Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2021. május 09. (5/9/2021)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Alkalmak:

  – Ma, 18 órakor Istentiszteletet lesz a Templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Szerdán 18 órakor tartunk Istentiszteletet a Templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Csütörtökön, Mennybemenetel ünnepén 19 órakor itt a templomban tartunk Istentiszteletet (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 10 órakor Istentiszteletet tartunk a Templomban és gyermekeink is mehetnek majd gyermekistentiszteletre az alagsorba  (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentiszteletet a Templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

   

  Evangélizációs hetet tervezünk Pünkösd után, keddtől-szombatig (május 25-29) 18 órai kezdettel, utána pedig május 30-án úrvacsorai közösségünk lesz délelőtt, délután pedig szeretetvendégséget tartunk.

   

  Temetés:

  – Az elmúlt héten, május 4-én, kedden délelőtt a Kispesti öreg-temetőben búcsúztunk Bagi Istvántól, aki 65 éves korában április 8-án hunyt el.  Isten vigasztalását kérjük feleségének, édesanyjának, gyermekeinek és szeretteinek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

   

  Esküvő:

  – Első alkalommal hirdetjük, hogy Mangel-Vályi Áron feleségül vette Molnár Boglárkát. Házasságkötésük megáldásának tervezett időpontja május 29. Hordozzuk imádságban a házaspárt.

  Püspök beiktatás:

  – Főtiszteletű Balog Zoltán püspök úr beiktatása 2021. május 24-én, Pünkösdhétfőn 16 órakor lesz a nagykőrösi református templomban. Részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://raday28.hu/lap/dunamellek/v/17386/

   

  Gyülekezeti konferenciák 2021-ben:

  1. június 28-július 4-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatóinkkal együtt elkísérni.

  A jelentkezés módjáról később fogunk tájékoztatást adni!

  1. július 12-18-ig Tahiba a Sion-hegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években. Azt szeretnénk, hogy ezen a héten csak mi legyünk itt, ehhez szükséges megtöltenünk a konferenciatelepet. Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob. Egy későbbi időpontban meg fogjuk adni a jelentkezés módját, addig kérek mindenkit, tervezze a hetet.

  Állások:

  – Mint intézményfenntartó egyházközség szeretnénk, ha minél több hozzánk tartozó munkatárs lenne a Szőlőskert Református Óvodában, és az Ady Endre Református Általános Iskolában. Ezért kérjük, hogy aki szívesen dolgozna intézményeinkben akár pedagógusként, akár a pedagógusok munkáját segítőként jelezze a Lelkészi hivatalban, ahol mindig tudjuk, milyen munkatársra van, akár most is, vagy lesz szükség a következő tanévben.

   

  Segítségnyújtás:

  – Kérem, jelezzék, amennyiben olyan idős egyháztagunkról tudnak, akinek segítségre van szüksége, ha kérik, szívesen segítünk bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában!

  Kérem, azt is jelezzék, ha tudnak olyanról, akinek nincs internet hozzáférése, hogy Egyházközségünk hírei eljussanak hozzá, ha szeretné azokat olvasni.

  Aki kéri, annak szívesen eljuttatjuk a vasárnapi igehirdetéseket nyomtatott formában is!

  Iratterjesztés:

  Még vannak ez évi Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárok

  Szintén van még a saját naptárunkból, amit a templom kijáratánál ingyen vehetnek el a testvérek!

   

   

  Lectio: Apostolok cselekedetei: 10, 17-23a

  Textus: Apostolok cselekedetei: 10, 21

  Énekek:

  136: 1

  329: 2

  Ker.: Mirki Dániel Gábor: Zsoltárok: 136: 1-3 Édesanyja: Mirki Regina

  134: 3

  Heidelbergi Káté: XIX. Úrnapja

  136: 2-4

  136: 23

  136: 24-26

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután:

  Textus: Bírák: 4, 1-16

  Heidelbergi Káté: XIX. Úrnapja

  Énekek:

  125: 1

  367: 1-2

  367: 3-4

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

   

   A koronavírushoz kapcsolódó intézkedéseink:

   

  Az Egyházközség elnökségének, Józsa József kurátornak, és Harkai Ferenc Csaba lelkipásztornak a felelőssége, hogy minden előírás be legyen tartva.

  A Szentháromság Istennek adunk hálát, hogy országunkban a Covid 19 által okozott járványhelyzet enyhül. Közösségünkben is – igazodva az állami előírásokhoz – fokozatosan elkezdjük a gyülekezeti alkalmak újra indítását is. Kérjük, a testvéreket figyeljék a hirdetéseket, ahol mindig pontos tájékoztatást fogunk adni az elinduló alkalmakról.

   

  „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták.” Máté 7, 12

  Legfrissebb intézkedések a COVID 19-hez kapcsolódóan:

  Miután a gyülekezeti alkalmunk 15 percnél tovább tart, ezért a jelenlegi járványügyi protokoll következtében,

  aki nem tud minden körülötte ülőtől legalább 2 méter távolságot tartani, köteles a templomban maszkot viselni!

  Ezért kérünk mindenkit, hogy kellő körültekintéssel legyen!

  Hála Istennek többen járunk templomba, így sokan vagyunk együtt!

  Aki nem hozott magával maszkot, neki a szolgálatot teljesítő presbiterek adnak orvosi maszkot mindenkinek, aki azt kéri.

  Kérünk mindenkit, használja a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt!

