Karácsonyi levél 2017

KARÁCSONY
2017

„…bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”
Jn 15,16

Kedves Testvérek!

Egyházközségünkben évtizedekre visszamenően meg van annak a jó szokása, hogy akik szorosan hozzánk tartoznak, vagy év közben kapcsolatba kerültek velünk: keresztelő, esküvő, temetés, vagy az utóbbi években köznevelési intézményeink családjaiként kapnak tőlünk az ünnep előtt egy levelet.

Jézus Krisztus halálára készülve biztatja tanítványait, bátran kérjenek, mint barátai az Atyától, mert Isten azt szeretné, ha gyümölcsöt teremnének. Ennek a kérésének viszont feltételei vannak: először nem magunkra a saját érdemeinkre kell hivatkozni, hanem Jézus nevében kell kérni. Másodszor nem a saját céljainkra kell kérnünk, hanem Isten akaratának megvalósulását kell kérnünk.
Amikor megálltunk az elmúlt évben is számunkra kedves emberek ravatala mellett, akiknek, sok értékes cselekedete volt életükben, Isten igéje azzal bíztatott bennünket, hogy az üdvösségük mégis Jézus Krisztus által szerzett bűnbocsánatért lesz.

Idén három nagy kérésünk volt: iskolaátvétel, templomtorony felújítása, presbiterválasztás. Istené a dicsőség, hogy mindezt jól kértük, mert megkaptuk.
Szeptember 1-jétől Egyházközségünk fenntartásában működik az Ady Endre Református Általános Iskola. Az átvétel sokkal nehezebb volt, mint azt tavasszal vártuk. Isten meghallgatott minket, amikor adott sokféle módon segítséget, hogy a tőle kapott feladatot az iskola átvételben befejezhessük. Kitartóan kell imádkoznunk továbbra is, hogy ez az iskola olyanná legyen, ahol gyermekeink a Szőlőskert Református Óvodából igazán jó helyen lesznek.

A templomtorony mázolását, festését a Kispesti Önkormányzat támogatásával tudtuk megcsináltatni. Meghallgatta Isten imádságainkat, hogy lettek olyan szakemberek, akik a tornyon is tudtak dolgozni. Idén is folytattuk épületeink folyamatos karbantartását, Atyánk meghallgatott minket, hogy mindez megvalósulhatott és épületeinken nemcsak felújításokat végezhettünk el, de lehettek fejlesztéseink is.

Presbiterválasztásra készülve, hűséges szolgatársainktól kellett búcsúznunk, amikor Gally Zoltán és Németh Béla ravatalánál álltunk. Sokféle szolgálatukra emlékezhetünk, miközben Isten váratlanul szólította el őket közülünk.
Isten kegyelme, hogy a Presbiterválasztás békességben történt meg. November 12-én megválasztottuk az új Presbitériumot: Berecz Tibor, Czibere György, Csáti Géza, Fóris Kálmán, Józsa Gábor, Józsa József, Kerekes Albert, Kissné Jakab Olga, Lóránt Krisztián, Dr. Lóth László, Marton András, Mangel-Vályi Imre, Molnár Péter Gábor, Németh Elek Gábor, Németh Mihályné, Nyakas István, Sajtos Miklós, Dr. Szente Péterné, Dr. Tóth Ernő, Zeller István lettek presbiterek. Benke Bálint, Dr. Járási István, Komora Márk, Németh Nándor, Szűcs Józsefné, Tenke Máté lett pótpresbiter. Imádkozzunk, hogy a 2018 januárjában hivatalba lépő Presbitérium valóban jó sáfára legyen Egyházközségünk lelki és anyagi életének.

Ha visszatekintünk Egyházközségünk elmúlt esztendejére, akkor elmondhatjuk nehéz év volt, de Isten megtartott bennünket! Imádkozzunk az új évért, hogy megtaláljuk benne a feladatunkat, hogy a sokféle szolgálatban meg tudjunk állni. Intézményeink fenntartása révén sokkal több emberhez jutunk el, mint korábban, de vigyáznunk kell, hogy a köznevelésben vállalt szerepünk nehogy elvonja szolgálatunkat az evangélium hirdetésétől. Nemcsak a kisgyermekes családok felé van felelősségünk, hanem a középkorúak és idősebbek felé is. Ezért is fontos, hogy a Szőlőskert Református Óvodának találjunk egy önálló épületet, és így a Gyülekezeti házban legyen módunk bővíteni szolgálatunkat. Jó lenne, ha a „Baba-mama kör” mellett további réteg alkalmaink is lehetnének.

