Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • ÖKUMENIKUS IMAHÉT (1/22/2020)

  ÖKUMENIKUS IMAHÉT

  A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

  2020. január 19-26.

  „nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…”

  (Apostolok cselekedetei: 28,2)

  Szeretettel hívjuk és várjuk

  az ÖKUMENIKUS IMAHÉT

  alkalmaira, amikor Isten Igéjére lehet figyelni, és a Krisztus-hívők egységéért imádkozni, úgy, hogy napról-napra más-más templomban találkozunk és kispesti baptista, evangélikus,görög katolikus, református és római katolikus igehirdetőket hallgatunk.

   

   

   

  Az Imahét programját a máltai keresztyén testvérek állították össze és ajánlották

  az ima nyolcadon közös végiggondolásra

   

   

  Az Imahét vezérigéje:

  Apostolok cselekedetei: 27. rész és 28. rész

   27. rész: 18A vihar hevesen hányt-vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, 19harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. 20Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. 21Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt: Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. 22Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. 23Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. 24Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. 25Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. 26 Egy szigetre kell kivetődnünk.

  27Tizennegyedik napja sodródtunk az Adrián, amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. 28Lebocsátották a mérőónt, és húsz öl mélységet mértek. Amikor pedig kissé továbbmentek, és ismét lebocsátották, tizenöt ölet mértek. 29De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából négy horgonyt vetettek ki, alig várva a virradatot.30Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. 31Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz: Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. 32A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. 33Addig pedig, amíg megvirradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt: Ma a tizennegyedik napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. 34Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. 35E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. 36Erre mindnyájan nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek.
  28. rész: 1Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet.2A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. 3Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart.4Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz: Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem engedi, hogy életben maradjon. 5Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. 6Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy isten. 7Azon a környéken volt a sziget elöljárójának, Publiusznak a birtoka, aki befogadott minket, és három napon át nagyon barátságosan megvendégelt. 8Történt pedig, hogy Publiusz apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. 9Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. 10Ezek nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal.

   

   

  ÖKUMENIKUS IMAHÉT PROGRAMJA

   

   

  Január 19. – vasárnap 17 óra

  Templom téri Református Templom:

  Megbékélés: A rakomány kidobása

  ApCsel: 27, 18-19; 27, 21

  Zsoltárok: 85 – Lukács: 18, 9-14

  Igehirdető: Zuró József görög katolikus parókus

  Imádságvezető: Harkai Ferenc református lelkipásztor

  Január 20. – hétfő 18 óra

  Görög Katolikus Templom (Kossuth L. u. 10/a):

  Megvilágosodás: Krisztus világosságának keresése és megmutatása

  ApCsel: 27, 20

  Zsoltárok: 119, 105-110 – Márk: 4, 35-41

  Igehirdető: Ablonczy Kálmán református lelkész

  Imádságvezető: Zuró József görög katolikus parókus

   

   

  Január 21. – kedd 18 óra

  Rózsatéri Református Templom (Jahn F. u. 107.):

  Reménység: Pál üzenete

  ApCsel: 27, 22. 34

  Zsoltárok: 27 – Máté: 11, 28-30

  Igehirdető: Szabó János római katolikus plébános

  Imádságvezető: Ablonczy Kálmán református lelkész

   

  Január 22. – szerda 18 óra

  Jézus Szíve Templom (Áchim A. u. 78.):

  Bizalom: Ne félj, csak higgy!

  ApCsel: 27, 23-26

  Zsoltárok: 56 – Lukács: 12, 22-34

  Igehirdető: Dr. Mészáros Kálmán baptista lelkész

  Imádságvezető: Szabó János római katolikus plébános

   

   

  Január 23. – csütörtök 18 óra

  Templom téri Evangélikus Templom:

  Erő: a kenyér megtörése az útra

  ApCsel: 27, 33-36

  Zsoltárok: 77 – Márk: 6, 30-44

  Igehirdető: Gyetván Gábor római katolikus plébános

  Imádságvezető: Deák László evangélikus lelkész

   

   

  Január 24. – péntek 17 óra

  Wekerletelepi Római Katolikus Közösségi Ház

  (Kós K. tér 16.):

  Vendégszeretet: a nem mindennapi emberség bemutatása

  ApCsel: 28, 1-2. 7

  Zsoltárok: 46 – Lukács 14, 12-24

  Igehirdető: Harkai Ferenc református lelkész

  Imádságvezető: Mékli Attila római katolikus plébános

   

   

  Január 25. – szombat 17 óra

  Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom

  (Templom tér):

  Megtérés: szívünk és elménk megváltozása

  ApCsel: 28, 3-6

  Zsoltárok: 119, 137-144 – Máté: 18, 1-6

  Igehirdető: Deák László evangélikus lelkész

  Imádságvezető: Gyetván Gábor római katolikus plébános

   

