2019. Gyülekezeti csendes hét, Tahi

Beszámoló a gyülekezet nyári csendes hetéről

Tahi, 2019. július 1-7.

 

Július első hetére, idén immár 6. alkalommal a tahi Sion Hegye Református Konferencia-központban találtunk helyet gyülekezetünk táborának. Az Úr kegyelméből mintegy harmincöten gyűlhettünk össze.

A hét témája János evangéliuma 12. fejezete volt. Vezérgondolatként „Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. (Jn 12:26) ” bibliai igevers szólt.

Hétfőtől vasárnapig nagyon gazdag program várt a táborban feltöltődni vágyó 35 résztvevőre. Testi-lelki felüdülésben részesülhettünk; barátságok alakulhattak és mélyülhettek; megismerhettük egymás véleményét – ami természetesen nem mindig egyezett a sajátunkkal, tapasztalhattuk, hogy az üdülő neve valóság: megbékélhettünk Istennel.

A csoportok feladata az volt, hogy délelőttönként a kijelölt igeszakaszról elmélkedjenek, gondolatokat cseréljenek.

A szerdai napon a délelőtti előadást a Zsinati Missziói Iroda projektkoordinátora, Naszádi Krisztina tartotta. Beszélt:

– a református gyülekezetekben folyó cigánymissziós munka lehetőségeiről, áldásairól

– a Roma inklúzió a református iskolákban programról és a későbbi inklúziós iskolafejlesztési lehetőségekről.

Csütörtökön, a délelőtti órákban a Református Missziói Központ keretében vakmissziós szolgálatot végző Durgonics Tamás látogatott el a táborozókhoz segítőtársával, Lucky nevű kutyájával. Tamás mesélt az életéről, szolgálatáról, mindennapi nehézségeiről, és Istennel való szoros kapcsolatáról.

Elmaradhatatlan volt a zene, az éneklés jelenléte a héten. Istent magasztalták az énekek, tiszta szívből szárnyaltak, olyan szívből, amely telve van Isten iránti szeretettel és odaadással.

Persze a sok szellemi és hitbeli felfrissülés mellett arra is maradt idő, hogy pihenjünk és szórakozzunk. Szerda délután a Vácrátóti Botanikus kertben vettünk részt a Biblia növényei tansétán. A tansétán a vezetőnk a Biblia gyakoribb növényeit, botanikai jellegzetességüket, kulturális jelentőségüket mutatta be a cédrustól a szőlőig, a mirhától a máriatövisig.  A sétaút végére nemcsak a növények felhasználásáról és jelképrendszerükről, valamint az ókori mezőgazdálkodásról kaptunk rövid ízelítőt, hanem a szerzett ismeretek a későbbiekben  abban is segíthetnek, hogy a Szentírás pontosabb értelmezésével közelebb kerüljünk Isten Igéjéhez, és jobban megértsük annak üzenetét.

A táborozók a délutáni szabadidőt minden nap a dunabogdányi strandon tölthették el. Esténként az evangelizáció után volt lehetőség társasjátékozni, beszélgetni, vagy egyéb módon eltölteni lefekvésig az időt.

Szombaton egy vidám hangulatú tábortűz koronázta meg a hetet. A hét zárása, ünnepi alkalma a vasárnap délelőtti Istentisztelet volt úrvacsorai közösséggel, amikor Fónagy Miklós nyugdíjas esperes úr hirdette az igét és lelkipásztorunk osztotta a szent jegyeket.

Köszönjük Istennek mindazt a csodálatos élményt, amivel megajándékozott bennünket a hét folyamán. Köszönjük a közösséget, a délelőtti beszélgetések lelki ajándékait, a barátaink nevetését, a nap sugarát az arcunkon, a kirándulás örömét, a tábortűz fényét, a közös éneket és mindazt, amit ezen a héten kaptunk.