123. Melyik a második kérés?

„Jöjjön el a te országod.”
Azaz: úgy igazgass minket igéddel és Lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked.1
Tartsd meg és növeld anyaszentegyházadat;2 pusztíts el minden ördögi mesterkedést, ellened lázadó hatalmat
és minden gonosz tervet, amelyet szent igéd ellen szőttek,3
míg végre kiteljesedik a te uralmad,4 amikor te leszel minden mindenekben.5

1Mt 6,33; Zsolt 119,5; 143,10 • 2Zsolt 51,20; 122,6–9 • 31Jn 3,8; Róm 16,20 • 4Jel 22,17.20; Róm 8,22–23 • 51Kor 15,28