Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

A 2021. évi Ökumenikus Imahét  vasárnapi, záró alkalma a következő linken követhető: https://youtu.be/8U8_uylhwBM

2021. január 24, vasárnap 17:00 órakor, közvetítés a Rózsatéri Református templomból

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2021. január 24. (1/24/2021)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Alkalmak:

  – Ma fejeződik be az Ökumenikus Imahét 17 órakor a Rózsatéri Református templomban a Jáhn Ferenc utcában az alkalmat honlapunkon is fogjuk közvetíteni

  – Szerdán 18 órakor is tarunk Istentiszteletet a templomban

  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentiszteletet itt a templomban, és tartunk gyermekistentisztetletet is az alagsorban, ahová a gyermekek az igehirdetés előtt mehetnek majd át

  – Jövő vasárnap 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

   

  Énekkar:

  – Ebben az évben is folytatódnak az énekkari próbák, amiknek az időpontja most megváltozik! Mostantól csütörtökön 18 órakor várjuk a közösségben is énekelni szerető testvéreket. Egyelőre, a járványügyi helyzetre tekintettel a próbák a templomban vannak.

   

  Temetés:

  – Tegnap, január 23-án búcsúztunk a wekerlei Munkás Szent József Templomban Varsányi Lászlóné, született Tóth Margittól, akit 70 éves korában január 6-án hunyt el. A feltámadás reménységét a János: 6, 39 alapján hirdettük: „Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon” Isten vigasztalását kérjük lányának, unkáinak, édesanyjának és szeretteinek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt

   

  Választói névjegyzék:

  – Ebben az évben is szeretnénk kiigazítani a Választói névjegyzéket! Választói névjegyzékünkben azok szerepelhetnek, akik konfirmáltak, sákramentumainkkal élnek, hozzájárulnak Egyházközségünk fenntartásához, betöltötték 18. életévüket. Továbbá Egyházközségünk területén laknak, vagy nyilatkoznak arról, hogy ide szeretnének tartozni!

  Presbiteri gyűlés:

  – Jövő vasárnap a presbitériummal összevont bizottsági ülést tartunk.

  Január 31-én az Istentisztelet után Presbiteri gyűlést tartunk:

  1. évi Zárószámadás jóváhagyása
  2. évi Vagyonleltár jóváhagyása
  3. évi Lelkipásztori jelentés jóváhagyása
  4. évi Missziói Munkaterv jóváhagyása
  5. évi Lelkészi Díjlevél jóváhagyása
  6. évi Költségvetés jóváhagyása
  7. évi Választói névjegyzék jóváhagyása

   

  Egyházi választások, tisztújítások:

  – A tavalyi esztendőben megtörténtek a közegyházi választások, amiket majd a Közgyűlések erősítenek meg.

  A Dunamelléki Református Egyházkerület alakuló közgyűlése, holnap, január 25-én 10 órakor lesz, a Fasori Református Templomban. Ezután a Közgyűlés után kezdi meg szolgálatát a már megválasztott új püspök, Balog Zoltán.

   

  Iskolakopogtató:

  – Az Ady Endre Református Általános Iskolában is elkezdődött a hívogatása a következő tanév elsőseinek. Egyenlőre ezeket az alkalmakat csak digitális formában tudjuk megtartani az első „Iskolakóstolgató” már elkészült és az Iskola Facebook oldalán elérhető.

  A második iskolakóstolgatót, kedden küldjük el azoknak, akik már regisztráltak, és majd ezután lesz elérhető az iskola digitális felületein.

  Bővebb tájékoztatás a beiratkozásról a https://ady.kkre.hu/beiratkozas/ és https://www.facebook.com/AdyEndreReformatusAltalanosIskola/ oldalakon érhető el.

  A kijáratnál a Presbiterek szívesen adnak az Iskolakopogtató nyomtatott formájából is azoknak, akiknek iskolába készülő gyermek van a családban és nem a Szőlőskert Református Óvodába jár, mert az ottani gyermekek családjai mind meg fogják kapni ezt a kiadványt.