Imádkozzunk, hogy a következő esztendőben is tudjunk gyümölcsöt teremni, úgy, ahogyan Isten akarja.
Kérjük Urunkat, hogy tartsa nyitva szemünket, hogy lássuk elvégzendő feladatainkat.

A Presbitérium ebben az évben is szeretettel kéri és várja az ünnepi hálaáldozatot, amit lehet az adakozó nevével és lakcímével ellátott lezárt borítékban a presbitereknek az Ünnepi Istentisztelet előtt vagy után átadni, illetve a 11719001-20221627 OTP Számlaszámra utalni, vagy a mellékelt csekken befizetni.

Köszönjük testvéreink Egyházközségünk szolgálatához szükséges, Isten iránti hálából származó adományait.

Ezen az ünnepen is szeretettel várjuk testvéreinket, jöjjenek és ünnepeljük együtt és hagyjuk, hogy Urunk Igéjével tanítson bennünket.
Budapest-Kispest, 2017. Adventje

​Áldás, békesség!

Józsa József
kurátor
​​Harkai Ferenc Csaba
​​​​ lelkipásztor

Ünnepi alkalmaink:

December 17., Advent 3. vasárnapja:

10 óra: Istentisztelet és Gyermekistentisztelet
Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor
17 óra: Istentisztelet óvodásaink szolgálatával
Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

December 19., Kedd 17 óra – Templom

Ady Endre Református Általános Iskola Zenés adventi műsora

December 20-22., Adventi esték 18 órától a Templomban:

Szerda – Igehirdető: dr. Varga Emese teológa – ünnepi legáta
Csütörtök – Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor
Péntek – Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

December 24. vasárnap, 10 óra Gyülekezeti karácsony:

Gyermekek és ifjak szolgálatával
​​A gyermekeket ajándékcsomag várja a karácsonyfa alatt

December 25. hétfő, Karácsony első napja:

10 óra: Ünnepi istentisztelet és úrvacsora
Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor
17 óra: Karácsonyesti Istentisztelet
Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

December 26. kedd, Karácsony másod napja:

10 óra: Ünnepi Istentisztelet és úrvacsora
Igehirdető: Dr. Varga Emese teológa – ünnepi legáta​ ​

December 31. vasárnap, Óév napja – 18 óra:

10 óra: Vasárnap délelőtti Istentisztelet
18 óra: Óévi Hálaadó Istentisztelet és úrvacsora
Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

Január 1. hétfő, Újév napja – 10 óra:

Újévi ünnepi istentisztelet
Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

Január 7. vasárnap, 10 óra:

Istentisztelet
Lelkészi Jelentés 2017-ről, Presbitérium fogadalomtétele
Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

Bízd Újra Életed Krisztusra

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK GYÜLEKEZETI
ALKALMAI

VASÁRNAPI ISTENTISZTELETEK:
A TEMPLOMBAN ÉS A KÁLVIN-HÁZBAN:
10 óra Gyülekezeti Istentisztelet
és Gyermekistentisztelet
17 óra Esti Istentisztelet (nyári időszámítás alatt 18 óra)

BIBLIAÓRÁK:
A KÁLVIN-HÁZ alagsori nagyteremében
Kedd: 10 óra Imaóra
Szerda: 18 óra Bibliaóra
Csütörtök: 19 óra Fiatal felnőttek Bibliaórája (kéthetente)

IFJÚSÁGI ÓRA:
A KÁLVIN-HÁZ alagsori kistermében
Csütörtök: 17 óra

KONFIRMANDUS ÓRÁK:
A KÁLVIN-HÁZ hittantermében
Szerda: 16 óra ifjak „első” év
Csütörtök: 16 óra ifjak „második” év
Csütörtök: 18 óra felnőtt konfirmandus óra

GYÜLEKEZETI HITTANÓRÁK:
A KÁLVIN-HÁZ hittantermében
Szerda és péntek délután

LELKÉSZI HIVATAL
1196 Budapest, Templom tér 19.
Tel/fax: 357 6107, 357 6108 – Email: cfharkai@hu.inter.net
Honlap: www.kkre.hu

Hivatali idő: hétfő – péntek: 11-13 óra
Más időpontban a lelkipásztorral egyeztetve

Lelkipásztor: Harkai Ferenc Csaba
mobil: 06-30-636-5840

Gondnok – kurátor: Józsa József
mobil: 06-30-902-1154