Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2022. január 23. (1/23/2022)

   

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  – Szerdán 18 órakor tartunk Istentiszteletet itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentiszteletet itt a Templomban, az igehirdetés előtt a gyermekek kimehetnek a gyülekezeti házba Gyermekistentiszteletre. (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 17 órakor is tartunk Istentiszteletet itt a Templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

   

  Ökumenikus imahét:

  – Ma 17 órakor baptista imaházban, nyolc lelkipásztor rövid igehirdetésével fejeződik be az Ökumenikus imahét sorozata. „mert láttuk az ő csillagát és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Máté: 2,2)

  Az Istentisztelet online is követhető lesz a honlapunkon keresztül is

  Ma este, aki szívesen énekelne egy közös ökumenikus kórusban fél 4-re menjen a Baptista imaházba, ahol a kórusok fognak próbálni, de most azok is tudnak csatlakozni, akik egyébként nem kórustagok.

   

  Mátraháza:

  – Január 27-30 ig ismét van lehetőségünk a korábbi évekhez hasonlóan Mátraházára menni csendeshétvégére.

  Az alábbi linken lehet jelentkezni:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepD1kpdHJZywxzDM9VwksnP7v0R0u3Q8-XfCCws7TqcwX4xg/viewform?usp=sf_link

  Aki szívesen jönne, bátran jelentkezzen, mert még van helyünk

   

  Megszületett:

  – Csütörtökön, január 20-án megszületett Szabó Tamás és felesége Csizmás Réka egyháztagjaink második gyermeke Kornél, mind az újszülött mind az édesanyja jól van a boldog nővérrel és édesapával együtt.

   

  Házassági évforduló:

  – Tegnap, január 22-én ünnepelte Gereczi Sándor és felesége Kovács Ibolya 45. házassági évfordulóját. Velük együtt adunk hálát Istennek, a közös időért és Urunktól kérünk gyógyulást betegségükben.

   

  Presbiteri gyűlés:

  – Február 5-én, szombaton 10 órától Presbiteri gyűlést tartunk:

  2021. évi Zárószámadás jóváhagyása

  2022. évi Vagyonleltár jóváhagyása

  2021. évi Lelkipásztori jelentés jóváhagyása

  2022. évi Missziói Munkaterv jóváhagyása

  2022. évi Lelkészi Díjlevél jóváhagyása

  2022. évi Költségvetés jóváhagyása

  2022. évi Választói névjegyzék jóváhagyása

   

  Választói névjegyzék:

  – Ebben az évben is szeretnénk kiigazítani a Választói névjegyzéket! Választói névjegyzékünkben azok szerepelhetnek, akik konfirmáltak, sákramentumainkkal élnek, hozzájárulnak Egyházközségünk fenntartásához, betöltötték 18. életévüket. Továbbá Egyházközségünk területén laknak, vagy nyilatkoznak arról, hogy ide szeretnének tartozni!

   

  Konfirmáció:

  – Szeretettel várjuk azokat a legalább 8. osztályos ifjakat is konfirmáció előkészítőre, akik még nem kezdték meg a legalább két éves felkészülést a konfirmációi fogadalomtételre. Az ő órájuk szerdán 16 órakor van

  – A csütörtöki konfirmandus órák a mátraházi csendeshétvége miatt elmaradnak.

   

  Énekkar:

  – Az énekkar próbája hétfőn, 18 órakor van az alagsorban. Szeretettel várjuk azokat is, akik eddig is tagjai voltak ennek a közösségnek és hívjuk azokat a testvéreket is, akik eddig nem voltak ilyen alkalmon.

   

  Templomtakarítás:

  – Ezen a héten újra szeretettel várjuk a testvéreket, pénteken 17 órától, hogy kitakarítsuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik el nem múló szeretettel jönnek hétről-hétre takarítani, hogy templomunkban mindig tisztaság és rend lehessen alkalmainkra.

   

  Iratterjesztés:

  Erre az évre is elkészült saját naptárunk, amit a templom kijáratánál ingyen vehetnek el a testvérek!

  Még vannak ezévi Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárok, illetve az új énekeskönyv is megvásárolható az iratterjesztésben.

   

  Orgona Cd:

  – Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy Szotyori Nagy Gábor orgonaművészünknek megjelent az Önálló „CD-je”, Felix Mendelssohn orgona műveiből. A CD-k az iratterjesztésben megvásárolhatók és az árukból befolyt összeget művész úr az orgona tisztítására, szükséges karbantartására ajánlotta fel.