  A fenti módon tudjuk elkerülni, hogy ha valaki fertőzött lesz közöttünk a későbbi kontaktkutatások alkalmával minél kevesebb embernek okozzon kellemetlenséget!

  Megértésükben, együtt működésükben bízva, kérjük segítségüket!

   

  Egyházközségünkben az elmúlt hetekben, hónapokban is folyamatosan tartottunk Istentiszteleteket a templomban, és így kialakult egy jó rend, amit továbbra is alkalmazunk! Kérem, hogy így vegyék figyelembe az alábbi tájékoztatást, szabályozást!

   

  A templomi – járványügyi – ülésrenddel kapcsolatban kérem, mindenki figyeljen az ajtónál szolgálatot teljesítő presbiterek irányítására.

  Továbbra is a Templomban tartjuk az alkalmainkat. Fogadjuk el, hogy most nem tudunk a megszokott helyünkre ülni, hiszen érkezési sorrendben az első padoktól kezdve tudunk helyet foglalni. A később érkezők, illetve a megengedett létszám fölött érkezők már csak a Gyülekezeti házban tudnak leülni.

  Kérjük, mindenki hozzon magával otthonról Énekeskönyvet. Természetesen most is lehet a templomban a szokott helyről elvenni Énekeskönyvet, amit viszont kérjük, hogy az erre a célra kihelyezett tartóba tegyenek vissza, az Istentisztelet végén, hogy így is csökkentsük az esetleges fertőzés lehetőségét!

   

  Kivonulásnál figyeljünk arra, hogy először az első sorban ülők induljanak el, majd sorban haladjunk a hátsó padok felé, így elkerülhető, hogy a kijáratnál nagyon feltorlódjon a gyülekezet.

   

  Csak a hirdetésben jelzett alkalmak kerülnek megtartásra, amiket online közvetítünk, azért hogy aki szeretné Isten igéjét hallgatni, megtehesse otthonában is!

   

  Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt!

   

  Kérjük a gyakori kézmosás betartását és a száj és orr eltakarását mindenütt, ahol erre előírás van!

   

  Amikor elmúlt a jelenlegi járvány, akkor egy hálaadó Istentiszteletet fogunk tartani, hogy újra élhessünk mindannyian az úrvacsora sákramentumával itt a gyülekezet közösségében.

   

  Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad,   meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7

A bírák könyve 6,11-24

11 Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abíezer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia, Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől.

12 Az Úr angyala megjelent neki, és így szólt hozzá: Az Úr veled van, erős vitéz!

13 Gedeon azonban ezt mondta neki: Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föl bennünket Egyiptomból? Most meg eltaszított minket az Úr, és Midján kezébe adott!

14 Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt Midján markából! Én küldelek téged! Zsid 11,32

15 Gedeon ezt mondta neki: Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izráelt? Hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban, atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb! 1Sám 9,21

16 Az Úr így válaszolt neki: Én majd veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egyetlen ember volna. 2Móz 3,12

17 Erre ő így szólt hozzá: Ha elnyertem jóindulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél!

18 Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, ki nem hozom ajándékomat, és eléd nem teszem. Ő így felelt: Itt maradok, amíg visszatérsz! Bír 13,15

19 Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát meg egy véka lisztből néhány kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a hús levét meg egy fazékba, azután kivitte hozzá a cserfa alá, és odatette eléje.

20 Az Isten angyala ezt mondta neki: Vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét! Ő így is tett.

21 Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szeme elől. 3Móz 9,24

22 Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta Gedeon: Jaj nekem, Uram, ó, Uram, mert az Úr angyalát láttam színről színre! Bír 13,22-23 ; 2Móz 23,20

23 Az Úr azonban azt mondta neki: Békesség neked, ne félj, nem halsz meg!

24 Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el: Az Úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, az Abíezer nemzetség földjén.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Az apostolok cselekedetei 11,27-30

27 Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókhiába.

28 Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a Lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudiusz idejében. *Claudius, római császár ApCsel 21,10

29 A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek.

30 Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2021.05.13.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
A hatalmas Isten kommunikációját semmi nem akadályozhatja. Ő maga választja ki, hogy a céljának legmegfelelőbb módon szólítsa meg az embert. Ha akar, közvetlenül szól, vagy álomban, esetleg a természet vagy a történelem által. Manapság leginkább igéje és Szentlelke által szól hozzánk. Azért szól, hogy felkészítsen, eligazítson, bátorítson minket. Attól, hogy Jézus a mennyben van, mi beszélgethetünk vele. Ő szól, üzen nekünk, hogy semmi ne érjen váratlanul minket, ahogy az éhínségre is figyelmeztette az első keresztyéneket.
19. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
50. Miért teszed hozzá: „ül a mindenható Atya Istennek jobbján”?
Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy nyilvánvalóvá legyen: ő az anyaszentegyház feje,1 aki által az Atya mindeneket kormányoz.2
1Ef 1,20–23; Kol 1,18 • 2Mt 28,18; Jn 5,22
51. Mit használ nekünk Krisztusnak, a mi Fejünknek ez a dicsősége?
Először azt, hogy Szentlelke által mibelénk, tagjaiba mennyei ajándékokat áraszt.1 Másodszor, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megtart minket.2
1Ef 4,8 • 2Zsolt 2,9; Jn 10,28; Ef 4,10
52. Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat?
Az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem közepette fölemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem Isten ítélőszéke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett;1 hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségeim, örök kárhozatra veti,2 engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz.3
1Lk 21,28; Róm 8,23; Fil 3,20; Tit 2,13  • 22Thessz 1,6–10; Mt 25,41–43 • 3Mt 25,34