Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2022. június 19. (6/20/2022)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Ady Endre Református Általános Iskola tanévzárója tanévzáróján a 3.a. osztály diákjai verssel szolgáltak, a többi jelen levő diák pedig az 5. zsoltár első két versét énekelte el.

  Köszönjük pedagógusaink és technikai dolgozóink egész éves szolgálatát!

  Segítségnyújtás Kárpátaljára, Ukrajnába:

  – Pénteken és szombaton elvittük az összegyűlt élelmiszer és egyéb tárgyi adományianakt, illetve az elmúlt hetekben összegyűlt pénzadományainkat Técsőre. Ez alkalommal holland testvéreink is voltak velünk. Wim és Margariet van Vooren a hollandiai Heemstedeből, az ottani református testvérek adományát hozta magával.

  A técsőiek köszönik az adományokat és az értük mondott imádságokat és Isten áldását kérik a Kispest-Központi református testvérekre.

  – Kárpátaljai testvéreinket folyamatosan kívánjuk támogatni, ezért az adománygyűjtő perselyt kint hagytuk a templom hátuljában, ebbe lehet az Ukrajnába szánt támogatásokat elhelyezni.

  Istentiszteletünk végén a kárpátaljai reformátusok kedves énekét fogjuk énekelni, amit az ottani református templomokban „kivonulóra” énekelnek: „Mindig velem Uram, mindig velem…”

  Alakalmaink:

  Szerdán 18 órakor istentiszteletet tartunk a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz istentisztelet itt a templomban, reménységünk szerint ekkor fogjuk megkeresztelni Vaskó Péter és felesége Horváth Éva első gyermekét Dánielt továbbá, Pintér Máté és Pintér-Csöndes Viktória első gyermekét Boróka Sárát. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családokat! (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  Esküvő:

  – Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy Dr. Bajgó Miklós nőtlen római katolikus legény eljegyezte, Dr. Molnár Emese református hajadont. Házasságkötésük tervezett időpontja, július 8.

  Gyermek csendeshét:

  – Tegnap minden jelentkezőnek visszajeleztünk a június 27-én Gyenesdiáson kezdődő csendeshétre.

   

  Állás:

  – A Szőlőskert Református Óvodában megüresedett egy dajka állás. Érdeklődni hétközben Rajkiné Sörös Andrea vezető óvónőnél, vagy a lelkipásztornál lehet.

  Az Ady Endre Református Általános Iskolába is keresünk pedagógusokat és technikai dolgozókat. Érdeklődni Botka Nóra intézményvezetőnél, vagy a lelkipásztornál lehet.

  Iskola használatba adása:

  – Ebben az esztendőben lejár az önkormányzattal kötött 5 éves megállapodásunk az Ady Endre Református Általános Iskola épületének használatára. Polgármester úrral már korábban egyeztettünk ez ügyben és kértük, hogy 5 évnél hosszabb időre, térítésmentesen az egész épületet adja át az önkormányzat egyházközségünknek köznevelési célokra. Kérésünket nemrég írásban is megerősítettük. Hétfőn behívtak a jogi irodára, ahol tájékoztattak, hogy 2,5 millió forint kauciót kér az Önkormányzat. Ezután Polgármester úrral újra egyeztettem.

  Szerdán kaptunk egy szerződéstervezetet, amiben már nem is szerepelt kaució. Csütörtökön reggel egy újabb tervezetett kaptunk, de ebben sem volt kaució.

  Csütörtök délelőtt felhívott Varga Attila alpolgármester úr és arról tájékoztatott, hogy „ugyan tudnak Polgármester úr ígéretéről, de a képviselők többsége, akik ugyan nem alkotnak frakciót, de úgy döntöttek, hogy nemcsak a Baptista Szeretetszolgálattól, de tőlünk is kérnek kauciót.” Alpolgármester úrral hosszan beszéltünk telefonon, majd azt mondta, hogy csak 1millió forint kauciót fog módosításként részünkre javasolni, de kérte, hogy a délutáni testületi ülés előtt beszéljünk még. A testületi ülés előtt Varga Attila alpolgármester úr irodájában beszéltünk, ahol azt mondta, hogy 1 millió forint kauciót kell majd fizetnünk december 31-ig, de ezt megtehetjük akár részletekben is. Továbbá biztosított róla, hogy bármilyen segítségre van szükségünk, akár anyagira is számíthatunk az önkormányzatra.

