Idővonal fordítva

“Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain.”
A Zsoltárok könyve 143,5 

 

 

Egyházközségünk története

 

 

2018
 

2018. március 22-én a reformáció 500. évfordulójára elkészült Kálvin téri köztéri installáció egyik díszkövét – az adományozók jelenlétében – elhelyezzük a templom előtti kövezetben.

2018. februárjában gyülekezeti téli tábor Mátraházán


2018. januárjában hivatalba lép az új presbitérium. Bizottságok megalakítása.
Fogadalomtétel január 7-én.

 
2017
 

2017. szeptember 10-én a tantestület tagjai fogadalmat tesznek.

 

2017. szeptember elsejétől Egyházközségünk átveszi a kispesti Ady Endre Általános Iskolának fenntartói jogát. Az iskola új neve: Ady Endre Református Általános Iskola.

 
2016
 

A Szőlőskert Református Óvoda bővítéséhez átépítések a Kálvin Házban.
2016. szeptemberétől 3 csoporttal működik az Óvoda.

A Szőlőskert Református Óvoda második évfordulóját ünnepelte.. Már három csoporttal működik, de még mindig a Gyülekezeti Házban.

Téli gyülekezeti tábor Mátraházán, nyári gyerektábor Gyenesdiáson és családos gyülekezeti tábor Tahiban
 
2015
 

 A Tiszaladányi Református Egyházközség látogatása gyülekezetünkben.

A Szőlőskert Református Óvoda létrejöttének első évfordulója
Nagy létszámú gyermektábor Gyenesdiáson és gyülekezeti tábor Tahiban
 
Gyülekezeti létszám további gyarapodása
 
2014
 
2014. október 6-án megkapja a működési engedélyt a Szőlőskert Református Óvoda.
 
Az egyházközség egyelőre csak a Kálvin-ház épületében tud helyet adni az óvodának.A gyors átalakítási munkák szűk egy hónap alatt elkészülnek.
Óvodaalapítás: Szőlőskert Református Óvoda a gyülekezet jelentős anyagi áldozatával
 
Gyülekezeti tábor Tahiban
 
2013
 
Új alkalmak: Kézműves udvar a “Kispest Városünnep” alkalmából.
 

Új alkalmak: Istentisztelet utáni szeretetvendégség

 

Nagy létszámú gyerektábor Gyenesdiáson

 
2012
 
 
A Reménység Kéttannyelvű Ökumenikus Iskola júliustól a katolikus egyház kezelésébe került.
Új alkalmak: Fiatal felnőttek Bibliaórája
A Budapest-Kispest-Központi Egyházközségpresbitériuma egyhangú döntéssel HARKAI FERENC CSABA érsekcsanádi  lelkipásztort hívja meg a lelkipásztori szolgálatra, akit a gyülekezet közfelkiáltással megválaszt
 
2011
 
 

Ablonczy Zsolt nyugdíjaztatását kéri

 

Tisztújítás.

Új presbitérium, kurátor: Józsa József

 
2010
 
 

Munkatársi tanfolyam indítása

 
2008
 
A REFISZ elköltözik a Kálvin-ház épületéből. Köszönetképpen emléktáblát helyeznek a Kálvin-ház bejárata mellé.
 

Gyülekezeti létszám gyarapodása

 

Templom és gyülekezeti ház hangosítása

Nyári táborok, gyermektáborok

 
2006
 

Tisztújítás. Új presbitérium, kurátor: dr. Tóth Ernő

 
2005
 

17 regiszteres új orgona.

Készítette a Vági Orgonaépítő Kft.

– Orgonahangversenyek a templomban

 

A templom belső festése, padlóburkolata, padfűtése és a harangok villamosítása

Templom előtti kerítés Ungváry Ottó adománya

 
2002
 
 

Templom tetőzetének javítása, szigetelése

Felépül a Kálvin-ház, benne gyülekezeti helyiségek és lelkészlakások.

REFISZ-titkárság átkerül a Kálvin-ház épületébe.

