6. Vajon Isten teremtette volna az embert ilyen gonosszá és romlottá?

Nem.1
Isten az embert jónak teremtette, saját képére,2 azaz igazságosságra és valóságos szentségre alkotta,3
hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, vele örökké boldogan éljen, őt dicsérje és magasztalja.4

11Móz 1,31 • 21Móz 1,26–27 • 3Ef 4,24 • 42Kor 3,18; Kol 3,10

7. Akkor hogyan fajult az ember ilyen gonosszá?

Első szüleink, Ádám és Éva az Édenkertben bűnbe estek, és engedetlenné váltak.1
Emiatt a mi természetünk úgy eltorzult, hogy minden ember bűnben fogantatik és születik.2

11Móz 3; Róm 5,12.18–19 • 2Zsolt 51,7

8. Annyira megromlottunk tehát, hogy minden jóra képtelenek, de minden gonoszságra kaphatók vagyunk?

Igen,1
hacsak Isten Lelke újjá nem szül minket.2

11Móz 6,5; Jób 14,4; 15,16.35; Ézs 53,6 • 2Jn 3,6