   

  Január 26. – vasárnap 17 óra

  Baptista Imaház (Kisfaludy u. 20.):

  Nagylelkűség: elfogadás és adás

  ApCsel: 28, 8-10

  Zsoltárok: 103, 1-5 – Máté: 10, 7-8

   

  Igehirdetők: Ablonczy Kálmán református lelkész

  Deák László evangélikus lelkész

  Gyetván Gábor római katolikus plébános

  Harkai Ferenc református lelkész

   dr. Mészáros Kálmán baptista lelkész

  Zuró József görög katolikus parókus

  Imádságvezető: dr. Mészáros Kálmán baptista lelkész

 • Hirdetések 2020. január 19. (1/21/2020)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Alkalmak:

  Ma 17 órakor itt a mi Templomunkban kezdődik az úgynevezett Ökumenikus imahét, amikor a korábbi évek gyakorlata szerint estéről estére másik Templomba megyünk, hogy ott Isten igéjét hallgassuk, és együtt imádkozzunk különböző felekezethez tartozó keresztyének. Aki szeretne programot vinni, a kijáratnál kérhet a presbiter testvérektől.
  Délután szeretetvendégséget tartunk! Kérjük a testvéreket, hogy így készüljenek süteménnyel és üdítővel.
  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, ekkor meg fogjuk teríteni az Úr asztalát is és lesz úrvacsorai közösségünk is. Jövő vasárnap is fogunk Gyermek-istentiszteletet tartani a Gyülekezeti házban

  Énekkari próba:

  – Szeretettel várjuk a közösségben énekelni vágyó testvéreket ezen a héten nem lesz énekkari próba. A következő próba január 27-én lesz.

  Konfirmáció, gyülekezeti hittan:

  Szerdán 16 órakor azoknak tartunk konfirmandus órát, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre
  Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre
  Pénteken délután a szokott rendben lesznek a gyülekezeti hittanórák

  Presbiteri gyűlés:

  – Ma, az Istentisztelet után Gazdasági bizottság fog ülésezni
  – Január 25-én, szombaton 15 órakor Presbiteri gyűlést tartunk, az alábbi tárgysorozatokkal:
  2019. évi Zárószámadás jóváhagyása
  2020. évi Vagyonleltár jóváhagyása
  2019. évi Lelkipásztori jelentés jóváhagyása
  2020. évi Missziói Munkaterv jóváhagyása
  2020. évi Lelkészi Díjlevél jóváhagyása
  2020. évi Költségvetés jóváhagyása
  2020. évi Választói névjegyzék jóváhagyása

  Választói névjegyzék:

  – Ebben az évben is szeretnénk kiigazítani a Választói névjegyzéket! Választói névjegyzékünkben azok szerepelhetnek, akik konfirmáltak, sákramentumainkkal élnek, hozzájárulnak Egyházközségünk fenntartásához, betöltötték 18. életévüket. Továbbá Egyházközségünk területén laknak, vagy nyilatkoznak arról, hogy ide szeretnének tartozni!

  Felnőtt konfirmáció:

  – Februárban újra indítunk úgynevezett felnőtt konfirmációi előkészítőt, azoknak a felnőtteknek, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem konfirmáltak, de szeretnének az úrvacsorai közösség tagjai is lenni illetve szerepelni szeretnének a Választói névjegyzékben. Az alkalmak februárban fognak kezdődni és csütörtökönként 18 órakor lesznek. Jelentkezni a lelkipásztornál lehet!

  Álláslehetőség az Ady Endre Református Általános Iskolában:

  – Az Ady Endre Református Általános Iskolába keresünk Iskolatitkár munkakörbe új kollegát. Jelentkezni és a munkakör után érdeklődni az Iskolában vagy a Lelkészi hivatalban lehet.

  Gyülekezeti konferenciák 2020-ban:

  – Korábbi évekhez hasonlóan idén is több konferenciát tervezünk, amelyekre szeretettel várjuk a testvéreket.
  2020. január 30-február 2-ig Mátraházára várjuk azokat, akik szívesen töltenek el egy hétvégét gyülekezeti közösségben. A csendes hétvégére, azt szeretnénk, ha lehetőség szerint a csütörtök esti vacsorára mindenki meg tudna érkezni. Aki csak pénteken tud jönni, annak szintén vacsorától tudunk étkezést biztosítani.
  2020. Jelentkezni a cfharkai@hu.inter.net címen lehet.
  Kérjük, hogy aki szeretne jönni, figyeljen arra, hogy január 24-ig le kell adni a jelentkezést!
  2020. június 29-július 5-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatónkkal együtt elkísérni.