 

Járdaburkolat a templom bal oldalán

(a tér felőli díszburkolatot az önkormányzat készítteti el.)

 
2000
 
 

Országos presbiter választás.

Új presbitérium, kurátor: dr. Tóth Ernő

Faiskola megszüntetése.

Az önkormányzatnak átadott egyházi helyiségek helyett – a kárpótlási járadék igénybevételével új gyülekezeti ház építése. Tervező: Nagy Béla

 
Bibliaiskola
 
1998
 

Hálaadó istentisztelet a templomépítés 100. évfordulója alkalmából

Gyülekezettörténeti kiállítás szervezése

Templom külső tatarozása (kárpótlási járadék felhasználásával)

 

Bibliakörök,

Készülődés a templomépítés centenáriumára

 
1996
 
 
Ablonczy Zsolt lelkipásztor beiktatása
 

ABLONCZY ZSOLT lelkipásztor megválasztása a Budapest-Kispest-Központi Egyházközségbe

 
1996
 
 
Szél János lemond lelkészi megbízatásáról
 
1995
 
Pünkösdvasárnapi színpadi játék. Az ifjúsági Bibliakör előadása
 
Bibliaiskola felnőtteknek
 
Padlófűtés, elektromos hálózat javítása, többszörös tetőjavítás
 
1992
 
Közös iskolaalapítás a kispesti keresztyén gyülekezetekkel:Reménység Ökumenikus Iskola megalapítása
 
1991
 
 Nyári ifi-tábor Rózsadombon
 
 1990
 
 

Szél János lelkipásztor elindítja az államosított terület és épületrészek visszaigénylését

Az ügy nehezen halad előre, átmenetileg el is akad.

Tisztújítás. Új presbitérium, kurátor: Fóris Kálmán

 
Anyagi nehézségek – Szél János lelkipásztor átadja a lelkész számára fenntartott kert nagyobbik, a templom bal oldalára eső részét egy faiskola üzemeltetésére, melynek bérleti díját az Egyházközségnek ajánlja fel.
 
1989
 
Az első hittanév karácsonyán 22 hittanos gyermek megkeresztelése
 
Újraindul a gyülekezeti hitoktatás.(Közel 80 gyerek fordul meg a hittanórákon évente)
Szél János szorgalmazza a fiatalok részvételét az újrainduló ifjúsági egyesületekben.Saját irodában ad helyet a REFISZ országos titkárságának.(A Református Fiatalok Szövetségének /REFISZ/ első titkára gyülekezetünk későbbi presbitere, dr. Szente Péter volt.)
 

Rendszerváltozás

 

Ifjúsági Bibliakör újraindítása

 

Nyári ifjúsági táborok szervezése

 
1988
 

SZÉL JÁNOS budapesti lelkész megválasztása az Egyházközségbe

 
1988
 
 

Tóth Péter lelkipásztor súlyos betegsége, halála

Békássy Árpád hitoktató lelkész úrvacsorát oszt.

 
1977-86
 
 

A kispesti gyülekezet létszámának drasztikus csökkenése

 
Kispesti kertes házak felszámolása,
12 ezer házgyári lakás építése
Konfirmáció a Kispesti Egyházközségben
Tóth Péter lelkipásztor úrvacsorát oszt
 
1969
 

Megemlékezés a templomépítés 70. évfordulójáról

 
Magányosok karácsonyestje –
hogy senki se töltse egyedül a Szentestét…
 

Templomtatarozás, belső burkolat, tetőjavítás

 
1967
 
 

TÓTH PÉTER csurgói lelkipásztort – 3 hét helyettesítő szolgálat után – közfelkiáltással választja meg a presbitérium

 
1967
 
 

Balásfalvi Kiss Ernő szabadságot kér, majd nyugdíjba vonul

Szabadsága alatt Tóth Péter lelkipásztor helyettesíti.

