Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2021. február 21. (2/22/2021)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Alkalmak:

  – Ma 17 órakor is tartunk Istentiszteletet és ekkor is lesz az igehirdetés után úrvacsorai közösségünk

  – Szerdán Istentiszteletet tartunk a templomban

  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentiszteletet itt a templomban, és tartunk gyermekistentiszteletet is az alagsorban, ahová a gyermekek az igehirdetés előtt mehetnek majd át

  – Jövő vasárnap 17 órakor orgonazenés áhítatot tartunk a templomban Szotyori Nagy Gábor orgonaművész játékával

  Énekkar:

  – Ebben az évben is folytatódnak az énekkari próbák, amiknek az időpontja megváltozott!

  Csütörtökön 18 órakor várjuk a közösségben is énekelni szerető testvéreket. Egyenlőre, a járványügyi helyzetre tekintettel a próbák a templomban vannak.

  Iskolakopogtató:

  – Az Ady Endre Református Általános Iskolában is elkezdődött a hívogatása a következő tanév elsőseinek. Ezeket az alkalmakat eddig csak digitális formában tudtuk megtartani, de már a harmadik „Iskolakóstolgató” is elkészült és az Iskola Facebook oldalán elérhető.

  Azoknak akik, már regisztráltak az iskolába, fogunk tartani egy rendkívüli iskolakóstolgató alkalmat, azért, hogy az ő esetükben el tudjuk indítani a felvételi eljárást.

  Terveink szerint a márciusi iskolakóstolgatót személyes jelenléttel fogjuk megtartani, és szeretnénk márciusban értesíteni azokat, akiket fel tudunk venni a tervezett két első osztályba, amelyek 2021 szeptemberében fognak elindulni.

  Bővebb tájékoztatás a beiratkozásról a https://ady.kkre.hu/beiratkozas/ és https://www.facebook.com/AdyEndreReformatusAltalanosIskola/ oldalakon érhető el.

  A kijáratnál a Presbiterek szívesen adnak az Iskolakopogtató nyomtatott formájából is azoknak, akiknek iskolába készülő gyermek van a családban és nem a Szőlőskert Református Óvodába jár. A kispesti óvodákba járó gyermekek családjai mind megkapták ezt a kiadványt.

  Az iskola egy másik kedves programját is ajánlom a gyülekezet figyelmébe is. Az Ady Endre Református Általános Iskola tanári kara szervezett egy „Búvárklub” nevű sorozatot, amiben minden hét csütörtökén egy újabb mesét olvas el az iskola valamelyik pedagógusa. Ez a program az iskoláskorú gyermekek mellett az óvodásokat is megszólítja, és az alábbi oldalon érhető el: https://www.facebook.com/AdyEndreReformatusAltalanosIskola/videos/397613841591729/

  Óvodai felvétel:

  – A Szőlőskert Református Óvodában is készülünk a 2021-22-es nevelési évre. Szeretettel várjuk azokat a családokat, akik szeretnék, hogy gyermekeik az általunk alapított és fenntartott óvodában kapjanak keresztyén nevelést.

  Az Egyházközségünkhöz tartozó gyermekek elsőbbséget élveznek, de ehhez szükséges, hogy a jelentkezési eljárásban részt vegyenek.

  Az óvodai felvétel 2021.03.22-31. között lesz. A jelentkezési lap a https://kkre.hu/wpm/ovodank/ oldalon érhető el.

  Bővebb információkat a Lelkészi hivatalban, vagy az óvoda oldalain lehet kapni: https://kkre.hu/wpm/ovodank/ és https://www.facebook.com/szoloskertovi.

  Gyülekezeti konferenciák 2021-ben:

  2021. június 28-július 4-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatónkkal együtt elkísérni.

  A jelentkezés módjáról később fogunk tájékoztatást adni!

  2021. július 12-18-ig Tahiba a Sionhegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években. Azt szeretnénk, hogy ezen a héten csak mi legyünk itt, ehhez szükséges megtöltenünk a konferenciatelepet. Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob. Egy későbbi időpontban meg fogjuk adni a jelentkezés módját, addig kérek mindenkit, tervezze a hetet.

  Állások:

  – Mint intézményfenntartó egyházközség szeretnénk, ha minél több hozzánk tartozó munkatárs lenne a Szőlőskert Református Óvodában, és az Ady Endre Református Általános Iskolában. Ezért kérjük, hogy aki szívesen dolgozna intézményeinkben akár pedagógusként, akár a pedagógusok munkáját segítőként jelezze a Lelkészi hivatalban, ahol mindig tudjuk, milyen munkatársra van, akár most is, vagy lesz szükség a következő tanévben.

  Iratterjesztés:

  Még vannak ez évi Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárok

  Szintén van még a saját naptárunkból, amit a templom kijáratánál ingyen vehetnek el a testvérek!

  Templomtakarítás:

  – Ezen a héten újra szeretettel várjuk a testvéreket, pénteken 17 órára, hogy kitakarítsuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik el nem múló szeretettel jönnek hétről-hétre takarítani, hogy fertőtlenítenek is az istentiszteleti helyünkön, így nagyobb biztonsággal vehetünk részt az alkalmakon!

