Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2024. április 07. (4/9/2024)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Segítségnyújtás Kárpátaljára, Ukrajnába:

  Kárpátaljai testvéreinket folyamatosan kívánjuk támogatni, ezért az adománygyűjtő perselyt kint hagytuk a templom hátuljában, ebbe lehet az Ukrajnába szánt anyagi támogatásokat elhelyezni.

  A következő utunk előtt pedig majd fogjuk jelezni, hogy milyen élelmiszeradományokra van szükség, addig kérjük a testvéreket, ilyen felajánlásokat ne hozzanak, hiszen azt nekünk is tárolni kell.

  Istentiszteletünk végén a kárpátaljai reformátusok kedves énekét fogjuk énekelni, amit az ottani református templomokban „kivonulóra” énekelnek: „Mindig velem Uram, mindig velem…”

   

  Alkalmaink:

  – Ma délután 18 órakor lesz kátémagyarázatos istentisztelet (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  Szerdán 18 órakor lesz istentisztelet itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz istentisztelet itt a templomban, az igehirdetés előtt a gyermekek majd kimehetnek a gyülekezeti házba, gyermekistentiszteletre (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap délután 18 órakor lesz kátémagyarázatos istentisztelet (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

   

  Ifjúsági óra:

  – Csütörtökön 17 órakor ifjúsági órát tartunk az alagsori gyülekezeti teremben, ahová a Gyülekezeti ház „oldalsó” ajtaján lehet bejutni.

  Erre az alkalomra azokat az ifjainkat várjuk, akik már konfirmáltak az elmúlt években, illetve most készülnek a konfirmációi fogadalomra.

   

  Konfirmáció:

  A konfirmandus órákat az alagsori úgynevezett könyvtárteremben tartjuk, ahová a gyülekezeti ház oldalsó, utcáról nyíló ajtaján át lehet bemenni.

  – Szerdán nem lesz a konfirmandus óra, mert továbbképzésen vagyok

  – Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus órája azoknak, akik már a második tanévben járnak előkészítőre

  – Csütörtökön 18 órakor lesz konfirmandus, olyan felnőtteknek, akik már igehallgató tagjai közösségünknek, de eddig még nem konfirmáltak és így az úrvacsora sákramentumával sem élhetnek.

  Énekkar:

  – Szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket az énekkar hétfőnként 18 órakor kezdődő alkalmaira a gyülekezeti ház alagsorában a gyülekezeti terembe.

  Iratterjesztés:

  Az elmúlt évben is elkészült saját naptárunk, és még van néhány a 2024. évi naptárból, amit a templom kijáratánál ingyen vehetnek el a testvérek!

  Az iratterjesztésünkben még van 2024. évi Bibliaolvasó kalauz, Kálvin kalendárium és Református falinaptár is.

  Advent első vasárnapja óta az új énekeskönyveket használjuk az istentiszteleteken és ezzel a számozással rakjuk ki az énekeket a templomban az énektáblára. Akinek még nincs új énekeskönyve, az iratterjesztésben tud vásárolni.

  Elhunyt:

  – Március 30-án, szombat délután életének 100. évében elhunyt Fóris Kálmán egyházközségünk korábbi főgondnoka. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családnak A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt!

  Amint tudni fogjuk a temetés időpontját a gyülekezetnek is hirdetni fogjuk.

   

  Iratterjesztés:

  Az elmúlt évben is elkészült saját naptárunk, és még van néhány a 2024. évi naptárból, amit a templom kijáratánál ingyen vehetnek el a testvérek!

  Az iratterjesztésünkben még van 2024. évi Bibliaolvasó kalauz, Kálvin kalendárium és Református falinaptár is.

  Advent első vasárnapja óta az új énekeskönyveket használjuk az istentiszteleteken és ezzel a számozással rakjuk ki az énekeket a templomban az énektáblára. Akinek még nincs új énekeskönyve, az iratterjesztésben tud vásárolni.

  Iskolai előkészítő, jelentkezés:

  -A tanév végéig minden hónap második keddjén tervezünk foglalkozásokat nagycsoportos óvodásoknak az iskolánkban, azért, hogy a gyermekek szeptemberig megkedvelhessék azt a számukra új intézményt, ahová tartozni fognak és a pedagógusok is jobban megismerjék a jelentkező gyermekeket.

  Szeretettel, hívjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolája TUDÁS HÖRPENTŐ-SZÖRPENTŐ iskolaelőkészítő programjaira azokat a családokat, akiknél iskolába készülő óvodás gyermek van.

