Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2021. június 06. (6/6/2021)

   

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

   

  Pedagógusnap:

  – Szeretettel köszöntjük a mai napon a pedagógusokat! Különös szeretettel gondolunk intézményeink a Szőlőskert Református Óvodában és az Ady Endre Református Általános Iskolában dolgozó kollegáinkra. A Fenntartó közösség nevében Isten áldását kérjük életükre és szolgálatukra!

   

  Alkalmak:

  – Ma 18 órakor Istentiszteletünk lesz, amikor az igehirdetés után Szőlőskert Református Óvoda általános iskolába menő gyermekeitől is el fogunk köszönni. (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Szerdán 18 órakor tartunk Istentiszteletet itt a templomban

  – Csütörtökön 19 órakor lesz dolgozó fiataloknak és középkorúaknak Bibliaóra

  – Jövő vasárnap 10 órakor Istentiszteletet tartunk a Templomban és gyermekeink is mehetnek majd gyermekistentiszteletre az alagsorba  (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentiszteletet a Templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

   

  Konfirmandus órák:

  A tanév vége előtt még igyekszünk visszarendeződni a konfirmandus órákkal is

  – Akik az úgynevezett második évi konfirmandus csoportba járnak, azokkal már korábban is találkoztunk így ezen a héten is, csütörtökön 1630-ra várjuk őket

  – Az úgynevezett első évesekkel a tavalyi gyenesdiási csendeshét óta nem találkoztunk. Őket újra szerdán 16 órára várjuk.

   

  Esküvő:

  – Első alkalommal hirdetjük, hogy Pintér Péter eljegyezte dr. Ács Szilviát. Házasságkötésük megáldásának tervezett időpontja június 26. Hordozzuk imádságban az ifjú párt.

  – Harmadik alkalommal hirdetjük, hogy néhai Katona Károly és Szelezsán Margit református, vállalkozó legény fia Zsolt eljegyezte néhai Fokti István és Kerekes Mária római katolikus, műkörmös, elvált leányát, Anikót. Házasságkötésük megáldásának tervezett időpontja június 12., 17 óra. Hordozzuk imádságban a jegyespárt.

   

  Gyülekezeti konferenciák 2021-ben:

   

  2021. június 28-július 4-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatóinkkal együtt elkísérni.

  A jelentkezéshez szükséges információk az alábbi linkeken érhetőek el:

   

  Tájékoztató: https://drive.google.com/file/d/17CgqcuVe6TfGQyjOHPrhCqAYPjsidt1r/view?usp=sharing

  Jelentkezési lap: https://docs.google.com/forms/d/1S_1EcDuIJP80WO9IQRDRvkaeNmr-vdInz8B85qaP8NY/edit?usp=sharing

   

   

  2021. július 12-18-ig Tahiba a Sion-hegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években. Azt szeretnénk, hogy ezen a héten csak mi legyünk itt, ehhez szükséges megtöltenünk a konferenciatelepet. Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob.

  A csendeshétre az alábbi linken lehet jelentkezni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvPFT-GSCBoVcXatucXyWomi2N5rVxYzKvKqU9qxcg_beTdA/viewform?usp=sf_link

   

  Állások:

  – Mint intézményfenntartó egyházközség szeretnénk, ha minél több hozzánk tartozó munkatárs lenne a Szőlőskert Református Óvodában, és az Ady Endre Református Általános Iskolában. Ezért kérjük, hogy aki szívesen dolgozna intézményeinkben akár pedagógusként, akár a pedagógusok munkáját segítőként jelezze a Lelkészi hivatalban, ahol mindig tudjuk, milyen munkatársra van, akár most is, vagy lesz szükség a következő tanévben.

   

  Segítségnyújtás:

  – Kérem, jelezzék, amennyiben olyan idős egyháztagunkról tudnak, akinek segítségre van szüksége, ha kérik, szívesen segítünk bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában!

