Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2023. január 22. (1/23/2023)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Segítségnyújtás Kárpátaljára, Ukrajnába:

  – Kárpátaljai testvéreinket folyamatosan kívánjuk támogatni, ezért az adománygyűjtő perselyt kint hagytuk a templom hátuljában, ebbe lehet az Ukrajnába szánt támogatásokat elhelyezni.

  A következő utunk előtt pedig majd fogjuk jelezni, hogy milyen élelmiszeradományokra van szükség, addig kérjük a testvéreket, ilyen felajánlásokat ne hozzanak, hiszen azt nekünk is tárolni kell.

  Istentiszteletünk végén a kárpátaljai reformátusok kedves énekét fogjuk énekelni, amit az ottani református templomokban „kivonulóra” énekelnek: „Mindig velem Uram, mindig velem…”

   

  Alakalmaink:

  – Ma 17 órakor lesz a baptista imaházban az úgynevezett Ökumenikus imahét, záró alkalma)

  – Szerdán 18 órakor lesz istentisztelet itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz istentisztelet itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 17 órakor is lesz istentisztelet itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

   

  Presbiteri gyűlés:

  – Január 21-én, szombaton a Gyülekezeti ház alagsorában Presbiteri gyűlést tartottunk, amelyen a Presbitérium egyhangúlag úgy döntött, hogy mind a Szőlőskert Református Óvoda által használt Esze Tamás utcai ingatlant, mind az Ady Endre Általános Iskola által használt Ady Endre úti ingatlan tulajdonba való átadását kéri a Kispest Önkormányzatától.

   

  Mátraháza – csendeshétvége:

  – Akik jelentkeztek a mátraházi csendeshétvégére a héten fognak kapni egy mailt az utazással és a szállással kapcsolatban

  Temetés:

  – Január 20-án, pénteken a Farkasréti temetőben temettük, Csáthy Ferenc Sámuelt, aki életének 45 évében türelemmel viselt hosszú szenvedés után 2022. december 29-én hunyt el. Az örök élet reménységét a 1Kor 13, 9-12 alapján hirdettük: „Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. 10Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. 11Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. 12Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. 13Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”. Isten vigasztalását kérjük feleségének, gyermekeinek, szüleinek, testvéreinek, családjának, barátainak és szeretteinek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt!

   

  Énekkar:

  – Szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket az énekkar hétfőnként 18 órakor kezdődő alkalmaira a Gyülekezeti ház alagsorában a Gyülekezeti terembe.

   

  Konfirmáció:

  – Szerdán 16 órakor kezdődik a konfirmandus órája azoknak, akik már legalább 8. osztályosok és eddig nem jártak konfirmáció előkészítőre

  – Csütörtökön 17 órakor, azoknak a középiskolásoknak tartunk konfirmáció előkészítőt, akik már tavalyi tanévben szerdán jártak

  – Csütörtökön 18 órakor, azokat a felnőtteket várjuk konfirmációra felkészítő beszélgetésre, akik gyülekezeti alkalmainkra járnak, de még nincsenek megkeresztelve, vagy nem tettek konfirmációi fogadalmat. Az alkalom az alagsorban a könyvtár/hittan teremben lesz.

   

  Választói névjegyzék:

  – Ebben az évben is szeretnénk kiigazítani a Választói névjegyzéket! Választói névjegyzékünkben azok szerepelhetnek, akik konfirmáltak, sákramentumainkkal élnek, hozzájárulnak Egyházközségünk fenntartásához, betöltötték 18. életévüket. Továbbá Egyházközségünk területén laknak, vagy nyilatkoznak arról, hogy ide szeretnének tartozni!

   

  Iskolai előkészítő:

  -A tanév végéig minden hónap második keddjén tervezünk foglalkozásokat nagycsoportos óvodásoknak az iskolánkban, azért, hogy a gyermekek szeptemberig megismerhessék az új intézményt, ahová kerülni fognak és a pedagógusok is jobban megismerjék a jelentkező gyermekeket.

  Szeretettel, hívjuk az Ady Endre Református Általános Iskolába a TUDÁS HÖRPENTŐ-SZÖRPENTŐ iskolaelőkészítő programunkra azokat a családokat, ahol iskolába készülő óvodás van.

