Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2019. április 22. (4/23/2019)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Alkalmak

  – Kedden nem lesz Imaóra
  – Szerdán 18 órakor lesz Bibliaóra a Gyülekezeti ház alagsorában
  – Jövő vasárnap 10 órakor Istentisztelet fogunk tartani itt a Templomban, a gyermekek az igehirdetés előtt kimehetnek a Gyülekezeti házba gyermekistentiszteletre. Reménységünk szerint jövő vasárnap a keresztség sákramentumát is kiszolgáltatjuk: Hanol Mihály és felesége Hanol-Mátrai Magdolna kisfiát Mihály Szigfridet fogjuk megkeresztelni, hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családot.

  Presbiteri gyűlés

  – 2019. április 25-én, csütörtökön 18 órakor, Presbiteri gyűlést tartunk, melynek egyetlen tárgysorozata lesz: Kanonika vizitáció

  Konfirmáció

  Szerdán 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik előző tanévben nem jártak előkészítőre
  Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már második éve járnak előkészítőre

  Gyülekezeti hittanórák

  – A gyülekezeti hittanórák a tavaszi szünethez igazodva lesznek megtartva.

  Énekkari próba

  Pénteken 19 órakor énekkari próba lesz. Várjuk az énekelni szerető testvéreket, hogy részt vegyenek az alagsorban a közös éneklésen!

  Esküvő

  – Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy Soproni János műszaki ügyintéző feleségül vette Dörner Mária rokkant nyugdíjast. Házasságkötésük megáldásának tervezett időpontja ezen a héten szombaton, 2019. április 27-én, 12 óra, itt a templomban. Hordozzuk imádságban a házaspárt.

  Szeretetdoboz

  – A Magyar Református Szeretetszolgálat akciójához csatlakozunk, melynek a célja, hogy 1000 rászoruló családot meg lehessen segíteni. Ehhez gyűjtünk adományokat úgy, hogy a Szeretetszolgálattól kaptunk mi is egység dobozokat, amikbe lehet hozni: konzervet, teát, rizsát, száraztésztát, cukrot, édesítőszert, bébiételt, kávét, lencsét, étolajat, szappant, fogkrémet, fogkefét, tusfürdőt.
  A dobozokba az ünnep alatt gyűjtünk: a nagyheti és húsvéti istentiszteletek előtt és után van lehetőség az adomány elhelyezésére, illetve nap közben az óvoda nyitva tartása alatt.

  Állás az iskolában

  Köszönjük, hogy volt, aki ajánlott takarító munkatársat és így már be is tudtuk tölteni a megüresedett állást.

  Óvodai hírek

  – Szőlőskert Református Óvodába várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik szeretnék, ha szeptembertől az általunk fenntartott intézménybe járna gyermekük. Ebben az esztendőben is elsőbbséget kínálunk az Egyházközségünkhöz tartozó gyermekeknek, így biztatjuk a szülőket április 23-án vagy 24-én, kedden, szerdán, amikor a beiratkozás lesz: írassák be gyermekeiket.

  Presbiterképzés

  – Április 27-én, szombaton 10 órakor Presbiterképzés lesz a Presbiteri Szövetség Budapest-Déli Területi Szervezetének szervezésében a Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközségben (1115 Budapest, Ildikó tér 1.) 10 órai kezdettel. Az áhítatot és az előadást Lőrincz István, református lelkész, esperes (Marosvásárhely) fogja tartani.

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Rendszeres mozgáslehetőség

  – Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!
  Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
  Legközelebb április 23-án, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolában (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

  Gyülekezeti konferenciák 2019-ben

  2019. június 24-30-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás korú gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatónkkal együtt elkísérni.
  2019. július 1-7-ig Tahiba a Sion hegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években, ez a tábor több, mint 80 fő befogadására alkalmas.
  Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob.
  A Gyenesdiási gyerektáborra és a Tahi csendes hétre, jelentkezni lehet a cfharkai.@hu.inter.net mail címen, vagy személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Lectio: Lukács: 24, 13-35
  Textus: Lukács: 24, 31
  Énekek:356
  66: 1-2
  347: 1, 5
  185
  231: 1-2
  436: 1-4
  231: 3-4
  Úv alatt: 436: 5-7, 458, 459, 460, 461

  Igehirdető: Török László IV. éves teológus KRE HTK

  Kispest-Központ, 2019. április 21. – Húsvét vasárnap

  Lectio: János: 20, 1-10
  Textus: Zsoltárok: 138, 1- 131, 3           Kegyelem
  Énekek:187
  Káté: XVI-XVII. Úrnapja
  356: 1-5
  347: 1, 5
  90: 1, 9
  357: 1-5
  357: 6-8
  Úv alatt: 445, 457, 458, 459, 460, 461