  1. Jelentkezni lehet a cfharkai.@hu.inter.net mail címen, vagy személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Rendszeres mozgáslehetőség:

  – Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!
  Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
  Ezen a héten tekintettel az Ökumenikus imahét alkalmaira nem tartjuk ezt az alkalmat sem!
  Legközelebb január 28-én, kedden 19 órakor
  az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

  Templomtakarítás:

  – Tekintettel az Ökumenikus imahét alkalmaira kivételesen ezen a héten, pénteken a 16 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.

  Iskolára felkészítő

  – Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra.
  A következő felkészítő 2020. február 19-én, szerdán 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt.

  Lectio: Jelenések: 19, 1-10
  Textus: Jelenések: 19, 6-8
  Énekek:                     152
  Heidelbergi Káté: III. Úrnapja
  205: 1-5
  228: 1-4
  450: 1-5
  150: 1-3
  Igehirdető: Harkai Ferenc

Ézsaiás próféta könyve 37

1 Amikor Ezékiás király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött magára, majd bement az Úr házába.

2 Azután elküldte Eljákímot, a palota felügyelőjét, Sebná kancellárt és a papok véneit zsákruhába öltözve Ézsaiás prófétához, Ámóc fiához.

3 Azt mondták neki: Ezt üzeni Ezékiás: Nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap, mint mikor a gyermek az anyaméh szájáig jut, de nincs erő megszülni őt. Hós 13,13

4 Talán meghallja Istened, az Úr a kincstárnok szavait, akit ideküldött ura, az asszír király, hogy gyalázza az élő Istent, és talán megbünteti Istened, az Úr azokért a szavakért, amelyeket meghallott. Imádkozz a még meglevő maradékért! Ézs 1,8-9

5 Amikor Ezékiás király emberei megérkeztek Ézsaiáshoz,

6 így szólt hozzájuk Ézsaiás: Mondjátok meg uratoknak: Így szól az Úr: Ne ijedj meg azoktól a szavaktól, amelyeket hallottál, amelyekkel az asszír király emberei káromoltak engem.

7 Íme, én olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva visszatérjen országába; saját országában pedig kard által ejtem el.

8 A kincstárnok visszatért, de az asszír királyt már Libná ellen harcolva találta, mert meghallotta, hogy elvonult Lákísból.

9 Az asszír király ugyanis azt hallotta, hogy Tirháká, Etiópia királya háborúba indult ellene. Amikor ezt meghallotta, követeket küldött Ezékiáshoz ezzel az üzenettel:

10 Mondjátok meg Ezékiásnak, Júda királyának: Ne engedd, hogy rászedjen téged Istened, akiben bízva azt gondolod, hogy nem kerül Jeruzsálem az asszír király kezébe!

11 Hiszen te is hallottad, hogy mit műveltek Asszíria királyai a többi országban, kiirtva mindent. Te talán megmenekülhetsz?

12 Megmentették-e más népek istenei azokat, akiket elődeim elpusztítottak: Gózánt és Háránt, Recefet és Eden fiait, akik Telasszárban voltak? Ézs 36,18

13 Hol van Hamát királya, Arpád királya és Szefarvajim városának a királya meg Héna és Ivvá?

14 Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből és elolvasta. Majd fölment az Úr házába, és kiterítette azt Ezékiás az Úr előtt.

15 És így imádkozott Ezékiás az Úrhoz:

16 Seregek Ura, Izráel Istene, aki a kerúbokon trónolsz! Egyedül te vagy a föld minden országának Istene, te alkottad az eget és a földet! Zsolt 18,11 ; 80,1 ; Dán 4,14 ; Mt 6,13

17 Uram, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg! Uram, nyisd ki a szemedet, és láss! Halld meg Szanhérib minden beszédét, aki ideküldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent! Zsolt 5,2-4 ; 86,1

18 Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat.

19 Isteneiket tűzre vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz csinálmányai, fa és kő; ezért pusztíthatták el őket. Gal 4,8

20 De most te, Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr! Ézs 40,5 ; 43,10-11 ; 44,6 ; 45,22 ; 46,5.9 ; Ez 28,26 ; 36,23 ; Dán 6,27

21 Akkor Ézsaiás, Ámóc fia ezt az üzenetet küldte Ezékiásnak: Így szól az Úr, Izráel Istene: Mivel imádkoztál hozzám Szanhérib, Asszíria királya miatt,

22 ezt az igét jelentette ki róla az Úr: Megvet, gúnyol téged Sion szűz leánya, fejét rázza mögötted Jeruzsálem leánya!

