99. Mit akar Isten a harmadik parancsolatban?

Azt, hogy sem átkozódással,1 sem hamis esküvel,2 de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk Isten nevét,3 se tiszteletlenül ne említsük, sőt ezekben a rettenetes bűnökben még elhallgatással vagy eltűréssel se vegyünk részt.
Isten szent nevét mindig félelemmel és tisztelettel említsük,4 hogy róla igazán tehessünk vallást,5
őt segítségül hívhassuk,6
szóval és cselekedettel magasztalhassuk.7

13Móz 24,11–16 • 23Móz 19,12 • 3Mt 5,37; Jak 5,12 • 4Ézs 45,23 • 5Mt 10,32 • 61Tim 2,8 • 7Róm 2,24; 1Tim 6,1; Kol 3,16–17
100. Hát annyira súlyos bűn Isten nevét esküdözéssel vagy átkozódással meggyalázni, hogy Isten még azokra is haragszik, akik, bár tehetnék, nem tiltják és nem akadályozzák?

Valóban az.1
Nincs nagyobb bűn, mely ellen Isten haragja rettenetesebb lenne, mint az ő nevének meggyalázása.
Meg is hagyta, hogy halálbüntetés jár érte.2

13Móz 5,1 • 23Móz 24,15–16