Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2018. október 21. (10/22/2018)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Alkalmak

  – Ma 18 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban.
  – A hétközi alkalmaink beolvadnak a Reformáció hete programjaiba:
  Szerdán 18 órakor itt a Templom téren lesz Istentisztelet,
  Csütörtökön 18 órakor Wekerlén lesz Istentisztelet,
  Pénteken 18 órakor Rózsatéren lesz Istentisztelet.
  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, amikor az Úrasztalát is meg fogjuk teríteni és a Úrvacsora sákramentumát ki fogjuk szolgálni.

  Jövő vasárnap óraátállítás lesz, ezért a vasárnap esti alkalmaink tavaszig 17 órakor fognak kezdődni.

  Zenei esték

  – Jövő vasárnap, október 28-án 17 órakor Bán István a Budavári Evangélikus Templom orgonaművésze fogja megszólaltatni orgonánkat.

  Énekkari próba

  – Folytatódnak az énekkar próbái is pénteken 19 órától várjuk az énekelni szerető régi és új tagokat.
  Szeretettel várjuk az új tagokat is az énekkarba!

  Konfirmáció

  Szerdán 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre, de szeretnének konfirmálni.
  Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre.

  Temetés

  – Az elmúlt héten október 19-én, pénteken búcsúztunk a Pesterzsébeti Temetőben Keresztesy Ferenctől, aki 54 éves korában szeptember 28-án hunyt el. Isten vigasztalását kérjük feleségének, gyermekeinek, unokáinak, szüleinek, testvéreinek és családjának. A vigasztalás igéit a Lukács 23: 50-56 (51b) alapján hirdettük A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

  Elhunyt

  – Október 10-én elhunyt Jungblut Henrikné, született Kovács Margit asszonytestvérünk, aki a Rákóczi utcában lakott. November 9-én itt a Templomban fogunk gyászistentiszteletet tartani.

  Állások az iskolában és az óvodában

  – Az általunk fenntartott Ady Endre Református Általános Iskolában szükség van új technikai dolgozókra. Szükség lenne az iskolában portás és takarító munkatársakra is. Kérem, hogy aki tud a fenti állások betöltésében segíteni jelezze a Lelkészi hivatalban vagy az Iskolában.
  A Szőlőskert Református Óvodába is keresünk egy dajkát. Egyik munkatársunk el fog menni, így az ő helyére várunk jelentkezőt. Szeretnénk, ha egyháztagjaink közül jelentkezne valaki, aki be tudná tölteni a majdan megüresedő állást. Amikor az óvodát elindítottuk az volt a cél, hogy a dajkák egyháztagjaink legyenek, szeretnénk ezt a rendet megőrizni. Aki szívesen jönne, jelentkezzen Lelkészi Hivatalban vagy az Óvodában.

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Rendszeres mozgáslehetőség

  – Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása, olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!
  Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
  Október 23-án, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

  Túra

  – Október 27-én szombatra szervezünk egy túrát. A kitűzött célunk Pilisben a Dömör kapu. Az a tervünk, hogy a célt elérve bográcsban készítenénk ebédet magunknak. A közös ebéd miatt fontos, hogy mielőbb jelezze mindenki a részvételi szándékát! Aki szívesen jön erre alkalomra, kérem Farkas Krisztiánnál, vagy a Lelkészi hivatalban jelentkezzen, hogy tudjuk szervezni az odautazást és az étkezést! A tervezett indulásunk 9 óra, a Gyülekezeti ház elől.

  Presbiterképzés

  – Nem csak a presbiterek figyelmébe ajánljuk a Presbiteri Szövetség meghívását 2018. október 27-én, szombaton 10 órára a Nagyvárad-téri Református Egyházközség imatermébe (bejárat a Gaál Mózes utca felől).

  Október 23-iki ünnepség

  – Október 23-án, kedden 17 órakor az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezve az 56-osok terén a városi ünnepségen elhelyezzük Egyházközségünk és Intézményeink koszorúját.