  A következő alkalom ezen a héten, február 14-én, kedden 17 órakor lesz. Ezen az alkalmon az iskolában dolgozó pedagógusok fognak foglalkozni a gyermekekkel, azért is, hogy a szülők is lássák, milyen kollégák közé kerül, majd a gyermekük és így is megmutassuk, amit vallunk: nem pedagógust kell választani, hanem intézményt!

   

  Iratterjesztés:

  – Az iratterjesztésben még kaphatók idei Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárak, illetve az új énekeskönyv is megvásárolható többféle színben és méretben.

   

  Templomtakarítás:

  – Ezen a héten újra szeretettel várjuk a testvéreket, pénteken 17 órától, hogy kitakarítsuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik el nem múló szeretettel jönnek hétről-hétre takarítani, hogy templomunkban mindig tisztaság és rend lehessen alkalmainkra

   

   

  Lectio: Ézsaiás: 35, 1-10

  Textus: Ézsaiás: 35, 3-4

   

  Énekek:                      422: 12-2

  Heidelbergi Káté: IV. úrnapja

  489: 1-4

  167: 1-3

  435: 1-2

  Úrvacsora alatt: 436, 438

  90: 1, 9

  799: 1

  Himnusz

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

  Délután:

   

  KISPESTI ÖKUMENIKUS IMAHÉT ZÁRÓ ISTENTISZTELETE A BAPTISTA IMAHÁZBAN

   

  Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! 25Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! 26Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!” 4 Mózes: 6, 24-26

Ézsaiás próféta könyve 41

1 Hallgassatok rám, szigetek! Újuljon meg a nemzetek ereje! Jöjjenek ide, azután beszéljenek, szálljunk perbe egymással!

2 Ki indította el napkeletről azt, akinek lépteit győzelem kíséri? Ki adja hatalmába a népeket, hogy királyokat tiporjon le? Porrá zúzza őket fegyvere, íja előtt szétszóródnak, mint a pelyva. Ezsd 1,1-2; Ézs 45,1-7; 46,11; 48,14-15

3 Üldözi őket, háborítatlanul nyomul előre, lába is alig éri az ösvényt.

4 Ki tette ezt, ki vitte véghez? Ki hívja elő örök idők óta a nemzedékeket? Én, az Úr vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz maradok. Ézs 44,6; 48,12; Jel 1,8.17; 4,8

5 Látják ezt a szigetek, és megijednek, a föld szélein is remegni kezdenek, közelednek egymáshoz, és összejönnek.

6 Egyik a másikat támogatja, és ezt mondják egymásnak: Légy erős! Ézs 40,18-20; 44,9-20; 46,6-7

7 Biztatja a kovács az ötvöst, a kalapáccsal egyengető azt, aki az üllőt veri, és ezt mondja a forrasztásról: Jól van! – és megerősíti szegekkel, hogy majd ne inogjon.

8 De te, szolgám, Izráel, Jákób, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábrahámnak utóda! 5Móz 7,6; 14,2; 2Krón 20,7; Zsolt 135,4; Ézs 43,10; 44,1.21; 45,4; Lk 1,54; Zsid 2,16; Jak 2,23

9 A föld végén ragadtalak meg, annak legszéléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek el téged!

10 Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Ézs 43,1; ApCsel 18,9-10

11 Megszégyenülnek és gyalázatra jutnak mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak. 2Móz 23,22; Ézs 60,12

12 Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak.

13 Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek!

14 Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel! Én megsegítelek – így szól az Úr, a te megváltód, Izráel Szentje. – Jób 25,6; Zsolt 22,7; Ézs 43,3

15 Új és éles fogú cséplőszánná teszlek. Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Mik 4,13

16 Feldobod őket, és a szél elhordja, a szélvihar szétszórja őket. Te pedig ujjongani fogsz az Úrnak, dicsekedni fogsz Izráel Szentjével.

17 A nincstelenek és szegények vizet keresnek, de nincs, nyelvük kiszárad a szomjúságtól. De én, az Úr, meghallgatom őket, én, Izráel Istene, nem hagyom el őket.