 
1954
 
 

Egy átlagos vasárnap három Istentisztelet (délelőtt 9-kor és 10-kor, délután 6-kor)

Balásfalvi Kiss Ernő és a presbitérium

 

Balásfalvi Kiss Ernő szolgálata alatt a következő kurátorok irányították még az egyházközség presbitériumát: Somogyi Géza, Halász János, Czakó János, Végh Mihály, Rozsnyay Béla, Báthory Ferenc, Lombár László

Szeretetvendégség a református kultúr-bérház színháztermében

 
1952
 
 

Az egyházközség ingatlanainak államosítása: a telekre, a kultúr-bérházra és a templomra (!) is 71 %-os állami tulajdonjog bejegyzése

 
1950
 

január 1-től Kispest megszűnik önálló város lenni. Budapest XIX. kerülete lesz.

 
 1948
 

Megemlékezés a templomépítés 50. évfordulójáról.

Az ünnepi díszközgyűlésen Balásfalvi Kiss Ernő lelkipásztor mond beszédet.

 

Kispest város lakosainak száma 70.000 fő

 
1947
 
 

A túlnépesedés miatt időszerűvé válik a Rózsatéri egyházközség kiválása a Kispest-központi anyagyülekezetből – Vagyonjogi egyezkedés kezdődik.

A kispesti egyházközség anyagilag támogatja a Rózsatéri imaház létrejöttét.

 
1945
 
 

Balásfalvi Kiss Ernőt alaptalan vádakkal letartóztatják, rövidesen kiszabadul.

Helyettesítő lelkész dr. Patay Lajos, aki korábban vallástanárként is működött Kispesten

 
1945. január 9-én ér véget a II. világháború Kispesten
 
1944
 
 

Szőnyegbombázások miatt 1700 épület rongálódik meg vagy pusztul el
338 polgári személy halála

 

A gyülekezetből 221 férfit hívnak be katonának

Elviszik a harangokat

 
1943-44
 
 

10 csoportban 1578 gyermek jár vasárnapi iskolába

Sikerül tehermentessé tenni a gyülekezetet

 

 
1942
 
 

Első légitámadás Kispesten

 
1941
 
 

Kisebb templomtatarozás

 
1939-45
 
 

II. Világháború

 
1936
 
 

Kispesten 13 óvoda, 13 népiskola,

2 iparos- és 1 kereskedőtanonc iskola,

5 polgári iskola és 1 reálgimnázium

Kispest az ország hetedik legnagyobb városa

 
1935
 
 

Kispesti gyülekezet túlnépesedése

– a Rózsa téri iskolában is Istentiszteleteket kell tartani

Ebben az évben 100 konfirmandus tesz fogadalmat.

 
1934
 
 

Diakonissza segíti a lelkipásztor munkáját.

 
1931
 
 

A református egyházközség átveszi az evangélikusoktól a cserkészcsapatot.

 

Lelki és anyagi gyarapodás

 

A presbitérium döntése: A kultúr-bérházban épült gyülekezeti termet táncestélyekre, színházi előadásokra bérbe adják

 
1930
 
 

Kispest lakossága: 64.000 fő felett

 

Gazdasági világválság
Nő a munkanélküliek száma, számos szegénységi bizonyítványt kell kiadni

 
1929
 
BALÁSFALVI KISS ERNŐ lelkipásztor kerül a kispesti egyházközségbe. Megpróbál békét teremteni a vitáktól felkavart gyülekezetben. (Ehhez öt évre van szüksége.) Lemond a régi presbitérium, az egyházközség új presbitereket választ. Kurátor: Pogány István
 
A fegyelmi alatt álló Fábián Dénes lemond lelkészi megbízatásáról
 

A bérház miatti adósságok miatt számtalan perrel, végrehajtással kell szembenéznie az egyházközségnek.

 

A gyülekezet adósságállománya kb. 670.000 pengő ( !)

Elkészül a kultúr-bérház lelkészlakásokkal, kántor- és harangozólakással, gyülekezeti termekkel illetve lelkészi hivatallal, az épület többi részében bérlakásokkal, az

Ady Endre utcai fronton boltokkal.