   

  Lectio: Máté: 10. 1-15

  Textus: Máté: 10, 14

   

  Énekek:                       68: 1

  Heidelbergi Káté IV. úrnapja

  215: 1-3 (új: 238)

  167: 1-3 (új: 208)

  215: 4-6 (új: 238)

  447: 1-2 (új: 292)

  Úv: 436 (352), 440 (360)

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

  Aktuális intézkedések a COVID 19-hez kapcsolódóan:

  Az Egyházközség elnökségének, Józsa József kurátornak, és Harkai Ferenc Csaba lelkipásztornak a felelőssége, hogy minden előírás be legyen tartva.

   

  „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek,

  mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük,

  mert ezt tanítja a törvény és a próféták.”

  Máté 7, 12

  Kérjük, hogy a jelenlegi helyzetben csak egészségesen és védettségi igazolvánnyal jöjjünk az alkalmakra. Minden alkalmunkat közvetítünk, hogy akik betegség miatt nem lehetnek részesei a közösségnek az igehallgatás lehetőségéből ne maradjanak ki.

  Miután egyháztagjaink között is sokan voltak az elmúlt időben covidosok, így, ezen tapasztalat alapján mondjuk, hogy a beoltottak esetében komoly betegség, vagy súlyos állapot nem alakult ki. Viszont a néhány oltatlan esetében súlyosabb tünetek és bizony nagyon komoly kórházi ellátást igénylő helyzet is kialakult. Bátorítunk mindenkit az oltás felvételére.

  Addig pedig, amíg a covid vírust nem tudjuk visszaszorítani, el kell tudnunk fogadni, hogy egyre több helyen kötelező a maszk viselése, így már a templomokban is kérik a maszk viselését.

  Kérünk mindenkit, használja a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt!

  Megértésükben, együtt működésükben bízva, kérjük segítségüket!

   

  A templomi – járványügyi – ülésrenddel kapcsolatban kérjük, mindenki figyeljen az ajtónál szolgálatot teljesítő presbiterek irányítására!

  Továbbra is a Templomban tartjuk az alkalmainkat. Fogadjuk el, hogy most nem tudunk a megszokott helyünkre ülni, hiszen érkezési sorrendben az első padoktól kezdve tudunk helyet foglalni. A később érkezők, lehet, hogy már csak a Gyülekezeti házban tudnak leülni.

  Kérjük, mindenki hozzon magával otthonról Énekeskönyvet. Természetesen most is lehet a templomban a szokott helyről elvenni Énekeskönyvet.

   

  Kivonulásnál figyeljünk arra, hogy először az első sorban ülők induljanak el, majd sorban haladjunk a hátsó padok felé, így elkerülhető, hogy a kijáratnál nagyon feltorlódjon a gyülekezet.

   

  Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt!

   

  Kérjük a gyakori kézmosás betartását és a száj és orr eltakarását mindenütt, ahol erre előírás van!

   

   

  Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7

Mózes ötödik könyve 31,14-30

14 Azután ezt mondta Mózesnek az Úr: Közel van már az az idő, amikor meg kell halnod. Hívd ide Józsuét, és álljatok meg a kijelentés sátrában, hogy megbízást adjak neki. Odament tehát Mózes és Józsué, és megálltak a kijelentés sátrában.

15 Az Úr pedig megjelent a sátorban felhőoszlopban, és a felhőoszlop megállt a sátor bejárata fölött. 2Móz 33,9

16 Az Úr ezt mondta Mózesnek: Te most pihenni térsz atyáidhoz. Ez a nép pedig paráználkodni kezd annak a földnek idegen isteneivel, amelyre most bemegy. Elhagy engem, és megszegi szövetségemet, amelyet vele kötöttem.

17 De akkor haragra lobbanok ellene, elhagyom őket, elrejtem előlük arcomat, és megemészti őket a rájuk szakadó sok baj és nyomorúság. Akkor majd ezt fogja mondani: Azért szakadtak rám ezek a bajok, mert nincs velem Istenem!

18 De én akkor egészen elrejtem arcomat minden gonoszsága miatt, amelyet elkövetett, mert más istenekhez fordult. 5Móz 32,20; Ézs 45,15; 54,8

19 Most pedig írjátok le ezt az éneket! Tanítsd meg rá Izráel fiait, add a szájukba, mert ez az ének lesz a tanúm Izráel fiaival szemben. 5Móz 32,1-43

20 Mert beviszem őt arra a tejjel és mézzel folyó földre, amelyet esküvel ígértem meg atyáinak. Eszik, jóllakik, meghízik, és mégis más istenekhez fordul – azoknak szolgálnak, engem pedig megvetnek –, és megszegi szövetségemet.

