Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2021. április 11. (4/11/2021)

   

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Alkalmak:

  – Ma, 18 órakor is tartunk Istentiszteletet

  – Szerdán 18 órakor lesz Istentisztelet

  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentiszteletet

  – Jövő vasárnap 18 órakor is tartunk Istentiszteletet

   

  Temetés:

  – Az elmúlt héten, április 8-án, csütörtökön a Kispesti köztemetőben temettük Jónás Bertalant, aki 72 éves korában, március 24-én hunyt el. Isten igéjét a János: 21, 8 alapján hirdettük: „Bizony, bizony, mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Isten vigasztalását kérjük feleségének, gyermekének és családjának A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

  – Tegnap április 10-én, szombaton a wekerlei Munkás Szent József Templomban búcsúztunk Zelei Ferencné, született: Nagy Juliannától, aki 73 éves korában március 17-én hunyt el. A feltámadás igéit a János: 1, 4 alapján hirdettük: „Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” Isten vigasztalását kérjük gyermekeinek, unokáinak és szeretteinek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

   

   

  Felvételi eljárási rend köznevelési intézményeinkbe:

  – Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy sem a Szőlőskert Református Óvoda, sem az Ady Endre Református Általános Iskola nem körzetes intézmény így a felvételi lehetőségeink nagyobbak, mint egy önkormányzati vagy állami fenntartású intézménynek. Ugyanakkor a felvételi rendünk is más! Korábban történnek a beiratkozások, hogy mire az többi óvodában és általános iskolában lesz a beiratkozás, addig mi már át tudjuk adni a felvételi határozatokat!

  A Szőlőskert Református Óvodában a terveink szerinti létszámot elértük, az eddig jelentkezettekkel, ezért, aki még az egyháztagok közül ide szeretne gyermeket beíratni azt sürgősen tegye meg.

  Az Ady Endre Református Általános Iskolában is lassan lezárul a beiratkozás lehetősége és április 15 és 16-án az állami iskolák fogják felvenni a tanköteles gyermekeket, ami után már onnan lehet átíratni a gyermekeket más intézménybe, ha lesz még szabad hely.

  Ezért fontos, hogy az alábbi híreket elolvassák, és az intézményeink oldalait megnézzék!

   

  Iskolai felvétel:

  – Az Ady Endre Református Általános Iskolában is elkezdődött a beíratása a következő tanév elsőseinek.

  A járványhelyzet a beiratkozási rendünk módosítására is kényszerített minket az iskolában, ezért bár biztosítottunk lehetőséget a beiratkozásra, még újabb napokat fogunk kitűzni, amelyekről az Ady Endre Református Általános Iskola internetes felületein fogunk részletes tájékoztatást adni. Az Ady Endre Református Általános Iskola honlapján olvashatják a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok listáját.

  A korábbi digitálisan megtartott „Iskolakóstolgatók” és az Iskola Facebook oldalán elérhetőek.

  Bővebb tájékoztatás a beiratkozásról a https://ady.kkre.hu/beiratkozas/ és https://www.facebook.com/AdyEndreReformatusAltalanosIskola/ oldalakon érhető el.

  A kijáratnál a Presbiterek szívesen adnak az Iskolakopogtató nyomtatott formájából is azoknak, akiknek iskolába készülő gyermek van a családban és nem a Szőlőskert Református Óvodába jár. A kispesti óvodákba járó gyermekek családjai mind megkapták ezt a kiadványt.

  Az iskola egy másik kedves programját is ajánlom a gyülekezet figyelmébe is. Az Ady Endre Református Általános Iskola tanári kara szervezett egy „Búvárklub” nevű sorozatot, amiben minden hét csütörtökén egy újabb mesét olvas el az iskola valamelyik pedagógusa. Ez a program az iskoláskorú gyermekek mellett az óvodásokat is megszólítja, és az alábbi oldalon érhető el: https://www.facebook.com/AdyEndreReformatusAltalanosIskola/videos/397613841591729/

  Gyülekezeti konferenciák 2021-ben:

  1. június 28-július 4-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatónkkal együtt elkísérni.

  A jelentkezés módjáról később fogunk tájékoztatást adni!

  1. július 12-18-ig Tahiba a Sionhegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években. Azt szeretnénk, hogy ezen a héten csak mi legyünk itt, ehhez szükséges megtöltenünk a konferenciatelepet. Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob. Egy későbbi időpontban meg fogjuk adni a jelentkezés módját, addig kérek mindenkit, tervezze a hetet.

  Állások:

  – Mint intézményfenntartó egyházközség szeretnénk, ha minél több hozzánk tartozó munkatárs lenne a Szőlőskert Református Óvodában, és az Ady Endre Református Általános Iskolában. Ezért kérjük, hogy aki szívesen dolgozna intézményeinkben akár pedagógusként, akár a pedagógusok munkáját segítőként jelezze a Lelkészi hivatalban, ahol mindig tudjuk, milyen munkatársra van, akár most is, vagy lesz szükség a következő tanévben.