  Ezek után Varga alpolgármester úrral együtt bementünk a Városháza dísztermébe, ahol 5 perc múlva elkezdődött a Képviselő testületi ülés. Az ülés 2. napirendi pontja volt az Ady Endre Református Általános Iskola térítésmentes használatba adása. Varga alpolgármester úr kevesebb mint fél órával azután, hogy velem az irodájában beszélt, szót kért és bejelentette, hogy bár velem mást beszélt meg, javasolja, hogy a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség is adjon 2,5 millió forint kauciót, hogy így legyen az önkormányzatnak biztosítéka arra az esetre, ha a közüzemi számlák nem kerülnek befizetésre az iskolánál. A javaslatot a képviselő testület baloldali többsége Polgármester úr tartózkodása mellett a jobboldali képviselők tiltakozása ellenére elfogadta.

  Az Ady Endre Református Általános Iskola összes közművét évekkel ezelőtt átírattuk, amennyiben valamelyik szolgáltató felé tartozás keletkezne, akkor azt a fenntartó Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközségnek kell rendeznie, ahogy sok évvel ezelőtt a Szőlőskert Református Óvoda köztartozását is  a NAV az egyházközség bankszámlájáról inkasszálta.

  Nagyon sajnálom, hogy a Képviselő testület egy része így járt el, ezúton is köszönjük Polgármester úr eddigi támogatását.

   

  Templomtakarítás:

  – Ezen a héten újra szeretettel várjuk a testvéreket, pénteken a 17 órára, hogy kitakarítsuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik el nem múló szeretettel jönnek hétről-hétre takarítani, hogy templomunkban mindig tisztaság és rend lehessen alkalmainkra.

   

  Iratterjesztés:

  Erre az évre is elkészült saját naptárunk, amit a templom kijáratánál ingyen vehetnek el a testvérek!

  Még vannak idei Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárok, illetve az új énekeskönyv is megvásárolható az iratterjesztésben.

   

  Orgona Cd:

  – Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy Szotyori Nagy Gábor orgonaművészünknek megjelent az Önálló „CD-je”, Felix Mendelssohn orgona műveiből. A CD-k az iratterjesztésben megvásárolhatók és az árukból befolyt összeget művész úr az orgona tisztítására, szükséges karbantartására ajánlotta fel.

   

  Textus: 1 János: 3, 1-12

  Énekek:                         8: 1

  329: 2 (új: 412)

  Ker.: Pasku Benedek – Zsoltárok: 8, 5

  Szülők: Pasku Péter és Kiss Eszter

  134: 3

  Heidelbergi Káté XXV. úrnapja

  236: 1-7 (új. 184)

  471: 1-4 (új: 831)

  799: 1

  Himnusz

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Aktuális intézkedések a COVID 19-hez kapcsolódóan:

  Az Egyházközség elnökségének, Józsa József kurátornak, és Harkai Ferenc Csaba lelkipásztornak a a felelőssége, hogy minden előírás be legyen tartva.

   

  „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek,

  mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük,

  mert ezt tanítja a törvény és a próféták.”

  Máté 7, 12

  Kérjük, hogy a jelenlegi helyzetben csak egészségesen jöjjünk az alkalmakra. Minden templomi alkalmunkat közvetítjük, hogy akik betegség miatt nem lehetnek részesei a közösségnek, az igehallgatás lehetőségéből ne maradjanak ki.

  Továbbra is bátorítunk mindenkit az oltás felvételére, hiszen az elmúlt egy évben megtapasztalhattuk a védőoltás segít a jelenlegi vírus ellen is.

  Kérünk mindenkit, használja a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt!

  Megértésükben, együtt működésükben bízva, kérjük segítségüket!

   

  A templomi – járványügyi – ülésrenddel kapcsolatban kérjük, mindenki figyeljen az ajtónál szolgálatot teljesítő presbiterek irányítására!

  Fogadjuk el, hogy most nem tudunk a megszokott helyünkre ülni, hiszen érkezési sorrendben az első padoktól kezdve tudunk helyet foglalni. A később érkezők, lehet, hogy már csak a Gyülekezeti házban tudnak leülni.

  Kérjük, mindenki hozzon magával otthonról Énekeskönyvet. Természetesen most is lehet a templomban a szokott helyről elvenni Énekeskönyvet.

   

  Kivonulásnál figyeljünk arra, hogy először az első sorban ülők induljanak el, majd sorban haladjunk a hátsó padok felé, így elkerülhető, hogy a kijáratnál nagyon feltorlódjon a gyülekezet.

   

  Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt!

   

  Kérjük a gyakori kézmosás betartását és a száj és orr eltakarását mindenütt, ahol erre előírás van!

   

  „Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!”