 
1928
 
 

Az egyházközség lélekszáma 6200-ra emelkedik

 
1927
 
 

A Soroksárpéteri (Pestszentimre) gyülekezet önálló egyházközséggé válik

 

Az építkezés csak tetemes hitelek felvételével lehetséges. Az egyházközség hatalmas adósságot vállal. A lelkipásztor és a presbitérium közötti közvetítésre többször is az esperesnek, majd a püspöknek kell a helyszínre jönnie.

A lelkész ellen 5 fegyelmi eljárást kezdeményeztek, aminek következtében háromszor is felfüggesztésben volt része.

 
1926
 
 

Heves viták után a presbitérium Fábián Dénes lelkipásztor ellenében keresztülviszi, hogy az egyházközség vágjon bele a templom jobb oldalán egy kultúr-bérház építésébe

Fábián Dénes többször kijelenti, hogy nem vállalja a felelősséget a kockázatos vállalkozásért.

 
1923
 

A Wekerlei gyülekezet kiválik a Kispesti református Egyházközségből

(Új templomuk 1929-ben készül el.)

 
1922
 
 

Kispesti szülőotthon, mentőegyesületi székház

város közművesítése, városháza bővítése

 

Kispest várossá nyilvánítása

 

Saját adóhivatal, járásbíróság, közjegyzőség és rendőrkapitányság

 
1914-18
 
 
Elviszik a kisharangot
 

Első világháború

A férfiak besorozása
A Wekerle-telep építése megszakad

 

 
1914
 
 

Kispesti tüdőgondozó

 
1908-13
 
 

Megindul a Wekerle-telep építése (kb. 5000 lakás)

 
1910-11
 

1910-11-ben közadakozásból színes ólomüveg templomablakok

 
1911
 
 

Kispest járási székhely

 
1910
 
 

Kispest lakossága 30.000 fő

 
1909
 
 

Pusztaszentlőrinc (Pestszentlőrinc) különválik Kispesttől

 
1907
 
Elkészül az egyházközség orgonája, amely a karzaton kap helyet.Készítője: Angster József
 
1902
 
DR. PRUZSINSZKY PÁL, segédlelkészi minőségben 1920-ig segíti a lelkipásztor munkáját. A fiatalok bibliaóráit saját kispesti lakásában tartotta.
 
1901
 
 

Kispesti kórház
Kispest villanyvilágítást kap

 
 
1900
 
 

Elindul a  kispesti villamos

 

Kispesti villamos erőmű, több gyáralapítás (gépgyárak, lámpagyár, textilgyár, selyemszövőgyár)

 

A korábbi főgondnokot Császár János követi

a presbitérium élén.

Ekkoriban már az egyházközség adóssága 23.000 forint.

(A gyűjtőíveken történt felajánlásokat

sokan elmulasztották befizetni.)

Bírósági végzés ítéli meg az építőknek az elmaradt munkadíjak kifizetését

A nagyobbik harang áráért is perlik a gyülekezetet.

 
1899
 
 

A kispesti eklézsia megválasztja első lelkipásztorát,

FÁBIÁN DÉNESt.

 

Új presbitérium, Varga Bálint főgondnok

540 adófizető egyháztag – 11.000 forint adósság

 

Már a következő hónapban ellentét támad a lelkipásztor és a gondnok között

 
1898
 
 

Megalakul a Kispesti Református Eklézsia

 

Templomszentelés Szász Károly püspök szolgálatával

Kívül-belül elkészül Kispest első – 350 főt befogadó temploma

 

1452 református Kispesten

 

Kispest község lakosainak száma 12.000

 
1897
 
 

Elkészül és helyére kerül a templom három harangja

 
1896
 
 

Kispest község 25. évfordulója

 

Török József néhány hónapra Kispestre költözik,

hogy a sürgős feladatokat azonnal intézni tudja

 

Építkezés gyors ütemben – még ebben az évben helyére kerül a toronygomb.

 

Alapkőletétel – Szász Károly püspök szolgálatával.