   

  Segítségnyújtás:

  – Kérem, jelezzék, amennyiben olyan idős egyháztagunkról tudnak, akinek segítségre van szüksége, ha kérik, szívesen segítünk bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában!

  Kérem, azt is jelezzék, ha tudnak olyanról, akinek nincs internet hozzáférése, hogy Egyházközségünk hírei eljussanak hozzá, ha szeretné azokat olvasni.

  Aki kéri, annak szívesen eljuttatjuk a vasárnapi igehirdetéseket nyomtatott formában is!

  Iratterjesztés:

  Még vannak ez évi Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárok

  Szintén van még a saját naptárunkból, amit a templom kijáratánál ingyen vehetnek el a testvérek!

   

   

  Lectio: 4 Mózes: 21, 1-9

  Textus: 4 Mózes: 21, 4-5

  Énekek:

  130

  Heidelbergi Káté: XV. Úrnapja

  130: 2

  130: 3

  130: 4

  434: 1-4

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután:

  Textus: Apostolok cselekedetei: 1, 15-26

  Heidelbergi Káté: XV. Úrnapja

  Énekek:

  69: 4

  334: 1, 4-5

  511: 1-5

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

   

   A koronavírushoz kapcsolódó intézkedéseink:

   

  Felhívjuk a Testvérek figyelmét, hogy a járványügyi helyzet nem múlt el, sőt újabb megszorításokkal szembesülünk! Az Egyházközség elnökségének, Józsa József kurátor úrnak, és Harkai Ferenc Csaba lelkipásztornak a felelőssége, hogy minden előírás be legyen tartva.

   

  „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták.” Máté 7, 12

  Legfrissebb intézkedések a COVID 19-hez kapcsolódóan:

  Miután a gyülekezeti alkalmunk 15 percnél tovább tart, ezért a jelenlegi járványügyi protokoll következtében,

  aki nem tud minden körülötte ülőtől legalább 2 méter távolságot tartani, köteles a templomban maszkot viselni!

  Ezért kérünk mindenkit, hogy kellő körültekintéssel legyen!

  Hála Istennek többen járunk templomba, így sokan vagyunk együtt!

  Aki nem hozott magával maszkot, neki a szolgálatot teljesítő presbiterek adnak orvosi maszkot mindenkinek, aki azt kéri.

  Kérünk mindenkit, használja a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt!

  A fenti módon tudjuk elkerülni, hogy ha valaki fertőzött lesz közöttünk a későbbi kontaktkutatások alkalmával minél kevesebb embernek okozzon kellemetlenséget!

  Megértésükben, együtt működésükben bízva, kérjük segítségüket!

   

  Egyházközségünkben az elmúlt hetekben, hónapokban is folyamatosan tartottunk Istentiszteleteket a templomban, és így kialakult egy jó rend, amit továbbra is alkalmazunk! Kérem, hogy így vegyék figyelembe az alábbi tájékoztatást, szabályozást!

   

  A templomi – járványügyi – ülésrenddel kapcsolatban kérem, mindenki figyeljen az ajtónál szolgálatot teljesítő presbiterek irányítására.

  Továbbra is a Templomban tartjuk az alkalmainkat. Fogadjuk el, hogy most nem tudunk a megszokott helyünkre ülni, hiszen érkezési sorrendben az első padoktól kezdve tudunk helyet foglalni. A később érkezők, illetve a megengedett létszám fölött érkezők már csak a Gyülekezeti házban tudnak leülni.

  Kérjük, mindenki hozzon magával otthonról Énekeskönyvet. Természetesen most is lehet a templomban a szokott helyről elvenni Énekeskönyvet, amit viszont kérjük, hogy az erre a célra kihelyezett tartóba tegyenek vissza, az Istentisztelet végén, hogy így is csökkentsük az esetleges fertőzés lehetőségét!

   

  Kivonulásnál figyeljünk arra, hogy először az első sorban ülők induljanak el, majd sorban haladjunk a hátsó padok felé, így elkerülhető, hogy a kijáratnál nagyon feltorlódjon a gyülekezet.

   

  Csak a hirdetésben jelzett alkalmak kerülnek megtartásra, amiket online közvetítünk, azért hogy aki szeretné Isten igéjét hallgatni, megtehesse otthonában is!

   

  Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt!

   

  Kérjük a gyakori kézmosás betartását és a száj és orr eltakarását mindenütt, ahol erre előírás van!

   

  Amikor elmúlt a jelenlegi járvány, akkor egy hálaadó Istentiszteletet fogunk tartani, hogy újra élhessünk mindannyian az úrvacsora sákramentumával itt a gyülekezet közösségében.