  Kérem, azt is jelezzék, ha tudnak olyanról, akinek nincs internet hozzáférése, hogy Egyházközségünk hírei eljussanak hozzá, ha szeretné azokat olvasni.

  Aki kéri, annak szívesen eljuttatjuk a vasárnapi igehirdetéseket nyomtatott formában is!

   

  Iratterjesztés:

  Még vannak ez évi Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárok

  Szintén van még a saját naptárunkból, amit a templom kijáratánál ingyen vehetnek el a testvérek!

   

  Lectio: Bírák: 16, 1-21

  Textus: Bírák: 16, 21

   

  Énekek:

  36 : 1

  Heidelbergi Káté: XXIII. Úrnapja

  36: 2

  370 1-3

  36: 3

  462: 1-3

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

   

  Délután: Szőlőskert Református Óvoda ballagása

   

  Textus: Apostolok cselekedetei: 18, 18-23

   

  Heidelbergi Káté: XXIII. Úrnapja

   

  Énekek:

  25: 1

  165: 1

  25: 2

  356: 1

   

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

   

  A koronavírushoz kapcsolódó intézkedéseink:

   

  Az Egyházközség elnökségének, Józsa József kurátornak, és Harkai Ferenc Csaba lelkipásztornak a felelőssége, hogy minden előírás be legyen tartva.

  A Szentháromság Istennek adunk hálát, hogy országunkban a Covid 19 által okozott járványhelyzet enyhül. Közösségünkben is – igazodva az állami előírásokhoz – fokozatosan elkezdjük a gyülekzeti alkalmak újra indítását is. Kérjük, a testvéreket figyeljék a hirdetéseket, ahol mindig pontos tájékoztatást fogunk adni az elinduló alkalmakról.

   

  „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták.” Máté 7, 12

   

  Legfrissebb intézkedések a COVID 19-hez kapcsolódóan:

   

   

  Szeretettel várjuk alkalmainkon mindazokat, akik érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkeznek!

  Figyelembe véve a jelenlegi állami szabályozásokat is, védettségi igazolványok esetében tovább tudjuk enyhíteni az alkalmaink részt vevők kötöttségeit!

   

  Miután a gyülekezeti alkalmunk 15 percnél tovább tart, ezért a jelenlegi járványügyi protokoll következtében,

  aki nem tud minden körülötte ülőtől legalább 2 méter távolságot tartani, köteles a templomban maszkot viselni!

  Ezért kérünk mindenkit, hogy kellő körültekintéssel legyen!

  Hála Istennek többen járunk templomba, így sokan vagyunk együtt!

  Aki nem hozott magával maszkot, neki a szolgálatot teljesítő presbiterek adnak orvosi maszkot mindenkinek, aki azt kéri.

  Kérünk mindenkit, használja a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt!

  A fenti módon tudjuk elkerülni, hogy ha valaki fertőzött lesz közöttünk a későbbi kontaktkutatások alkalmával minél kevesebb embernek okozzon kellemetlenséget!

  Megértésükben, együtt működésükben bízva, kérjük segítségüket!

   

  Egyházközségünkben az elmúlt hetekben, hónapokban is folyamatosan tartottunk Istentiszteleteket a templomban, és így kialakult egy jó rend, amit továbbra is alkalmazunk! Kérem, hogy így vegyék figyelembe az alábbi tájékoztatást, szabályozást!

   

  A templomi – járványügyi – ülésrenddel kapcsolatban kérem, mindenki figyeljen az ajtónál szolgálatot teljesítő presbiterek irányítására.

   

  Továbbra is a Templomban tartjuk az alkalmainkat. Fogadjuk el, hogy most nem tudunk a megszokott helyünkre ülni, hiszen érkezési sorrendben az első padoktól kezdve tudunk helyet foglalni. A később érkezők, illetve a megengedett létszám fölött érkezők már csak a Gyülekezeti házban tudnak leülni.

