Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2023. március 19. (3/19/2023)

   

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Segítségnyújtás Kárpátaljára, Ukrajnába:

  – Kárpátaljai testvéreinket folyamatosan kívánjuk támogatni, ezután is, ezért az adománygyűjtő perselyt kint hagytuk a templom hátuljában, ebbe lehet az Ukrajnába szánt támogatásokat elhelyezni.

  A következő utunk előtt pedig majd fogjuk jelezni, hogy milyen élelmiszeradományokra van szükség, addig kérjük a testvéreket, ilyen felajánlásokat ne hozzanak, hiszen azt nekünk is tárolni kell.

  Istentiszteletünk végén a kárpátaljai reformátusok kedves énekét fogjuk énekelni, amit az ottani református templomokban „kivonulóra” énekelnek: „Mindig velem Uram, mindig velem…”

   

  Alakalmaink:

  – Ma 17 órakor istentisztelet itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Szerdán 18 órakor lesz istentisztelet itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Csütörtökön 19 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti házban

  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz istentisztelet itt a templomban, és ekkor a gyermekek számára is lesz gyermekistentisztelet, amire az igehirdetés előtti ének alatt lehet majd kimenni a gyülekezeti ház alagsorába. (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 18 órakor is lesz istentisztelet itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

   

  Temetés:

  – Pénteken, március 17-én délben temettük a Kispesti újköztemetőben Szakács Mária, szül: Losonczi Mária, egyháztagunkat, aki 94 éves korában március 15-én hunyt el. A vigasztalás igéit a Lukács: 22, 39-46 szakasz alapján hirdettük, különös tekintettel a 42. versre: „Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” Isten vigasztalását kérjük elhunyt testvérünk unokájának és szeretteinek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

   

  Énekkar:

  – Szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket az énekkar hétfőnként 18 órakor kezdődő alkalmaira a gyülekezeti ház alagsorában a gyülekezeti terembe.

   

  Konfirmáció:

  – Szerdán 16 órakor kezdődik a konfirmandus órája azoknak, akik már legalább 8. osztályosok és eddig nem jártak konfirmáció előkészítőre

  – Csütörtökön 17 órakor, azoknak a középiskolásoknak tartunk konfirmáció előkészítőt, akik már tavalyi tanévben szerdán jártak

  Megemlékezés:

  -Kettő esztendeje, március 19-én 81 éves korában hunyt el Jerabek János és 5 éve, 94 éves korában hunyt el Jerabek Lászlóné, született Molnár Judit. Isten vigasztalását a János evangéliuma: 5, 24 alapján kérjük A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt: „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.”

   

  Jelentkezés, beiratkozás köznevelési intézményeinkbe:

  – Szeretettel hívjuk fel a szülők figyelmét arra, a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség köznevelési intézményeibe: a Szőlőskert Református Óvodába és az Ady Endre Református Iskolába is lehet már jelentkezni. Sem az óvodánk, sem az iskolánk nem körzetes, így nálunk más a felvételi eljárás rendje. Mindkét intézményünkben a felvételi rend szerint elsőbbséget élveznek az Egyházközségünkbe tartozó gyermekek, illetve a más református, és evangélikus közösséghez tartozó, majd egyéb felekezetű gyermekek.

  Fontos! Az Ady Endre Református Iskolába ezen a héten március 22-én és 23-án lesz az első jelentkezési lehetőség, a pótjelentkezés pedig egy héttel később március 28-án lesz. Így lehetőségünk lesz arra, hogy a az április 20-21-iki beíratás előtt értesítsük a szülőket arról, hogy érvényes jelentkezés esetén tudunk-e helyet biztosítani az iskolában.

  A Szőlőskert Református Óvodába március 27-28-án lesz a beiratkozásra lehetőség. Így ebben az intézményünkben is lesz elég időnk arra, hogy az önkormányzati óvodai beíratás előtt értesítsük a szülőket a felvétel eredményéről.

  Kérem, figyeljünk az időpontokra!

  További információk és jelentkezési lapok, az intézményekben, illetve az intézmények honlapjain találhatók. Minden családdal beszélget egyházközségünk lelkipásztora is a felvételi eljárás végén, ezért esetleges kérdésekkel Harkai Ferenc lelkipásztort is lehet keresni.

   

  Álláslehetőség intézményeinkben:

  – Az Ady Endre Református Általános iskolába keresünk, azonnali felvétellel technikai dolgozókat. Szükségünk lenne olyan személyekre, aki a takarítás és a karbantartás szolgálatában tudnak segíteni.

  A következő tanév tervezéséhez, szeretettel várjuk azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik szívesen szolgálnának intézményeinkben. Érdeklődni az intézményvezetőknél, vagy a lelkipásztornál lehet.

   

  Iskolai előkészítő:

  -A tanév végéig minden hónap második keddjén tervezünk foglalkozásokat nagycsoportos óvodásoknak az iskolánkban, azért, hogy a gyermekek szeptemberig megismerhessék az új intézményt, ahová kerülni fognak és a pedagógusok is jobban megismerjék a jelentkező gyermekeket.

  Szeretettel, hívjuk az Ady Endre Református Általános Iskolába a TUDÁS HÖRPENTŐ-SZÖRPENTŐ iskolaelőkészítő programunkra azokat a családokat, ahol iskolába készülő óvodás van.

  A következő alkalom Húsvét után kivételesen a hónap harmadik keddjén, április 18-án, kedden 17 órakor lesz. Ezen az alkalmon az iskolában dolgozó pedagógusok fognak foglalkozni a gyermekekkel, azért is, hogy a szülők is lássák, milyen kollégák közé kerül, majd a gyermekük és így is megmutassuk, amit vallunk: nem pedagógust kell választani, hanem intézményt!