   

  Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad,   meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7

Mózes negyedik könyve 25

1 Amikor Izráel Sittímben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Móáb leányaival, 2Móz 34,15-16 ; 4Móz 31,16

2 mert ezek meghívták a népet isteneik áldozati lakomáira. A nép velük evett, és leborulva imádta azok isteneit,

3 és odaszegődött Izráel Baal-Peórhoz. De haragra gerjedt az Úr Izráel ellen, Józs 22,17 ; Zsolt 106,28 ; Hós 9,10

4 és ezt mondta az Úr Mózesnek: Fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az Úr előtt, hogy elforduljon Izráelről az Úr izzó haragja. 5Móz 21,22-23 ; Gal 3,13

5 Mózes tehát ezt mondta Izráel bíráinak: Gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Baal-Peórhoz szegődtek! 2Móz 32,27 ; 5Móz 4,3

6 Éppen akkor jött egy izráeli férfi, aki egy midjáni nőt hozott testvéreihez Mózes szeme láttára, meg Izráel egész közösségének a szeme láttára, amikor azok a kijelentés sátrának a bejárata előtt sírtak.

7 Amikor meglátta ezt Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség soraiból, dárdát fogott a kezébe, Zsolt 106,30 ; 1Kor 10,8

8 bement az izráeli férfi után a sátor belsejébe, és hasba szúrta mindkettőjüket: az izráeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izráel fiairól.

9 Huszonnégyezer halottja lett a csapásnak.

10 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

11 Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia elfordította haragomat Izráel fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük, s ezért nem semmisítettem meg Izráel fiait felindulásomban. 2Kor 11,2

12 Mondd meg tehát: Íme, az én békességem szövetségével ajándékozom meg őt: 2Móz 40,15 ; Ézs 54,10 ; Mal 2,4-6

13 Övé és utódaié lesz a papság szövetsége örökre, mert haragra indult Istenéért, és engesztelést végzett Izráel fiaiért.

14 Annak a megölt izráeli férfinak a neve, akit a midjáni nővel együtt öltek meg, Zimrí volt, Szálú fia, Simeon egyik nagycsaládjának a fejedelme.

15 A megölt midjáni nő neve pedig Kozbí volt, annak a Cúrnak a leánya, aki a midjáni törzsek egyik nagycsaládjának a feje volt.

16 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

17 Támadjátok meg a midjániakat, és pusztítsátok őket, 4Móz 31,1-24 ; Jel 2,14

18 mert ők is ellenetek támadtak, amikor aljas tervet eszeltek ki ellenetek Peór révén és húguk, Kozbí, a midjáni fejedelem leánya révén, akit megöltek a Peór miatt támadt csapás napján.

19 A csapás után a következők történtek:


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Az apostolok cselekedetei 3,1-10

1 Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, három órára.

2 Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit mindennap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől.

3 Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük.

4 Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: Nézz ránk!

5 Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit.

6 Péter így szólt hozzá: Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!

7 És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája,

8 felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Ézs 35,6 ; Lk 7,22

9 Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent.

10 Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom Ékes-kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2021.04.16.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére...” (1). Komolyan vesszük, hogy az imádság nem betanult szövegek felmondása, hanem őszinte beszélgetés az Atyával Jézus nevében a Szentlélek „hullámhosszán”? Van-e az életedben az imádkozásnak ideje, azaz időpontja és időtartama, valamint helye? Mivel az imádság a megtért ember számára olyan, mint a levegővétel, a Sátán folyamatosan támadja. Erről tudj és ne hagyd! Imádkozni nem kötelező, hanem Isten megváltott gyermekének a kiváltsága. Élj vele!
15. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
37. Mit értesz azon, hogy „szenvedett”?
Azt, hogy földi életének egész idejében, különösen annak végén, testében-lelkében elhordozta Istennek az egész emberiség bűne elleni haragját,1 hogy szenvedésével, mint egyetlen engesztelő áldozattal2 testünket-lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és Isten kegyelmét, az igazságot és az örök életet elnyerje nekünk.
11Pt 2,24; Ézs 53,12 • 21Jn 2,2; 4,10; Róm 3,25
38. Miért szenvedett Poncius Pilátus bírósága alatt?
Azért, hogy ártatlan létére világi bíró ítélje el,1 és ezáltal megmentsen minket Isten szigorú ítéletétől, amely mindnyájunkra várt volna.2
1ApCsel 4,27–28; Lk 23,14; Jn 19,4 • 2Zsolt 69,5; Ézs 53,4–5; 2Kor 5,21; Gal 3,13
39. Nagyobb dolog-e az, hogy megfeszítették, mintha más halálnemmel halt volna meg?
Nagyobb, mert ez tesz bizonyossá afelől, hogy ő magára vette azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt.1 A kereszthalált ugyanis Isten megátkozta.2
1Gal 3,13 • 25Móz 21,23