  Segítségnyújtás:

  – Kérem, jelezzék, amennyiben olyan idős egyháztagunkról tudnak, akinek segítségre van szüksége, ha kérik, szívesen segítünk bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában!

  Kérem, azt is jelezzék, ha tudnak olyanról, akinek nincs internet hozzáférése, hogy Egyházközségünk hírei eljussanak hozzá, ha szeretné azokat olvasni.

  Aki kéri, annak szívesen eljuttatjuk a vasárnapi igehirdetéseket nyomtatott formában is!

  Lectio: János: 11, 1-44

  Textus: János: 11, 20. 25-26

  Énekek:

  180

  Heidelbergi Káté: VIII. Úrnapja

  173:

  130: 1-3

  130: 4

  347: 3-5

  Úv: 445, 457, 458, 459

  447: 1-2

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután:

  Lectio: János: 11, 1-44

  Textus: János: 11,  25-26. 28

  Heidelbergi Káté: VIII. Úrnapja

  Énekek:        

    32: 1

    32: 4,6

    89: 1, 7

  435: 1-2

  Úv: 436, 460, 461

  448: 1-7

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  A koronavírushoz kapcsolódó intézkedéseink:

  Felhívjuk a Testvérek figyelmét, hogy a járványügyi helyzet nem múlt el, sőt újabb megszorításokkal szembesülünk! Az Egyházközség elnökségének, Józsa József kurátor úrnak, és Harkai Ferenc Csaba lelkipásztornak a felelőssége, hogy minden előírás be legyen tartva.

  „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták.” Máté 7, 12

  Legfrissebb intézkedések a COVID 19-hez kapcsolódóan:

  Miután a gyülekezeti alkalmunk 15 percnél tovább tart, ezért a jelenlegi járványügyi protokoll következtében,

  aki nem tud minden körülötte ülőtől legalább 2 méter távolságot tartani, köteles a templomban maszkot viselni!

  Ezért kérünk mindenkit, hogy kellő körültekintéssel legyen!

  Hála Istennek többen járunk templomba, így sokan vagyunk együtt!

  Aki nem hozott magával maszkot a szolgálatot teljesítő presbiterek adnak orvosi maszkot mindenkinek, aki azt kéri.

  Kérünk mindenkit, használja a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt!

  A fenti módon tudjuk elkerülni, hogy ha valaki fertőzött lesz közöttünk a későbbi kontaktkutatások alkalmával minél kevesebb embernek okozzon kellemetlenséget!

  Megértésükben, együtt működésükben bízva, kérjük!

  Egyházközségünkben az elmúlt hetekben, hónapokban is folyamatosan tartottunk Istentiszteleteket a templomban, és így kialakult egy jó rend, amit továbbra is alkalmazunk! Kérem, hogy így vegyék figyelembe az alábbi tájékoztatást, szabályozást!

  A templomi – járványügyi – ülésrenddel kapcsolatban kérem, mindenki figyeljen az ajtónál szolgálatot teljesítő presbiterek irányítására.

  Továbbra is a Templomban tartjuk az alkalmainkat. Fogadjuk el, hogy most nem tudunk a megszokott helyünkre ülni, hiszen érkezési sorrendben az első padoktól kezdve tudunk helyet foglalni. A később érkezők, illetve a megengedett létszám fölött érkezők már csak a Gyülekezeti házban tudnak leülni.

  Kérjük, mindenki hozzon magával otthonról Énekeskönyvet. Természetesen most is lehet a templomban a szokott helyről elvenni Énekeskönyvet, amit viszont kérjük, hogy az erre a célra kihelyezett tartóba tegyenek vissza, az Istentisztelet végén, hogy így is csökkentsük az esetleges fertőzés lehetőségét!

  Kivonulásnál figyeljünk arra, hogy először az első sorban ülők induljanak el, majd sorban haladjunk a hátsó padok felé, így elkerülhető, hogy a kijáratnál nagyon feltorlódjon a gyülekezet.

  Csak a hirdetésben jelzett alkalmak kerülnek megtartásra, amiket online közvetítünk, azért hogy aki szeretné Isten igéjét hallgatni, megtehesse otthonában is!

  Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt!

  Kérjük a gyakori kézmosás betartását és a száj és orr eltakarását mindenütt, ahol erre előírás van!

  Amikor elmúlt a jelenlegi járvány, akkor egy hálaadó Istentiszteletet fogunk tartani, hogy újra élhessünk mindannyian az úrvacsora sákramentumával itt a gyülekezet közösségében.

  Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad,  meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7

Mózes harmadik könyve 18

1 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

2 Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Én, az Úr vagyok a ti Istenetek!

3 Ne cselekedjetek úgy, ahogyan Egyiptomban szokás, ahol laktatok. És ne cselekedjetek úgy, ahogyan Kánaán földjén szokás, ahova beviszlek benneteket. Ne kövessétek a szokásaikat!