  Iratterjesztés:

  – Az iratterjesztésben még kaphatók idei Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin kalendáriumok és Falinaptárak, illetve az új énekeskönyv is megvásárolható többféle színben és méretben.

   

  Templomtakarítás:

  – Ezen a héten újra szeretettel várjuk a testvéreket, pénteken 17 órától, hogy kitakarítsuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik el nem múló szeretettel jönnek hétről-hétre takarítani, hogy templomunkban mindig tisztaság és rend lehessen alkalmainkra.

  Délelőtt:

  Lectio: Lukács: 22, 45- 65

  Textus: Lukács: 22, 54

   

  Énekek:                       20: 1

  329: 2

  Ker.: Zubor Dániel- Zsoltárok: 20: 5

  Szülők: Zubor Péter és dr. Mészáros Melinda Mónika

  134: 3

  Heidelbergi Káté XII. Úrnapja

  25: 1-2

  294: 1-3

  25: 3

  25: 4-6

  799: 1

  Délután:

  Textus: Példabeszédek: 20, 1-30

  Heidelbergi Káté: XII. Úrnapja

  Énekek:                       89: 1

  292: 1-4, 7

  500: 1-8

  799: 1

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

  „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! 25Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! 26Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!

  (4Móz: 6, 24-26)”

A példabeszédek könyve 26

1 Mint hó a nyárhoz és eső az aratáshoz, úgy nem illik az ostobához a dicsőség.

2 Ahogyan elszáll a madár, és elrepül a fecske, úgy az ok nélküli átok sem teljesül.

3 Ostor való a lónak, zabla a szamárnak, és bot az ostobák hátának. Péld 10,13; 19,29

4 Ne felelj az ostobának a bolondságához illően, mert magad is hasonló leszel hozzá!

5 Felelj meg az ostobának a bolondságához illően, hogy ne tarthassa magát bölcsnek.

6 Lábát vágja le, és erőszakot szenved, aki ostobával küld üzenetet.

7 Példázatot mond az ostoba: csak annyit ér az, mint bénának a lába.

8 Mint aki követ tesz a parittyába, úgy jár az, aki tiszteletet ad az ostobának.

9 Beleakad a tövis a részeg kezébe, meg a példázat is az ostoba szájába.

10 Mint egy íjász, aki mindenkit megsebez, olyan az, aki ostobát vagy csavargókat fogad fel.

11 Ahogyan a kutya visszatér okádására, úgy ismétli meg bolondságát az ostoba. 2Pt 2,22

12 Láttál olyan embert, aki bölcsnek tartja magát? Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá. Péld 3,7; 29,20

13 Ezt mondja a rest: Ragadozó van az úton, oroszlán jár a tereken! Péld 22,13

14 Forog az ajtó a sarkán, a rest meg az ágyán.

15 Belenyújtja a rest a kezét a tálba, de arra is lusta, hogy a szájához vigye. Péld 19,24

16 Bölcsebbnek tartja magát a rest hét olyannál, aki értelmesen felel.

17 Kóbor kutyát ragad fülön, aki olyan perbe avatkozik, amihez semmi köze.

18 Mint az eszeveszett ember, aki tüzes és halálos nyilakat lövöldöz,

19 olyan az, aki becsapja felebarátját, és aztán így szól: Hiszen csak tréfáltam!

20 Ha elfogy a fa, kialszik a tűz, ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály. Péld 22,10

21 A szén parázslik, a fa lángol, a viszálykodó ember pedig perpatvart szít. Péld 29,22

22 A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Péld 18,8

23 Az ezüstmáz bevonja az agyagedényt, a sima ajak pedig a gonosz szívet.

24 Beszédével álcázza szándékát a gyűlölködő, míg magában alattomosságot gondol.

25 Ha kedvesen szól, ne higgy neki, mert csordultig van a szíve utálatossággal!

26 El lehet takarni a gyűlöletet csalással, de lelepleződik a gonoszság a gyülekezetben.

27 Aki vermet ás, beleesik, és aki követ dob el, arra esik vissza. Zsolt 7,16; Péld 28,10; Préd 10,8

28 A hazug nyelvű gyűlöli azt, akit eltiport, és a sima szájú bukást idéz elő.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Lukács evangéliuma 23,44-49

44 Tizenkét órától három óráig sötétség lett az egész földön. Ám 8,9

45 A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. 2Móz 36,35

46 Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt. Zsolt 31,6; ApCsel 7,59

47 Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt.

48 És az egész sokaság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza.

49 Jézus ismerősei pedig mindnyájan és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2023.03.26.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
13. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
33. Miért nevezik Krisztust „Isten egyszülött Fiának”, ha mi is Isten gyermekei vagyunk?
Azért, mert egyedül Krisztus örökkévaló és természet szerinti Fia Istennek;1 mi pedig – Krisztusért, kegyelem által – Isten fogadott gyermekei vagyunk.2
1Jn 1,1–3.14.18; Zsid 1,2 • 2Róm 8,15–17; Ef 1,5–6
34. Miért nevezed őt „mi Urunknak”?
Azért, mert saját tulajdonává tett minket azáltal, hogy testünket-lelkünket a bűntől és az ördög hatalmából megváltotta, mégpedig nem holmi ezüstön vagy aranyon, hanem az ő drága vérén.
1Pt 1,18–19; 2,9; 1Kor 6,20; 7,23