  A következő előkészítő alkalom ezen a héten április 9-én, kedden 17 órakor lesz, amikor az iskolában dolgozó pedagógusok fognak foglalkozni a gyermekekkel, azért is, hogy a szülők is lássák, milyen kollégák közé kerül, majd a gyermekük.

  A Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolája nem körzetes iskola, így a felvételi eljárás is más, mint az állami iskolákban!

  Az országos beiratkozás időpontja „a tanév rendje” szerint április 18-19-én lesz!

  Akinek további információkra van szüksége, keresheti az egyházközség vezető lelkipásztorát is, vagy érdeklődjön Józsa Gábornál az iskola igazgatójánál.

  Mindkét intézményünk esetében fontos tudni, hogy mind az óvodában, mind az iskolában szakképzett pedagógusok és nevelők foglalkoznak a gyermekekkel.

  Az óvoda minden csoportjában megfelelő létszámú óvónő és dajka van a gyermekekkel.

  Az iskolánkban pedig nemcsak a tárgyi feltételek nagyon magas színvonalúak, de délután is pedagógus végzettségű kollégák vannak a diákokkal és a felső tagozaton is megoldott a szakos ellátás a természettudományos tárgyakból is!

  Álláslehetőség intézményeinkben:

  – A következő tanév (2024-25) tervezéséhez, szeretettel várjuk azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik szívesen szolgálnának intézményeinkben. Érdeklődni az intézményvezetőnél, vagy a lelkipásztornál lehet.

  Templomtakarítás:

  – Köszönjük a testvéreknek, akik az elmúlt héten, pénteken este voltak a templomban takarítani!

  Ezen a héten, pénteken 17 órától várjuk a testvéreket a templom takarítás szolgálatára.

  Lectio: Júdás: 1, 1-24

  Textus: Júdás: 1, 3

  Énekek:                       29: 1

  412: 2 (régi: 329)

  Zsolt: 29 11: Vovcsok Ráhel Szülők: Vovcsok Miklós és Vovcsokné Balogh Gabriella

  134: 3

  Heidelbergi káté XIV. Úrnapja

  230: 1-5 (régi: 235)

  261 (régi: 151)

  831: 1 (régi: 471)

  831: 2-4 (régi: 471)

  799 : 1

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

   

  Délutáni istentisztelet:

   

  Textus: 3 Mózes: 27, 1-34

   

  Heidelbergi káté: XIV. Úrnapja

  Énekek:                       23: 1

  392: 1-4 (régi: 305)

  689: 1-4 (régi: 495)

  799: 1

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

  „Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, 21tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. 22Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, 23mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. 24Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: 25az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen.”

  (Júdás 20-25)

Józsué könyve 7

Izráel veresége Ajnál

1 De Izráel fiai hűtlenül bántak a kiirtásra rendelt dolgokkal, mert a Júda törzséből való Ákán, Karmí fia, Zabdí unokája, Zerah dédunokája elvett a kiirtandó dolgokból. Ezért föllángolt az Úr haragja Izráel fiai ellen.Józs 6,17-18; 1Krón 2,7

2 Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, amely Bét-Áven mellett van, Bételtől keletre, és azt mondta nekik: Menjetek, és nézzetek körül azon a földön! A férfiak elmentek, és kikémlelték Ajt.

3 Amikor visszatértek Józsuéhoz, azt mondták neki: Ne vonuljon föl az egész nép. Csak két- vagy háromezer ember vonuljon föl, azok is megverik Ajt. Ne fáraszd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok.

4 Fölvonultak tehát oda a népből mintegy háromezren, de megfutamodtak az ajbeliek elől.

5 Megöltek közülük az ajbeliek mintegy harminchat embert, üldözték őket a kaputól egészen Sebárimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megdermedt a nép szíve, és elvesztette minden bátorságát.Józs 5,1

6 Józsué pedig megszaggatta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izráel véneivel együtt. A fejükre port hintettek.

7 Akkor ezt mondta Józsué: Jaj, Uram, Uram! Miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bárcsak úgy határoztunk volna, hogy a Jordánon túl maradunk! 2Móz 32,11-12; 4Móz 14,13-16

8 Ó, Uram! Mit mondjak most, hogy Izráel máris megfutamodott ellenségei elől?

9 Ha meghallják ezt a kánaániak és az ország többi lakói, akkor körülfognak bennünket, és még a nevünket is kiirtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? 5Móz 12,3

A vereség oka: Ákán bűne

10 Az Úr azt felelte Józsuénak: Kelj föl! Miért fekszel ott, arccal a földre borulva?

11 Vétkezett Izráel, megszegték szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtásra szánt dolgokból, ellopták, és titokban a holmijuk közé tették.