 
1895
 
 

Majthényi Ferenc kispesti építész-presbiter tervei

A Szilágyi Dezső téri templom építésze,

Pecz Samu egyetemi tanár

átnézi a terveket és módosításokat javasol

 
1894
 
 

Országos gyűjtés a kispesti templom építésére

A kispesti református egyházközség lélekszáma ekkor már 1117 fő (510 család)

A pénzbeli adományokon túl tárgyi felajánlások is történnek: terítő, úrasztala, edények, harangláb, 2000 tégla stb.

 

Török József óriási tetterővel veti bele magát a munkába.

Látva a gyarapodó gyülekezetet, a kispestieknek azt javasolja, ne imaházat, hanem templomot építsenek.

 
1891
 

A Kálvin téri anyaegyház TÖRÖK JÓZSEF segédlelkészt küldi ki a Kőbányai Egyházközségbe, hogy folytassa elődei munkáját.

 
1891
 
 

Kócsi Dánielt meghívják Vajára lelkipásztornak.

 
1890
 
 

A Kispesti képviselőtestület a mai Templom téren egy 1084 négyszögöles telket adományoz a kispesti gyülekezetnek imaház-építés céljára

(egyidejűleg a katolikus és az evangélikus gyülekezetnek is)

 
1888
 
 

Nagy Zsigmondot meghívják a Nagykőrösi Gimnáziumba tanítani

Utódja a Kőbányai ref. egyházközségnél: KÓCSI DÁNIEL segédlelkész

Újraszervezi az építési bizottságot, (17 tagú) tovább folytatja a gyűjtést

 
1887
 
 

Szabó Aladárt meghívják a Budapesti Ref. Teológiai Akadémiára tanítani

Utódja a Kőbányai egyházközségnél: NAGY ZSIGMOND  segédlelkész

Új kurátor: Barnóthy Lajos

 
1886
 
 

KISPESTI EV. REF. FIÓKEGYHÁZ, saját pecséttel

 
1885
 

SZABÓ ALADÁR frissen végzett segédlelkész kiküldése Kőbánya, Kispest, Erzsébetfalva és Kossuthfalva területekre.

(Ő lett később a magyarországi belmisszió elindítója.)

1885 húsvét hétfőn az első kispesti Istentisztelet – úrvacsoraosztással; egy kispesti magánházban

Azonnali döntés: hitközséggé alakulás, Balla Zádor kurátor megválasztása

Elkezdődik a gyűjtés egy imaház építésére.

Építési bizottság létrejötte

 
1884
 
 

Elemi iskolába Bertalan Béla református tanító kinevezése

– díjazás nélkül vállalja az iskolai gyermekek hitoktatását

– ezért a munkáért csak 1891-től kap fizetséget.

 

Beretzky Ede kőbányai körorvos felméri a körzetébe tartozó reformátusok számát, (151 lelket) és Szász Károly püspöktől lelkipásztort kér a hozzá tartozó református családok számára

 
1880
 
 

Lakosság lélekszáma 1820 fő

(Ebből csak 5 református család tudott bejárni a Kálvin téri templomba – fél napi járóföld!)

 
1879
 
 

Elemi iskola (Petőfi utca)

 
1877
 
 

Községi orvos (dr. Biczó Benjámin)

 
1875
 
 

Összedől 65 vályogház belvizek miatt;

utcák kavicsozása, fásítása;

Lakosság lélekszáma: 315 fő

 
1873
 
 

Kispest község – megszűnik az ideiglenesség,

Törökfalva csatlakozik Kispesthez

 
1872
 
 

Első utcanevek: Rákóczi, Hunyadi, Báthory, Kisfaludy, Fő, Batthyány, Petőfi, Nagy Sándor József, Árpád, Kossuth, Zrínyi, Jókai és Rózsa utca

 

Megkezdődik a gyermekek tanítása egy bérelt lakásban, a Stock-féle házban

– 73 tanköteles korú gyermek

 
1871
 
 

Kispest kisközség szétválik Vecséstől

– ideiglenes szervezettel: bíróval, jegyzővel

 
1869
 
 

Szentlőrincpusztán “Kolonie Klein Pesth” néven

811 házhelynyi felparcellázott terület;

elkezdődik a házhelyek felvásárlása, a betelepülés