Alkalmaink

"Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért,
...hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben."
Pál első levele Timóteushoz 2,1 

Alkalmaink

Istentiszteletek

Istentiszteletek vasárnap és ünnepnapokon 10 órától valamint vasárnap és ünnepek első napján 18 órától (télen 17 órától) a Templomban.

A Gyermekistentiszteleteket vasárnaponként a délelőtti felnőtt Istentisztelettel egy időben tartjuk. Így lehetőség van arra, hogy a családok együtt érkezzenek Templomba.

A gyermekek szüleikkel együtt érkeznek a Templomba, és az Ige felolvasása után mehetnek a gyülekezeti terembe.

A nyári időszakban nincs esti Istentisztelet, az alkalmakról a kezdő lapon található naptár és a hirdetések adnak tájékoztatást.

Bibliaórák

  • Szerdánként 18 órától az alagsori nagyteremben
  • Kéthetente csütörtökönként 19 órától az alagsori nagyteremben

Ifjúsági órák

  • Csütörtökönként 17 órától az alagsori kisteremben.


Imaóra

Kedden 10 órától az alagsori teremben

Hittanórák

  • Kötelezően választható hit- és erkölcstan órák - az állami iskolákban 1-8. évfolyamokon a kötelező erkölcstan helyett.
  • Fakultatív hittanórák (foglalkozások) - az állami iskolákban tanítási időn kívül, - az óvodákban és - a Reménység Katolikus általános iskolában a tanítási időben. - Gyülekezeti hittanórák - Azoknak a gyermekeknek, akik valamilyen okból nem tudnak iskolai hittanórákon részt venni, pénteki napokon tartunk hittanórákat az alagsori könyvtárteremben. Az órák alsósoknak (illetve ovisoknak) 1630-tól,  felsősöknek 17 órától vannak. - Hittanfoglalkozás a Szőlőskert óvodában

Konfirmáció

Első éves konfirmandusok órái szerdánként 16 órától az alagsori könyvtárteremben

Másodéves konfirmandusok órái csütörtökönként 16 órától az alagsori könyvtárteremben

Felnőtt konfirmandusok órái csütörtökönként 18 órától az alagsori könyvtárteremben

Hivatali ügyek

Temetés, esküvő, keresztelő bejelentés, ügyintézés, adományok befizetése minden hétköznap 11-13 óra között a hivatali időben vagy vasárnap az Istentisztelet előtt vagy után.

Ettől eltérő időpontban előzetes egyeztetés után.