   2 Péter: 3, 17-18

Ezsdrás könyve 2,1-35

1 A Júda tartományából valók közül ezek tértek haza a száműzetésből – Nebukadneccar, Babilónia királya vitte őket fogságba, de visszatérhettek Jeruzsálembe és Júdába, ki-ki a maga városába –

2 és jöttek meg Zerubbábellel, Jésúával, Nehemjával, Szerájával, Reélájával, Mordokajjal, Bilsánnal, Miszpárral, Bigvajjal, Rehúmmal és Baanával. Az Izráel népéhez tartozó férfiak szám szerint a következők voltak: Hag 1,1; Zak 3,1; 4,6

3 Parósnak kétezer-százhetvenkét leszármazottja,

4 Sefatjának háromszázhetvenkét leszármazottja,

5 Árahnak hétszázhetvenöt leszármazottja,

6 Pahat-Móábnak Jésúa és Jóáb ágán kétezer-nyolcszáztizenkét leszármazottja,

7 Élámnak ezerkétszázötvennégy leszármazottja,

8 Zattúnak kilencszáznegyvenöt leszármazottja,

9 Zakkajnak hétszázhatvan leszármazottja,

10 Bánínak hatszáznegyvenkét leszármazottja,

11 Bébajnak hatszázhuszonhárom leszármazottja,

12 Azgádnak ezerkétszázhuszonkét leszármazottja,

13 Adóníkámnak hatszázhatvanhat leszármazottja,

14 Bigvajnak kétezer-ötvenhat leszármazottja,

15 Ádínnak négyszázötvennégy leszármazottja,

16 Átérnak Hizkijjá ágán kilencvennyolc leszármazottja,

17 Bécajnak háromszázhuszonhárom leszármazottja,

18 Jórának száztizenkét leszármazottja,

19 Hásumnak kétszázhuszonhárom leszármazottja,

20 Gibbárnak kilencvenöt leszármazottja volt.

21 Betlehemiek százhuszonhárman voltak,

22 Netófából valók ötvenhatan,

23 Anátótból valók százhuszonnyolcan,

24 azmávetiek negyvenketten,

25 kirjat-árímiak, kefíráiak és beérótiak hétszáznegyvenhárman,

26 rámáiak és gebaiak hatszázhuszonegyen,

27 Mikmászból valók százhuszonketten,

28 Bételből és Ajból valók kétszázhuszonhárman,

29 nebóiak ötvenketten,

30 magbísiak százötvenhatan,

31 a másik Élámból valók ezerkétszázötvennégyen,

32 hárimiak háromszázhúszan,

33 lódiak, hádídiak és ónóiak hétszázhuszonöten,

34 jerikóiak háromszáznegyvenöten,

35 szenááiak pedig háromezer-hatszázharmincan voltak.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
János első levele 5,6-12

6 Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság.

7 Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek:

8 a Lélek, a víz, a vér, és ez a három egy.

9 Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot.

10 És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról.

11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Jn 3,36

12 Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2022.06.25.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
A részletes névsor jelzi, hogy a fogság véget ért, Izráel visszatért hazájába. A lista élén a helytartó és a főpapi család sarja áll: a világi és a lelki hatalom tehát együtt lát hozzá a helyreállításhoz. A hazatérők száma soknak tűnik, de csekély azokhoz képest, akik Babilóniában maradtak. Ám így is igaz, hogy beteljesedett az Úr igéje (1,1): Isten szavára mi is bátran ráhagyatkozhatunk, a kicsinyke kezdet pedig gyakran vezet nagy kiteljesedéshez.
25. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
65. Honnan származik a hit, amely által Krisztusnak és minden jótéteményének részeseivé leszünk?
A Szentlélektől, aki a hitet a szent evangélium hirdetésével szívünkben felébreszti1 és a sákramentumokkal megerősíti.2
1Ef 2,8–9; Jn 3,5 • 2Mt 28,19–20; 1Pt 1,22–23
66. Mik a sákramentumok?
A sákramentumok látható szent jegyek és pecsétek. Isten ezeket azért rendelte, hogy általuk az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje. Ő ugyanis megígérte, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatáért kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz nekünk.
1Móz 17,11; Róm 4,11; 5Móz 30,6; 3Móz 6,18; Zsid 9,8–9.24; Ez 20,12
67. Mi a célja az igének és a sákramentumoknak? Vajon az, hogy hitünket Krisztus keresztáldozatára mint üdvösségünk egyedüli alapjára irányítsák?
Igen, ez a céljuk. Mert a Szentlélek az evangéliumban tanítja, amit a sákramentumokkal meg is erősít, hogy teljes üdvösségünk Krisztus egyszeri keresztáldozatában rejlik.
Róm 6,3; Gal 3,27
68. Hány sákramentumot rendelt Krisztus az Újszövetségben?
Kettőt: a szent keresztséget és az Úr szent vacsoráját.