minden teremtmény annyira a kezében van, hogy akarata nélkül semmit sem tehet, sőt meg sem mozdulhat.5

1Róm 5,3; Jak 1,3; Jób 1,21 • 25Móz 8,10; 1Thessz 5,18 • 3Róm 5,5 • 4Róm 8,38–39 • 5Jób 1,12; ApCsel 17,28