Húsvéti levél 2019

NAGYPÉNTEK – HÚSVÉT – 2019

 

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”

Zsoltárok: 136, 1

 

Kedves Testvérünk!

Summum bonum! A legfőbb jó, vagy a legjobb: tanítjuk Istenről! Neki adunk hálát, aki jó! Nincs benne semmi rossz! Amióta a kígyó bőrébe bújt ördög ösztönzésére evett Éva a jó és rossz tudása fájának gyümölcséből és adott Ádámnak is, és így mindketten szembefordultak Isten parancsával: a földön teológiai értelemben már nincs jó ember, mert mindenki bűnös! Azóta egymást követik a bűnös nemzedékek!

Az Édenkertben a bűneset után elhangzik egy ígéret: valaki majd a kígyó fejére fog taposni. Ezt nevezzük protoevangeliumnak, azaz első evangéliumnak (jó hírnek). Isten már itt kijelenti: Ő hűséges marad a hűtlenné vált teremtményhez, az emberhez! Ezt a jó hírt adja tovább egyik nemzedék a másiknak Ádám és Éva óta!

A fenti zsoltárverset az eredeti héberből fordíthatjuk így: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert nemzedékeken átível szeretete (elkötelezettsége)! 26-szor szerepel a Zsoltárban a „refrén”: mert nemzedékeken átível szeretete – örökké tart szeretete!

Ez a hitvallás lesz valósággá Nagypénteken, legnagyobb ünnepünkön, amikor Jézus Krisztus, mint az Édenkertben megígért szabadító a golgotai kereszten győzelmet arat, mert hiába akarják elterelni a tökéletes áldozat bemutatásától, hűséges marad Isten megmentő szándékához és halálával bűnbocsánatot szerez Isten választottainak, hogy örökké élhessenek!

Ezért ünnepeljük Húsvétot, mert Jézus Krisztus feltámadása, erősít minket is, akiket Isten kiválasztott, hogy Isten bűnbocsánata miatt mi is fel fogunk támadni!

Ezt az üzenetet adjuk át nemzedékek óta. A feladatunk keresztyén emberekként, hogy továbbra is megmutassuk a világnak Isten hűségét, ezért hirdetjük az evangéliumot, nemcsak a családban, a gyülekezet közösségében a templomban, hanem ezeken a tereken kívül is: mert nemzedéken ível át a JÓ ISTEN SZERETETE!

Néhány lehetőséggel azt kívánjuk megmutatni, ahogyan Isten szeretetét meg lehet tapasztalni, nem csak a mi közösségünkhöz tartozó embereknek!

Szeretettel várjuk az 5. nevelési évében járó Szőlőskert Református Óvodába a gyermekeket. Ennyi év tapasztalata után kimondható: az ide íratott gyermekek jól fel vannak készítve az általános iskolára, hiszen ott megállják a helyüket. Az itt eltöltött évek alatt pedig nagy szeretettel vesszük körül őket!

Az Ady Endre Református Általános Iskola a 2. tanév óta működik fenntartásunkban, és már kézzel fogható a pozitív változás: egyre több az első helyezés a városi versenyeken! Jobban figyelünk a tanulásra és a fegyelemre! Nemcsak a mi óvodánkból kikerült gyerekek élvezhetik a rengeteg iskolai mozgáslehetőséget, az épületben erre lehetőséget adó három különböző helyiségben és a nagyon nagy udvaron, élhetnek szaktantermek adta lehetőséggel, elsőben, másodikban az emelt szintű angol nyelvoktatással ebben a református öko-iskolában!

Mindkét intézményben áprilisban van a beiratkozás, de a nagyobbakat utána is át lehet íratni, ha lesz hely.

Május 18-án Debrecenben lesz a Református Egységünnep, amire közös buszos kirándulást szervezünk.

Gyenesdiáson június 24-június 30-ig (hétfőtől- vasárnapig) lesz a gyerektábor, ahová idén is külön busszal szeretnénk menni azaz általános iskolás korosztállyal.

Tahiban is megtartjuk a táborunkat, ahol az ifjúság mellett számítunk a családokra közös lelki feltöltődésre július 1-7-ig.

Mindhárom programra a presbitereknél, vagy a Lelkészi hivatalban lehet jelentkezni!

Ebben az évben is elfogadjuk az Ünnepi Hálaáldozatot, akár lezárt borítékban a presbitereknek átadva az ünnepi Istentisztelet után, vagy csekken postai befizetéssel illetve banki átutalással eljuttatva.

A befolyt összegekből a nyári táborokat kívánjuk támogatni!

 

Szeretettel várjuk testvéreinket az ünnepi alkalmakra, amiknek a rendjét mellékeljük!

Budapest-Kispest, 2019 Böjtjében

Áldás, békesség!

 

Józsa József s.k.
gondnok-kurátor
Harkai Ferenc Csaba s.k.
lelkipásztor

 

Alkalmaink az ünnepkörben a templomban és a gyülekezeti házban:

 

Április 12. – PÉNTEK 16 ÓRA HÚSVÉTI KREATÍV GYEREKDÉLUTÁN

 

 –

VIRÁGVASÁRNAP, április 14.:

 

10 óra: Istentisztelet

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

 

18 óra: Családi Istentisztelet – Szőlőskert Református Óvodások részvételével

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

 

 –

NAGYKEDD, április 16. 18 óra:

 

Bűnbánati Istentisztelet

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

 

 –

NAGYSZERDA, április 17.

11 óra: Orgonahangverseny – Nemcsak iskolásoknak és óvodásoknak

Szotyori Nagy Gábor orgonaművész

 

18 óra: Bűnbánati Istentisztelet

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

 

NAGYCSÜTÖRTÖK, április 18. 18 óra:

Bűnbánati Istentisztelet – Stációs orgonajáték

Bizonyságot tesz: Török László IV. éves teológus, ünnepi legátus

Orgonál: Szotyori Nagy Gábor, Bibliát olvas: Harkai Ferenc lelkipásztor

 

  –

NAGYPÉNTEK, április 19.:

 

10 óra: ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÉS ÚRVACSORA

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor, énekkart vezényli: Bajnok Gábor karnagy

 

18 óra: ÜNNEPI ZENÉS ISTENTISZTELET ÉS ÚRVACSORA

Igehirdető: Török László IV. éves teológus, ünnepi legátus

Orgonál: Szotyori Nagy Gábor, Énekel: Szakács Ildikó operaénekes

 

 –

HÚSVÉT VASÁRNAP, április 21.:

 

 10 óra: ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÉS ÚRVACSORA

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

 

18 óra:ÜNNEPI ESTI ISTENTISZTELET

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

 

HÚSVÉT HÉTFŐ, április 22.:

 

10 óra: Ünnepi Istentisztelet és úrvacsora

Igehirdető: Török László IV. éves teológus, ünnepi legátus