  Délelőtt

  Lectio: Lukács: 24, 13-35
  Textus: Lukács: 24, 16
  Énekek:​105: 1
  329: 2
  Ker.: Kozák András- Zsoltárok: 105: 3
  Szülők: Kozák Gábor és Gitye Alice Edina
  134: 3
  Káté: XLII. Úrnapja
  105: 2-3
  356: 1-5
  89: 1
  ​479: 1-4

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután

  Textus: 4Mózes: 15, 1-21
  Heidelbergi Káté: XLII. Úrnapja
  Énekek:​138: 1
  455: 1-2, 6-9
  ​349: 5
  503: 1-8

  Igehirdető: Harkai Ferenc

 • Reformáció hete 2018 (10/15/2018)

  Reformáció hete
  a kispesti református templomokban

  2018. október 24-28.

  Október 24. szerda 18 óra – Kispest-Központi Egyházközség

  (Templom tér 19.):

  Igehirdető: Ablonczy Kálmán (Efezus: 1, 1-14)

  II. Helvét Hitvallás a I. fejezet 1-2. bekezdés – előadó: Virág Balázs

  Október 25. csütörtök 18 óra – Wekerlei Egyházközség

  ((Hungária út 37.)

  Igehirdető: Tihanyi Kristóf (Efezus: 1, 15-23))

  II. Helvét Hitvallás a I. fejezet 3-4. bekezdés – előadó: Harkai Ferenc

  Október 26. péntek 18 óra – Rózsatéri Egyházközség

  (Jáhn F. u. 107.):

  Igehirdető: Virág Balázs (Efezus: 2, 1-10)

  II. Helvét Hitvallás a I. fejezet 5-6. bekezdés – előadó: Ablonczy Kálmán

  Október 28. vasárnap 10 óra:

  Kispesti Református Templomok

  ISTENTISZTELET ÉS ÚRVACSORAI KÖZÖSSÉG

  (mindenütt helyben)

  Október 28. vasárnap 17 óra

  Kispest-Központi Egyházközség

  (Templom tér 19.)

  ÜNNEPI ORGONAHANGVERSENY

  Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor
  Orgonál:
  Bán István a Budavári Evangélikus Templom orgonaművésze

  Október 31. szerda 18 óra:

  KISPESTI BAPTISTA – EVANGÉLIKUS – REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEK KÖZÖS

  REFORMÁCIÓI ÜNNEPÉLYE

  A Templom téri REFORMÁTUS TEMPLOMban

  Igehirdető: Deák László evangélikus lelkipásztor

  Előadás: A Tordai országgyűlés – Harkai Ferenc református lelkipásztor

Mózes negyedik könyve 17,1-15

1 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

2 Mondd meg Eleázárnak, Áron főpap fiának, hogy szedje ki a szenesserpenyőket a tűzből, mert meg vannak szentelve, a bennük levő szenet pedig szórd széjjel.

3 Ezeknek a szenesserpenyőiből, akik az életükkel fizettek vétkükért, készítsetek vékonyra kalapált lapokat az oltár beborítására, mert az Úr színe elé vitték őket, és ezért szentek. Legyenek jellé Izráel fiai számára.

4 Fogta azért Eleázár pap a rézserpenyőket, amelyeket odavittek azok, akik elégtek, és vékonyra verette azokat az oltár beborítására,

5 emlékeztetőül Izráel fiainak, hogy senki se merjen közeledni az Úrhoz, aki illetéktelen, mert nem Áron utódai közül való, és mégis illatáldozatot akar bemutatni. Ne járjanak úgy, mint Kórah és csoportja, akit előre figyelmeztetett Mózes által az Úr. 4Móz 3,10.38 ; 18,3 ; 26,9

6 Másnap azonban zúgolódni kezdett Izráel fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen, és ezt mondták: Ti öltétek meg az Úr népét! 4Móz 14,2