4 Az én törvényeim szerint cselekedjetek, az én rendelkezéseimet tartsátok meg, és azokat kövessétek! Én, az Úr vagyok a ti Istenetek!

5 Tartsátok meg rendelkezéseimet és törvényeimet, mert aki megcselekszi azokat, él általuk. Én vagyok az Úr! Neh 9,29 ; Ez 18,9 ; 20,11-13 ; Lk 10,28 ; Róm 10,5 ; Gal 3,12

6 Senki se közeledjék egyetlen vér szerinti rokonához sem azért, hogy fölfedje annak szemérmét. Én vagyok az Úr!

7 Apád szemérmét és anyád szemérmét ne fedd föl: anyád ő, ne fedd föl a szemérmét.

8 Apád feleségének a szemérmét ne fedd föl: apádé az a szemérem. 3Móz 20,11 ; 5Móz 23,1 ; 27,20 ; 3Móz 20,9-21

9 Testvérednek: apád leányának vagy anyád leányának a szemérmét ne fedd föl, akár otthon, akár máshol született. 3Móz 20,17 ; 5Móz 27,22

10 Fiad leányának vagy lányod leányának a szemérmét ne fedd föl, mert saját szemérmed az.

11 Apád felesége leányának a szemérmét ne fedd föl: apád szülöttje, a saját testvéred ő.

12 Apád nővérének a szemérmét ne fedd föl: apád vérrokona ő. 3Móz 20,19-20

13 Anyád nővérének a szemérmét ne fedd föl, mert anyád vérrokona ő.

14 Apád testvérének a szemérmét ne fedd föl, feleségéhez se közeledj: saját nagynénéd ő.

15 Menyednek a szemérmét ne fedd föl: fiadnak a felesége ő, ne fedd föl a szemérmét. 3Móz 20,12

16 Testvéred feleségének a szemérmét ne fedd föl: testvéredé az a szemérem. 3Móz 20,21

17 Egy asszonynak és leányának a szemérmét ne fedd föl. Fiának a leányát és lányának a leányát ne vedd el, hogy fölfedd a szemérmüket, mert vérrokonok ők. Fajtalanság ez. 3Móz 20,14 ; 5Móz 27,23

18 Ne végy feleségül senkit a testvére mellé, nehogy vetélkedés támadjon, ha még testvére életében fölfeded a szemérmét.

19 Ne közeledj nőhöz havi tisztátalansága idején, hogy fölfedd a szemérmét. 3Móz 20,18

20 Honfitársad feleségével ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele. 3Móz 20,10

21 Gyermekedet ne add oda, hogy elégessék Moloknak; ne gyalázd meg ezzel Istened nevét! Én vagyok az Úr! 3Móz 20,1-5

22 Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az. 3Móz 20,13

23 Semmiféle állattal ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele. És asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele. Förtelem az. 2Móz 22,18 ; 3Móz 20,15-16 ; 5Móz 27,21

24 Ne tegyétek magatokat ezek közül semmivel se tisztátalanná! Mert azok a népek tették magukat mindezekkel tisztátalanná, amelyeket kiűzök előletek.

25 Így vált tisztátalanná az a föld. Ezért majd számon kérem rajta a bűnét, és ki fogja hányni lakosait az a föld.

26 Ti azonban tartsátok meg rendelkezéseimet és törvényeimet! Ne kövessetek el egyet sem ezek közül az utálatosságok közül, se a közületek való, se a köztetek tartózkodó jövevény.

27 Mert az előttetek fekvő föld lakói elkövették mindezeket az utálatosságokat, azért lett tisztátalanná az a föld.

28 Ne hányjon ki titeket is az a föld, ha tisztátalanná teszitek, ahogyan kihányta az előttetek levő népeket.

29 Mert aki csak egyet is elkövet ezek közül az utálatosságok közül, azt mind ki kell irtani népe közül, ha ilyet követ el.

30 Tartsátok meg, amiket elrendeltem, és semmit ne kövessetek el azok közül az utálatos szokások közül, amelyeket előttetek elkövettek, és ne tegyétek magatokat tisztátalanná azokkal! Én, az Úr vagyok a ti Istenetek!


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
János evangéliuma 12,12-19

12 Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön,

13 pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! Zsolt 118,26

14 Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva:

15 „Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.” Zak 9,9

16 Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Jn 14,26

17 Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból.

18 Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette.

19 A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2021.02.26.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
.
8. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
24. Hány része van ennek a hitvallásnak?
Három. Az első rész az Atya Istenről és a mi teremtésünkről, a második a Fiú Istenről és megváltásunkról, a harmadik a Szentlélek Istenről és megszentelésünkről szól.
25. Isten lényege szerint egy Isten.1 Miért említettél akkor három nevet: az Atyát, a Fiút és a Szentlelket?
Azért, mert Isten az ő igéjében úgy jelentette ki magát, hogy ez a három különböző személy: az egy, valóságos és örök Isten.2
15Móz 6,4 • 2Ézs 61,1; Zsolt 110,1; Mt 3,16–17; 1Jn 5,7 (Károli)