23 Kit gyaláztál és káromoltál, ki ellen emeltél szót? Kire néztél gőgös szemmel? Izráel Szentjére!

24 Embereid által az Urat gyaláztad, amikor ezt mondtad: Sok harci kocsimmal fölmentem a legmagasabb hegyekre, a meredek Libánonra is. Kivágtam sudár cédrusait, válogatott ciprusfáit; eljutottam legtávolabbi csúcsára, legsűrűbb erdejébe is. Ézs 14,8.13

25 Kutat ástam, és ittam vizet; lépteimmel kiszárítom Egyiptomban a Nílus minden ágát.

26 Nem hallottad még, hogy én ezt régóta elvégeztem, jó előre kiterveltem? Most csak véghezviszem, hogy halomra dőljenek, rommá legyenek az erődített városok.

27 Lakóinak ereje elfogyott, megrettentek, megszégyenültek; olyanok lettek, mint a mezei növény, mint a gyenge fűszál, a háztetőn nőtt fű, amely elszárad, mielőtt szárba szökken. 2Kir 19,26 ; Zsolt 37,2 ; 90,5-6 ; 129,6 ; Ézs 40,6-8

28 Én tudom, ha leülsz, ha kimégy vagy bejössz, és ahogyan tombolsz velem szemben!

29 Mivel tombolsz velem szemben, és elbizakodott beszéded fülembe jutott, horgomat orrodba vetem, zablámat a szádba, és visszaviszlek azon az úton, amelyen idejöttél!

30 Neked pedig ezt a jelet adom: Ebben az évben azt eszitek, ami a tarlón nő, a második évben azt, ami annak a magvaiból hajt, a harmadik évben azonban vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt, és egyétek gyümölcsét!

31 Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek lenn, és gyümölcsöt hoznak fenn. Ézs 6,13

32 Mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion hegyéről azok, akik megmenekülnek. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt! Jóel 3,5 ; Ám 9,15 ; Abd 17 ; Ézs 9,6

33 Azért ezt mondja az Úr Asszíria királyáról: Nem jut be ebbe a városba, és nyilat sem lő rá, nem fordít feléje pajzsot, ostromsáncot sem épít ellene.

34 Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be – így szól az Úr.

35 Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért meg az én szolgámért, Dávidért.

36 Akkor eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban száznyolcvanötezer embert. Amikor reggelre fölkeltek, mindenfelé holttestek hevertek. 2Sám 24,15-16 ; 2Kir 19,35-37 ; 2Krón 32,21 ; Ézs 17,14 ; 31,8-9

37 Ekkor Szanhérib, Asszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt.

38 Egyszer aztán, amikor éppen istenének, Niszróknak a templomában imádkozott, a fiai, Adrammelek és Szárecer levágták karddal, maguk pedig elmenekültek Ararát földjére. Utána a fia, Észarhaddón lett a király.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
A jelenések könyve 22,1-7

1 Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered. Ez 47,1 ; Zak 14,8

2 A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. 1Móz 2,9

3 És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, Zak 14,11

4 és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon.

5 Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké. Ézs 60,19 ; Dán 7,18

6 És ezt mondta nekem: Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie.

7 És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2020.01.25.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„…nem lesz többé átok…” (3). Az Isten által készített új nélkülöz minden rosszat. Ott nincs szomjúság (1), nincs éhség és betegség (2). Nincs rajtunk többé az a jogos átok, amely Isten nélküli életünkből fakadt, és mindent tönkretett (3–4). Ott sötétség sem borul ránk. Hit által tapasztalhatjuk az ígéretek valóságát, a jelen minden töredékessége ellenére. A valódi hitet éppen az igazolja, amikor valaki a jelen szenvedéseiben is tud erre az eljövendő dicsőségre tekinteni.
3. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
6. Vajon Isten teremtette volna az embert ilyen gonosszá és romlottá?
Nem.1 Isten az embert jónak teremtette, saját képére,2 azaz igazságosságra és valóságos szentségre alkotta,3 hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, vele örökké boldogan éljen, őt dicsérje és magasztalja.4
11Móz 1,31 • 21Móz 1,26–27 • 3Ef 4,24 • 42Kor 3,18; Kol 3,10
7. Akkor hogyan fajult az ember ilyen gonosszá?
Első szüleink, Ádám és Éva az Édenkertben bűnbe estek, és engedetlenné váltak.1 Emiatt a mi természetünk úgy eltorzult, hogy minden ember bűnben fogantatik és születik.2
11Móz 3; Róm 5,12.18–19 • 2Zsolt 51,7
8. Annyira megromlottunk tehát, hogy minden jóra képtelenek, de minden gonoszságra kaphatók vagyunk?
Igen,1 hacsak Isten Lelke újjá nem szül minket.2
11Móz 6,5; Jób 14,4; 15,16.35; Ézs 53,6 • 2Jn 3,6