59. Mi hasznát veszed, ha mindezeket hiszed?

Azt, hogy Krisztusban Isten előtt igaz vagyok
és az örök életnek örököse.

Hab 2,4; Róm 1,17; Jn 3,36
60. Mi módon vagy igaz Isten előtt?

Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által.1
Bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten parancsolatai ellen súlyosan vétkeztem, azokból soha egyet sem tartottam meg,2 és még mindig hajlamos vagyok minden rosszra,3
Isten az ő ingyen kegyelméből,4 minden érdemem nélkül,5 nekem ajándékozza és tulajdonítja6 Krisztus tökéletes elégtételét,7 igazságosságát és szentségét.8
Ezért én úgy állhatok Isten elé, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el, és semmi bűnöm nem lett volna, és mintha én tanúsítottam volna azt az engedelmességet is, amelyet Krisztus érettem tanúsított9
de csak akkor, ha Krisztus jótéteményeit hívő szívvel elfogadom.10

1Róm 3,21–22.24–25.28; Gal 2,16; Ef 2,8–9; Fil 3,9 • 2Róm 3,9 • 3Róm 7,23 • 4Róm 3,24; Ef 2,8 • 5Tit 3,5 • 6Róm 4,4–5; 2Kor 5,19 • 71Jn 2,2 • 81Jn 2,1 • 92Kor 5,21 • 10Róm 3,22; Jn 3,18


61. Miért állítod, hogy egyedül csak a hit által lettél igazzá?

Nem azért, mintha a hitem érdemesítene arra, hogy Istennek kedves legyek,
hanem mert Isten előtt az én igazságom egyedül Krisztus elégtétele, igazságossága és szentsége,1
és ezeket én csak hit által tudom elfogadni és sajátommá tenni.2


1
1Kor 1,30; 2,2 • 21Jn 5,10