  Kérjük, mindenki hozzon magával otthonról Énekeskönyvet. Természetesen most is lehet a templomban a szokott helyről elvenni Énekeskönyvet, amit viszont kérjük, hogy az erre a célra kihelyezett tartóba tegyenek vissza, az Istentisztelet végén, hogy így is csökkentsük az esetleges fertőzés lehetőségét!

   

  Kivonulásnál figyeljünk arra, hogy először az első sorban ülők induljanak el, majd sorban haladjunk a hátsó padok felé, így elkerülhető, hogy a kijáratnál nagyon feltorlódjon a gyülekezet.

   

  Csak a hirdetésben jelzett alkalmak kerülnek megtartásra, amiket online közvetítünk, azért hogy aki szeretné Isten igéjét hallgatni, megtehesse otthonában is!

   

  Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt!

   

  Kérjük a gyakori kézmosás betartását és a száj és orr eltakarását mindenütt, ahol erre előírás van!

   

  Amikor elmúlt a jelenlegi járvány, akkor egy hálaadó Istentiszteletet fogunk tartani, hogy újra élhessünk mindannyian az úrvacsora sákramentumával itt a gyülekezet közösségében.

   

  Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad,   meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7

   

A bírák könyve 19,11-30

11 Amikor Jebúsznál voltak, és már nagyon későre járt az idő, azt mondta a szolga az urának: Gyerünk, térjünk be ide, a jebúsziak városába, és szálljunk meg benne!

12 Az ura azonban ezt mondta neki: Ne térjünk be idegen városba, ahol nem izráeliek laknak; menjünk tovább Gibeáig!

13 Majd ezt mondta a szolgájának: Igyekezzünk lakott helyre érni, és szálljunk meg Gibeában vagy Rámában!

14 Továbbmentek tehát, és épp akkor ment le a nap, amikor a benjámini Gibea mellett voltak.

15 Akkor befordultak, hogy bemenjenek oda, és megszálljanak Gibeában. Bementek és leültek a város terén, de senki sem fogadta be őket a házába éjszakára.

16 Végre egy öregember jött este a mezei munkából. Ez az ember Efraim hegyvidékéről származott, és jövevényként élt Gibeában, annak a helynek a lakói pedig benjáminiak voltak.

17 Amikor fölnézett az öregember, és meglátta az úton levő embert a város terén, megkérdezte: Honnan jössz, és hová mész?

18 Ő azt felelte neki: Átutazóban vagyunk a júdai Betlehemből Efraim hegyvidékének a szélére, mert odavaló vagyok. A júdai Betlehemben jártam, és most az Úr házához megyek, de senki sem fogad be engem a házába.

19 Pedig szalmánk és abrakunk is van a szamarainknak, van kenyerünk és borunk is magamnak, szolgálóleányodnak és ennek a legénynek, aki szolgáddal van; nincs szükségünk semmire.

20 Ekkor azt mondta az öregember: Békesség neked! Amire csak szükséged van, az az én gondom. Csak itt ne maradj a téren éjszakára!

21 És elvezette a házához, abrakot adott a szamaraknak, azután megmosták a lábukat, majd ettek és ittak.

22 Miközben ők jól érezték magukat, a város férfiai, elvetemült emberek, körülvették a házat, az ajtóhoz tódultak, és ezt mondták annak az öregembernek, a házigazdának: Hozd ki azt a férfit, aki a házadba jött, hadd háljunk vele! 1Móz 19,4-8 ; Hós 9,9 ; 10,9

23 Akkor kiment hozzájuk az az ember, a házigazda, és ezt mondta nekik: Ugyan, testvéreim, ne tegyetek rosszat! Hiszen az én házamba jött ez a férfi, ne kövessetek hát el ilyen gyalázatos dolgot!

24 Itt van az én hajadon leányom meg a férfi másodfelesége. Kihozom őket, erőszakoskodjatok azokkal, és tegyetek velük, amit jónak láttok; de ezzel a férfival ne kövessetek el ilyen gyalázatos dolgot!

