113. Mit akar Isten a tizedik parancsolatban?

Azt, hogy soha a legkisebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Isten egyetlen parancsolata ellen sem,
hanem mindenkor teljes szívünkből gyűlöljünk minden bűnt, és gyönyörködjünk minden igazságban.

Róm 7,7
114. Megtarthatják-e tökéletesen ezeket a parancsolatokat, akik Istenhez megtértek?

Nem,
mert amíg ezen a földön élnek, a legszentebbek is csak kezdők az engedelmességben.1
Mindazáltal nagyon komoly a szándékuk, hogy Isten parancsolatai szerint – mégpedig minden egyes parancsolata szerint – fognak élni.2

11Jn 1,8–10; Róm 7,14–15; Préd 7,20 • 2Róm 7,22; Jak 2,10
115. Miért prédikáltatja Isten olyan szigorúan a Tízparancsolatot, ha ebben az életben senki sem tarthatja meg?

Először azért, hogy egész életünkben egyre jobban megismerjük bűnös természetünket,1 és így még inkább kívánjuk bűneink bocsánatát és a Krisztusban való igazságot.2
Továbbá, hogy a Szentlélek kegyelméért könyörögve szüntelenül törekedjünk arra, hogy egyre jobban megújuljunk Isten képére, míg végül e földi élet után elérjük a tökéletességet.3

11Jn 1,9; Zsolt 32,5 • 2Róm 7,24–25 • 31Kor 9,24; Fil 3,11–14