Szőlőskertovi

"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt"
János evangéliuma 15,5 
"Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda"
János evangéliuma 15,1 

BEIRATKOZÁS RENDJE

SAKKPALOTA

Óvodánk csatlakozott a Polgár Judit Sakk Alapítvány

SAKKPALOTA KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MÓDSZERTANI PROGRAMJÁHOZ,

amely játékos keretek közt juttatja olyan élményekhez a gyerekeket, melyek elősegítik problémamegoldó és stratégiai gondolkodásuk fejlődését.

Nagy lehetőség óvodásainknak az, hogy az Ady Endre Református Iskolában ennek a programnak a folytatásával fognak találkozni.

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az igazi szőlőtő bibliai története alapján hisszük, hogy ennek a világnak is, mint egy szőlőskertnek is van egy gazdája. A világ létrehozója Isten, a teremtő Atya, aki mint gazda tart fent mindent. Ennek a gazdának tetszett, hogy az ő Fiában, Jézus Krisztusban jelenjen meg a világban, mint egy szőlőtőke. Hisszük: a mi igazi életünk is egyedül Krisztusból fakad, mint ahogy a szőlővessző is a tőkéből hajt ki. Ezt a növekedést adja meg Isten Szentlelke. Ennek a formálásnak a megvalósulási helye a világban a gyülekezet, amit Isten Fia minden ember közül Szentlelke és Igéje által gyűjt egybe. Szeretnénk, ha az óvodánkba járó gyermekek így kapcsolódhatnának a Szentháromság egy örök Istenhez és az ő népéhez már itt ezen a földön. Ezért hozzuk létre a Szőlőskert óvodát.

Elsősorban a református családok számára kívánunk segítő kezet nyújtani gyermekeik neveléséhez. Nem zárkózunk el azonban azoktól a családoktól sem, akik elfogadják értékeinket és nevelési elképzeléseinket.

Óvodánk feladata, hogy domináns értékként jelenjen meg a hit, szeretet, becsületesség, bátorság, elkötelezettség, megbízhatóság, kitartás, a munka szeretete, a természet értékeinek megbecsülése. Arra törekszünk, hogy a lélek gyümölcsei („szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” /Galata 5, 22-23/) Isten segítségével jelenjenek meg a gyermekek életében. Érezzék azt, hogy Isten mint gazda mellettük áll támaszként.

Miért jó választás a szülőknek ez az óvoda?

Mert gyermekeink, külön költségtérítés nélkül, egyéniségüket megtartva, együtt növekedhetnek és fejlődhetnek egy szép új környezetben, szeretettel körülvéve.

Kiket várunk?

Azoknak a szülőknek a gyermekeit, akiknek fontos, hogy társaik mellett keresztyén hitben, erkölcsben és szeretetben, okosodjanak, békében, vidámságban, szerető közösségben cseperedjenek.

Nemcsak reformátusokat várunk, hanem minden gyermeket, akinek szülei szeretnék, hogy ide tartozzon.

Más óvodából, év közben is áthozhatja gyermekét, ha úgy érzi, nálunk megkapja azt a pluszt, ami eddig hiányzott.

Hol érhet el minket?

Személyesen az óvodában: 1196 Bp., Templom tér 19. (a református templom mellett) 7-17 óra között, vagy telefonon: Rajkiné Sörös Andrea óvodavezetőnél, 06-30-9640-784.

Facebookon: Szőlőskert Református Óvoda,
Web: http://kkre.hu/szoloskertovi/

A lelkészi hivatalban (06-1-357-6107), vagy a cfharkai@hu.inter.net e-mailen.

Harkai Ferenc lelkipásztornál a fenti címen, vagy a 06-30-636-5840 telefonszámon.

 

NAGY SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÚJABB JELENTKEZŐKET!

Az intézmény bemutatása

Óvodánk a Szőlőskert Református Óvoda a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség intézményeként 2014.10.06- tól fogadja az óvodáskorú gyermekeket. Nevelésünk a hazai óvodai neveléstörténetre építve a református keresztyén pedagógia értékeit ötvözi az Alapprogrammal.

Elsősorban a református családok számára nyújtunk segítő kezet gyerekeik neveléséhez, de szeretettel fogadunk más felekezethez tartozó, vagy olyan családokat, akik elfogadják értékeinket és vágynak arra, hogy gyermekük nevelése az általunk vallott szellemiségben valósuljon meg.

Intézményünk Kispest szívében, 1196 Templom tér 19. alatt található. Az egyházközség épületén belül helyt kapott, kialakított Szőlőskert Református Óvoda 2014. október 6-án kapta meg a működési engedélyét. Megfelel az építésügyi elvárásoknak, és megfelel az EU-szabályoknak is. Rendelkezik a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakkal. Belső terei, tágasak, esztétikusak. A kialakításuk, színviláguk modern. Legnagyobb termünk,  a Szőlősterem különös hangulatot áraszt. A fő falán lévő hatalmas égetett kerámia mozaikkal, mely egy szerteágazó Szőlőtőkét ábrázol.

Kerámia szőlőtő. Ablonczy Eszter alkotása 2002.

A terem gyönyörű íves ablakai és a gyakran felcsendülő orgonaszó pátoszos hangulatot varázsol körénk. Az épület esztétikája és a templommal való közvetlen kapcsolat békét, nyugalmat áraszt. Tudjuk, hogy „A szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától...” (János evangéliuma 15.4b)

Óvodai nevelésünk alappillérei:
- óvoda és a család együttnevelése, a keresztyén hitben való nevelés
- differenciált személyiségfejlesztés
- a magyar nép hagyományainak ápolása
- környezettudatos magatartás kialakítása
- játékba integrált tanulási folyamatok gyermekközpontúsága
- kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelése
- érzelmi nevelés, melynek során a személyiség kiteljesedik, társas kapcsolataiban értéket közvetít
- az anyanyelvi nevelés elsődlegessége a mese-vers, gyermekirodalom hatásrendszerével a mindennapok meghatározója.

A gyerekek nevelése három osztatlan csoportban valósul meg a Szőlőskert Református Óvoda Pedagógiai Programja szerint. Pedagógusaink számottevő szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A dajka nénik aktív részesei a nevelőmunkának, gondozásnak.
Óraadó logopédusunk és mozgásfejlesztő szakemberünk támogatja a gyerekek fejlődését.

Óvodánk stabil célokkal, támogató fenntartói attitűddel és hivatásukat nagyon szerető óvodapedagógusokkal valósítja meg pedagógiai küldetését.

A nevelőközösség felépítése, közösséggé alakítása kiemelt feladatunk az óvoda hagyományainak kiépítése mellett.

Rövid távú stratégiai célunk, hogy az intézmény alkotó nevelőközösséggé váljon.

Hosszú távú koncepciónk egy innovatív nevelőtestület, melyben a szakmai fejlődés az intézmény nevelési céljainak érdekében és a pedagógusok személyiségének fejlődése érdekében összecseng.