18 A kopár hegyeken folyókat fakasztok, a völgyek mélyén forrásokat, a pusztát bővizű tóvá változtatom és a szomjú földet vizek forrásává. Zsolt 107,35; Ézs 35,6-7; 43,19; 44,3-4

19 A pusztában cédrust növesztek meg akáciát, mirtuszt és olajfát, a kietlen tájon borókát ültetek, kőrist és ciprusfát.

20 Hadd lássák, és hadd tudják meg, vegyék észre, és értsék meg, hogy az Úr keze vitte ezt végbe, Izráel Szentje teremtette.

21 Álljatok elő peres ügyetekkel! – mondja az Úr. Adjátok elő érveiteket! – mondja Jákób királya. Ézs 43,9; 44,7-8

22 Adják elő és mondják meg nekünk, hogy mi fog történni! Mondják meg, mi volt régen, hadd szívleljük meg; jelentsék ki nekünk, mi fog következni, hadd tudjuk meg a jövendőt!

23 Mondjátok meg, mi lesz ezután, hadd tudjuk meg, istenek vagytok-e? Tegyetek akár jót, akár rosszat, hadd lássuk azokat csodálkozva!

24 De ti semmik vagytok, semmit sem ér, amit tesztek, utálatos dolog, ha valaki titeket választ. Zsolt 97,7; Ézs 42,17

25 Elindítottam északról azt, aki eljött, napkeletről azt, aki hirdeti nevemet. Széttiporja a helytartókat, mint a nyers vályogot, ahogy a fazekas az agyagot széttapossa. Ézs 10,6; 45,1-3; 46,11; Mik 7,10; Zak 10,5

26 Ki mondta meg ezt régen, hogy tudhatnánk, jó előre, hogy azt mondhatnánk: igaz! Senki sem mondta meg, senki sem hirdette, senki sem hallotta szavaitokat. Ézs 40,9; 43,10-12; 48,3-7; 52,7

27 Én mondtam először Sionnak: Itt vannak már! Én küldtem Jeruzsálembe az örömhírhozót. Ézs 40,9; 52,7; Náh 2,1

28 Szétnézek, de nincs köztük senki, aki tanácsot adhatna. Ha megkérdezném őket, egy szót se szólnának. Ézs 40,13-14; 43,12

29 Mert semmik ők mindahányan, semmit sem érnek tetteik! Bálványaik csak olyanok, mint a puszta szél. Zsolt 115,4-8; 135,15-18


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Lukács evangéliuma 13,22-30

22 Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított.

23 Valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik:

24 Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak.

25 Amikor már felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok.

26 Akkor kezditek majd mondani: Előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál.

27 Ő pedig ezt mondja nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők! Mt 25,41; Zsolt 6,9

28 Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és a prófétákat mind az Isten országában, és hogy ti magatok ki vagytok rekesztve onnan. Mt 8,11-12; 22,13; 25,30

29 Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában.

30 És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2023.01.28.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
4. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
9. Nem jogtalanság-e az emberrel szemben, hogy Isten a törvényben teljesíthetetlent követel tőle?
Nem, mert Isten úgy teremtette az embert, hogy teljesíthette azt.1 Az ember azonban, az ördög felbujtására, vakmerő engedetlenséggel megfosztotta magát is, utódait is az isteni adományoktól.2
1Ef 4,24–25 • 2Róm 5,12
10. Büntetlenül hagyja-e Isten ezt az engedetlenséget és lázadást?
Isten rettenetesen haragszik1 mind az örökölt, mind az általunk elkövetett bűnök miatt, és igazságos ítéletével időleges és örök büntetéssel sújtja a bűnt, amint meg van írva: „Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem aszerint cselekszik!”2
1Róm 5,12; Zsid 9,27 • 25Móz 27,26; Gal 3,10
11. Hát nem irgalmas-e az Isten?
De, Isten irgalmas szívű,1 ám igazságos is.2 Igazsága pedig azt követeli, hogy a bűnt, amely Isten elleni felségsértésnek minősül, a legnagyobb, azaz testi-lelki örök büntetés sújtsa.
12Móz 34,6–7 • 22Móz 20,5; Zsolt 5,5; 2Kor 6,14