25 A férfiak azonban nem akartak hallgatni rá. Ezért fogta az az ember a másodfeleségét, és kivitte hozzájuk az utcára. Azok pedig egész éjjel vele háltak, és erőszakoskodtak vele reggelig, és csak pirkadatkor engedték el.

26 Reggelre kelve megjött az asszony, de összeesett annak az embernek a háza előtt, akinél az ura volt. Ott feküdt elterülve, amíg kivilágosodott.

27 Reggel fölkelt az ura, kinyitotta a ház ajtaját, és kijött, hogy útra keljen. Akkor látta, hogy az asszony, a másodfelesége ott fekszik összerogyva a ház bejáratánál, kezeit a küszöbre nyújtva.

28 A férfi így szólt hozzá: Kelj föl, és menjünk! De ő nem válaszolt. Ekkor föltette őt a szamárra, útnak indult, és hazament.

29 Hazaérve kést vett elő, fogta a másodfeleségét, a testét tizenkét darabra vágta, és szétküldte Izráel egész területére. 1Sám 11,7

30 Aki csak látta, ezt mondta: Nem történt ilyen, és nem látott még senki ehhez foghatót azóta, hogy feljöttek Izráel fiai Egyiptomból, mind a mai napig. Vegyétek ezt fontolóra, tanácskozzatok, és beszéljétek meg!


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Az apostolok cselekedetei 20,7-12

7 A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította.

8 Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk.

9 Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig tanított, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték fel.

10 Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: Ne zajongjatok, mert a lelke benne van. 1Kir 17,17-24 ; 2Kir 4,30-37

11 Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig, egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult.

12 A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2021.06.12.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig... az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Pál lement, ráborult, átölelte... A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak” (9–12). Eutikhosz nevének jelentése: szerencsés. Egy váratlan szerencsétlenség azonban keresztül akarta húzni életprogramját. De össze akarta zúzni Pál tróászi krisztushirdetését is, meg az úrvacsorai közösség erejét is. Ember- és igegyilkosság ez egy csapásra. Az utolsó szó azonban mégiscsak a feltámadott Krisztus életre ölelő erejéé lett.
23. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
59. Mi hasznát veszed, ha mindezeket hiszed?
Azt, hogy Krisztusban Isten előtt igaz vagyok és az örök életnek örököse.
Hab 2,4; Róm 1,17; Jn 3,36
60. Mi módon vagy igaz Isten előtt?
Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által.1 Bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten parancsolatai ellen súlyosan vétkeztem, azokból soha egyet sem tartottam meg,2 és még mindig hajlamos vagyok minden rosszra,3 Isten az ő ingyen kegyelméből,4 minden érdemem nélkül,5 nekem ajándékozza és tulajdonítja6 Krisztus tökéletes elégtételét,7 igazságosságát és szentségét.8 Ezért én úgy állhatok Isten elé, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el, és semmi bűnöm nem lett volna, és mintha én tanúsítottam volna azt az engedelmességet is, amelyet Krisztus érettem tanúsított9 – de csak akkor, ha Krisztus jótéteményeit hívő szívvel elfogadom.10
1Róm 3,21–22.24–25.28; Gal 2,16; Ef 2,8–9; Fil 3,9 • 2Róm 3,9 • 3Róm 7,23 • 4Róm 3,24; Ef 2,8 • 5Tit 3,5 • 6Róm 4,4–5; 2Kor 5,19 • 71Jn 2,2 • 81Jn 2,1 • 92Kor 5,21 • 10Róm 3,22; Jn 3,18
61. Miért állítod, hogy egyedül csak a hit által lettél igazzá? Nem azért, mintha a hitem érdemesítene arra, hogy Istennek kedves legyek, hanem mert Isten előtt az én igazságom egyedül Krisztus elégtétele, igazságossága és szentsége,1 és ezeket én csak hit által tudom elfogadni és sajátommá tenni.2 11Kor 1,30; 2,2 • 21Jn 5,10