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután

  Lectio: János: 20, 1-18
  Textus: János: 20, 2
  Heidelbergi Káté: XVI-XVII. Úrnapja
  Énekek:89: 1
  356: 1-5
  195
  347: 1-5
  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Kispest-Központ, 2019. április 19. – Nagypéntek

  Lectio: János: 19, 28-30
  Textus: Zsoltárok: 136, 1-26
  Énekek:42: 1
  25: 1-3, 87
  6: 1-4
  136: 1-4
  énekkar
  136: 23-26
  346: 1-5
  Úv. alatt:    440

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután

  Lectio: Zsoltárok: 22, 1-19
  Textus: Máté: 27, 45-46
  Énekek:130: 1
  341: 1-4
  227: 1-2
  341: 5-7
  230: 1-5
  Úv. alatt:    440, 458, 459
  Szakács Ildikó: operaénekes, szoprán
  Szotyori Nagy Gábor – orgonaművész

  Igehirdető: Török László IV. éves teológus KRE HTK

A Zsoltárok könyve 141

1 Dávid zsoltára. Hozzád kiáltok, Uram, siess segítségemre, figyelj szavamra, ha kiáltok hozzád!

2 Jusson eléd imádságom mint illatáldozat, imára emelt kezem mint esti áldozat! 2Móz 30,8 ; Jel 5,8

3 Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását!

4 Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, hogy bűnös dolgot műveljek a gonosztevőkkel együtt; finom falatjaikból nem akarok enni.

5 Ha igaz ver engem, szeretetből van az. Olaj a fejemnek még a feddése is. Akik pedig gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is. Péld 27,5-6

6 És ha majd bíráik a sziklafalon letaszítják őket, akkor értik meg, milyen szépek voltak mondásaim.

7 Mint amikor barázdát hasítanak a földön, úgy szórják csontjaikat a sír szájába.

8 De én rád tekintek, én Uram, Uram! Hozzád menekülök, ne vedd el életemet!

9 Őrizz meg a tőrtől, amelyet nekem vetettek, a gonosztevők csapdáitól!

10 A bűnösök beleesnek saját hálójukba, én pedig elkerülöm azt.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
János evangéliuma 21,1-14

1 Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg: Jn 6,19

2 együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai Kánából meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő.

3 Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: Mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Lk 5,4-10

4 Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az.

5 Jézus megkérdezte tőlük: Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: Nincs.

6 Ő pedig ezt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt.

7 Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felsőruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe.

8 A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. *kétszáz könyöknyire: Kb. 100 m

9 Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is.

10 Jézus így szólt hozzájuk: Hozzatok a most fogott halakból!

11 Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal; és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló.

12 Jézus ezt mondta nekik: Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: Ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő.

13 Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is.

14 Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2019.04.24.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„...ismét megjelent Jézus...” (1) a Tibériás-tengernél, azaz a Galileai-tónál. Tanítványai először nem ismerték fel. Jézus megszólítja őket, és amikor szavának engedelmeskednek, és megtelik a hálójuk, már tudják, hogy ő az. Nekünk, mai tanítványoknak is megjelenik az Úr, olykor mi sem ismerjük fel, de szavára – az igére – figyelve ma is megtapasztalhatjuk áldását, és hiteles bizonyságtevői lehetünk megváltó és üdvözítő szeretetének.
16. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
40. Miért kellett Krisztusnak a halált is elszenvednie?
Azért, mert Isten igazságossága és igazsága miatt1 mással nem lehetett eleget tenni az ember bűnéért, csak Isten Fiának halálával.2
11Móz 2,17 • 2Zsid 2,9.14–15
41. Miért temették el?
Azért, mert ez bizonyítja, hogy valóban meghalt.
Mt 27,59–60; Lk 23,52–53; Jn 19,38–42; ApCsel 13,29
42. Ha Krisztus meghalt értünk, miért kell nekünk is meghalnunk?
Azért, mert a mi halálunk nem bűneinkért való megfizetés, hanem csak meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre.
Jn 5,24; Fil 1,23; Róm 7,24
43. Mi hasznunk van még Krisztus áldozatából és kereszthalálából?
Halálának erejével óemberünk ővele együtt megfeszíttetik, megöletik és eltemettetik,1 hogy a test gonosz indulatai ne uralkodjanak többé rajtunk,2 hanem hálaáldozatul neki szenteljük magunkat.3
1Róm 6,6–7.11; Kol 2,12 • 2Róm 6,12 • 3Róm 12,1
44. Miért teszed hozzá: „alászállt a poklokra”?
Azért, hogy nagy fájdalmaim és súlyos kísértéseim között is biztos legyek abban, hogy Krisztus, az én Uram kimondhatatlan félelmével, fájdalmaival és rettegéseivel, amelyeket lelkében is elszenvedett a keresztfán és annak előtte, megszabadított a pokol félelmétől és gyötrelmeitől.
Ézs 53,10; Mt 27,46