7 Amikor azonban egybegyűlt a közösség Mózes és Áron ellen, majd a kijelentés sátra felé fordultak, hirtelen betakarta azt a felhő, és megjelent az Úr dicsősége, 3Móz 9,23 ; 4Móz 16,19

8 Mózes és Áron pedig odament a kijelentés sátra elé. 4Móz 16,21

9 Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr:

10 Húzódjatok félre ettől a közösségtől, hadd semmisítsem meg őket egy pillanat alatt! Ők pedig arcra borultak.

11 Majd Mózes azt mondta Áronnak: Fogd a szenesserpenyőt, tégy bele tüzet az oltárról, rakj rá füstölőszert, vidd hamar a nép közé, és végezz engesztelést értük, mert megharagudott az Úr, és megkezdődött a csapás. 3Móz 16,10-11.16 ; 4Móz 8,19 ; 1Jn 2,2 ; 4,10

12 Fogta azért Áron a szenesserpenyőt, ahogyan Mózes mondta, és a gyülekezet közé futott, mert már meg is kezdődött a csapás a népen. Füstölőszert tett rá, és engesztelést végzett a népért.

13 Megállt a holtak és az élők között, és megszűnt a csapás.

14 Tizennégyezer-hétszázan haltak meg a csapás miatt azokon kívül, akik Kórah lázadása miatt haltak meg.

15 Ekkor visszatért Áron Mózeshez, a kijelentés sátrának a bejáratához, és megszűnt a csapás.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Pál levele az efezusiakkoz 1,1-14

1 Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efezusban élő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek: *Efezusban: A szó egyes kéziratokban nem található ApCsel 18,18-21 ; 19,1

2 kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

3 Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban.

4 Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.

5 Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint,

6 hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.

7 Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint, Kol 1,14

8 amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel.

9 Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne *kijelentett őbenne: Más értelmezés szerint: eleve elhatározott magában

10 az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van.

11 Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; 5Móz 7,6

12 hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Zsolt 66,2

13 Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel,

14 örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2018.10.24.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Mégis egyértelmű a különbség Isten választottja és egy diktátor között. Mózes az ellene lázadók elvesztése helyett a megmentésükre törekszik. Hogyan lehetne a kialakult helyzetet úgy megváltoztatni, hogy az Isten ellen szegülők meglássák cselekedetük helytelenségét, és megtérjenek? Az Istentől való elfordulásnak ára van, de nem mindegy, hogy kárhozattal fizetünk, vagy Krisztus váltságművét magunkénak tudva megmenekülünk és élünk.
42. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
110. Mit tilt Isten a nyolcadik parancsolatban?
Isten nem csak azt a lopást1 és rablást2 tiltja, amelyet a hatóság is büntet. Lopásnak nevez minden olyan mesterkedést és cselfogást, amely révén – akár erővel, akár a jogszerűség látszatával – felebarátunk javait próbáljuk megszerezni.3 Ilyen a hamis súly4 és a hamis mérték,5 a hitvány áru és a hamis pénz, az uzsora,6 vagy bármi más eszköz, amelyet Isten megtiltott. Ideszámítjuk a fösvénységet7 és Isten ajándékainak tékozlását is.8
11Kor 6,10 • 21Kor 5,10 • 3Lk 3,14; 1Thessz 4,6 • 4Péld 11,1; 16,11 • 5Ez 45,9–10; 5Móz 25,13–15 • 6Zsolt 15,5; Lk 6,35 • 71Kor 6,10 • 8Péld 5,16
111. Mit követel tőled Isten e parancsolatban?
Azt, hogy felebarátom hasznát tőlem telhetően elősegítsem, vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások cselekedjenek velem,1 és kitartóan és hűségesen munkálkodjam, hogy mások szükségében is segíteni tudjak.2
1Mt 7,12 • 2Ef 4,28