12 Azért nem tudtak megállni Izráel fiai ellenségeikkel szemben, és azért futamodtak meg ellenségeik elől, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtanivalót!

13 Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mondd: Szenteljétek meg magatokat holnapra! Mert így szól az Úr, Izráel Istene: Kiirtanivaló van közötted, Izráel! Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtanivalót. Józs 3,5

14 Jöjjetek ide reggel törzsenként. Abból a törzsből, amelyet sorsvetés útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek. Abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a családok. Abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. 1Sám 14,38-43

15 Akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni mindenével együtt, mert megszegte az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izráelben.

16 Józsué korán reggel fölkelt, felsorakoztatta Izráel törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg.

17 Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zerah nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Zerah nemzetségéből a családfőket, és a sorsvetés Zabdít jelölte meg.

18 Amikor az ő családjának a férfiait sorakoztatta fel, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmí fiát, Zabdí unokáját, Zerah dédunokáját jelölte meg.

19 Ekkor azt mondta Ákánnak Józsué: Fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izráel Istenének! Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előlem!

20 Ákán így válaszolt Józsuénak: Valóban én voltam az, aki vétkezett az Úr, Izráel Istene ellen, mert a következőt tettem:

21 megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, kétszáz sekel ezüstöt és egy ötven sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban elásva a földbe, az ezüst is alattuk van.

22 Ekkor Józsué követeket küldött, akik elfutottak a sátorba. És csakugyan el volt ásva mindez a sátrában, és az ezüst is alatta volt.

23 Előhozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz és Izráel fiaihoz, és odatették az Úr színe elé.

24 Józsué pedig fogta Ákánt, Zerah fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, marháit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izráel, és elvitték őket az Ákór-völgybe. 3Móz 24,14

25 Ott ezt mondta Józsué: Szerencsétlenséget hoztál ránk! Fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád! És megkövezte őket egész Izráel, majd elégették őket. Így kövezték meg őket. 5Móz 13,16-17

26 Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja. Ezért nevezik azt a helyet Ákór-völgynek mind a mai napig. Józs 8,29; 2Sám 18,17


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Pál levele az efezusiakkoz 4,1-16

Az elhívatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében

1 Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok,

2 teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, Kol 3,12-14

3 igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.

4 Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is:

5 egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség,

6 egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben.

7 A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott.

8 Ezért mondja az Írás: „Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek.” Zsolt 68,19

9 Az pedig, hogy „felment”, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre.

10 Aki leszállt, az „fel is ment”, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget.

11 És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul,

12 hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére,

13 míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra,

14 hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;

15 hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus,

16 akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Kol 2,9


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2024.04.14.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„Éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok.” (4) A hívő embernek mindenkori elhívása van, ami Krisztushoz kapcsol minket, hiszen ő hívott minket magához. Ezzel együtt megbízatást is ad, amivel felhatalmaz. Amellett, hogy az elhívásunk egyezhet a munkánkkal, a munkahelyünkön végzett feladatunkkal is, van még egy hivatásunk, ez pedig a Krisztus-test, az egyház, a közösség építése. <br/> Imádkozzunk azért, hogy életünk minden területén hitelesen tudjuk képviselni a krisztusi lelkületet!<br/> Hálaáldozatunkat azzal is fejezzük ki embertársaink felé, hogy időt szánunk a velük való beszélgetésre, problémáik meghallgatására.
15. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
37. Mit értesz azon, hogy „szenvedett”?
Azt, hogy földi életének egész idejében, különösen annak végén, testében-lelkében elhordozta Istennek az egész emberiség bűne elleni haragját,1 hogy szenvedésével, mint egyetlen engesztelő áldozattal2 testünket-lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és Isten kegyelmét, az igazságot és az örök életet elnyerje nekünk.
11Pt 2,24; Ézs 53,12 • 21Jn 2,2; 4,10; Róm 3,25
38. Miért szenvedett Poncius Pilátus bírósága alatt?
Azért, hogy ártatlan létére világi bíró ítélje el,1 és ezáltal megmentsen minket Isten szigorú ítéletétől, amely mindnyájunkra várt volna.2
1ApCsel 4,27–28; Lk 23,14; Jn 19,4 • 2Zsolt 69,5; Ézs 53,4–5; 2Kor 5,21; Gal 3,13
39. Nagyobb dolog-e az, hogy megfeszítették, mintha más halálnemmel halt volna meg?
Nagyobb, mert ez tesz bizonyossá afelől, hogy ő magára vette azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt.1 A kereszthalált ugyanis Isten megátkozta.2
1Gal 3,13 • 25Móz 21,23