21 De amikor rászakad a sok baj és nyomorúság, akkor ez az ének, amely nem megy feledésbe utódai között sem, tanúskodni fog ellene, hogy ismertem szándékát, amelyet már most melenget, mielőtt még bevittem volna arra a földre, amelyet esküvel ígértem neki. 1Móz 6,5; 8,21

22 Mózes leírta azon a napon ezt az éneket, és megtanította rá Izráel fiait.

23 Majd megbízást adott Isten Józsuénak, Nún fiának, és ezt mondta: Légy erős és bátor, mert te viszed be Izráel fiait arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg nekik. Én veled leszek! 5Móz 31,7

24 Amikor Mózes leírta egy könyvbe ennek a törvénynek az igéit elejétől végig,

25 ezt parancsolta Mózes a lévitáknak, akik az Úr szövetségládáját hordozták:

26 Fogjátok ezt a törvénykönyvet, és tegyétek Isteneteknek, az Úrnak a szövetségládája mellé, hogy ott tanúskodjék ellened. Jn 5,45

27 Mert én tudom, milyen lázadó és keménynyakú vagy. Hiszen már most folytonosan lázadoztok az Úr ellen, amikor még köztetek élek, mi lesz akkor a halálom után?! 2Móz 32,9; 5Móz 9,7

28 Gyűjtsétek hozzám törzseitek összes véneit és elöljáróitokat, hadd mondjam el nekik ezeket az igéket, és hadd hívjam ellenük tanúul az eget és a földet.

29 Mert tudom, hogy halálom után nagyon meg fogtok romlani, és letértek arról az útról, amelyet kijelöltem nektek. Ezért a távoli jövőben utolér majd benneteket a veszedelem, mert azt teszitek, amit rossznak lát az Úr, és kezetek csinálmányaival bosszantjátok őt.

30 Ezután elmondta Mózes Izráel egész gyülekezetének füle hallatára ezt az éneket az utolsó szóig.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Máté evangéliuma 11,20-30

20 Akkor feddeni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodája történt, mert nem tértek meg:

21 Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákruhában és hamuban! Jón 3,6

22 Sőt mondom nektek: Tírusznak és Szidónnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek.

23 Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz alászállni! Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek nálad történtek, megmaradt volna a mai napig. Ézs 14,13-15; 24,10-15

24 Sőt mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked.

25 Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. 1Kor 1,19-29

26 Igen, Atyám, mert így láttad jónak.

27 Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni.

28 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jer 31,25

29 Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Zak 9,10

30 Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2022.01.28.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Megszorongatja az ember szívét Jézus szava, amikor azt mondja: „Jaj neked...”, és sorolja az ismerős városneveket (21.23). Talán felrémlenek előttünk nagy múltú, mára elnéptelenedő gyülekezetek... Mert a dicső múltra hivatkozó egyházi keretekre lehetőségként tekinthetünk ugyan, de ha Krisztusban nem születnek újjá, akkor rajtuk is beteljesedik a jézusi kijelentés: „A pokolig fogsz alászállni!” (23). A Kegyelem Ura azonban nem fenyegetni és büntetni érkezett erre a földre, hanem azért, hogy még a megcsontosodott keretek közé is megújulást hozzon és adjon: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok...” (28).
4. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
9. Nem jogtalanság-e az emberrel szemben, hogy Isten a törvényben teljesíthetetlent követel tőle?
Nem, mert Isten úgy teremtette az embert, hogy teljesíthette azt.1 Az ember azonban, az ördög felbujtására, vakmerő engedetlenséggel megfosztotta magát is, utódait is az isteni adományoktól.2
1Ef 4,24–25 • 2Róm 5,12
10. Büntetlenül hagyja-e Isten ezt az engedetlenséget és lázadást?
Isten rettenetesen haragszik1 mind az örökölt, mind az általunk elkövetett bűnök miatt, és igazságos ítéletével időleges és örök büntetéssel sújtja a bűnt, amint meg van írva: „Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem aszerint cselekszik!”2
1Róm 5,12; Zsid 9,27 • 25Móz 27,26; Gal 3,10
11. Hát nem irgalmas-e az Isten?
De, Isten irgalmas szívű,1 ám igazságos is.2 Igazsága pedig azt követeli, hogy a bűnt, amely Isten elleni felségsértésnek minősül, a legnagyobb, azaz testi-lelki örök büntetés sújtsa.
12Móz 34,6–7 • 22Móz 20,5; Zsolt 5,5; 2Kor 6,14