  Az iskola egy másik kedves programját is ajánlom a gyülekezet figyelmébe is. Az Ady Endre Református Általános Iskola tanári kara szervezett egy „Búvárklub” nevű sorozatot, amiben minden hét csütörtökén egy újabb mesét olvas el az iskola valamelyik pedagógusa. Ez a program az iskoláskorú gyermekek mellett az óvodásokat is megszólítja, és az alábbi oldalon érhető el: https://www.facebook.com/AdyEndreReformatusAltalanosIskola/videos/397613841591729/

  Óvodai felvétel:

  – A Szőlőskert Református Óvodában is készülünk a 2021-22-es nevelési évre. Szeretettel várjuk azokat a családokat, akik szeretnék, hogy gyermekeik az általunk alapított és fenntartott óvodában kapjanak keresztyén nevelést.

  Az Egyházközségünkhöz tartozó gyermekek elsőbbséget élveznek, de ehhez szükséges, hogy a jelentkezési eljárásban részt vegyenek.

  Az óvodai felvétel 2021.03.22-31. között lesz. A jelentkezési lap a https://kkre.hu/wpm/ovodank/ oldalon érhető el.

  Bővebb információkat a Lelkészi hivatalban, vagy az óvoda oldalain lehet kapni: https://kkre.hu/wpm/ovodank/ és https://www.facebook.com/szoloskertovi.

  Iratterjesztés:

  Még vannak ez évi Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárok

  Szintén van még a saját naptárunkból, amit a templom kijáratánál ingyen vehetnek el a testvérek!

   

  Templomtakarítás:

  – Ezen a héten újra szeretettel várjuk a testvéreket, pénteken délután 17 órára, hogy kitakarítsuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik el nem múló szeretettel jönnek hétről-hétre takarítani, hogy fertőtlenítenek is az istentiszteleti helyünkön, így nagyobb biztonsággal vehetünk részt az alkalmakon!

   

  Segítségnyújtás:

  – Kérem, jelezzék, amennyiben olyan idős egyháztagunkról tudnak, akinek segítségre van szüksége, ha kérik, szívesen segítünk bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában!

  Kérem, azt is jelezzék, ha tudnak olyanról, akinek nincs internet hozzáférése, hogy Egyházközségünk hírei eljussanak hozzá, ha szeretné azokat olvasni.

  Aki kéri, annak szívesen eljuttatjuk a vasárnapi igehirdetéseket nyomtatott formában is!

   

  Gyülekezeti konferenciák 2021-ben:

  1. június 28-július 4-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatónkkal együtt elkísérni.

  A jelentkezés módjáról később fogunk tájékoztatást adni!

  1. július 12-18-ig Tahiba a Sionhegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években. Azt szeretnénk, hogy ezen a héten csak mi legyünk itt, ehhez szükséges megtöltenünk a konferenciatelepet. Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob. Egy későbbi időpontban meg fogjuk adni a jelentkezés módját, addig kérek mindenkit tervezze a hetet, hogy február elején majd tudjuk a létszámot

  Lectio: Zakariás: 3, 1-10

  Textus: Zakariás: 3, 7

   

  Énekek:

  138: 1

  Heidelbergi Káté: IV. Úrnapja

  138: 2

  138: 3-4

  464: 1

  464: 2-6

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

   

   

  A koronavírushoz kapcsolódó intézkedéseink:

   

  Felhívjuk a Testvérek figyelmét, hogy a járványügyi helyzet nem múlt el, sőt újabb megszorításokkal szembesülünk! Az Egyházközség elnökségének, Józsa József kurátor úrnak, és Harkai Ferenc Csaba lelkipásztornak a felelőssége, hogy minden előírás be legyen tartva.

   

  „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták.” Máté 7, 12

  Legfrissebb intézkedések a COVID 19-hez kapcsolódóan:

  Miután a gyülekezeti alkalmunk 15 percnél tovább tart, ezért a jelenlegi járványügyi protokoll következtében,

  aki nem tud minden körülötte ülőtől legalább 2 méter távolságot tartani, köteles a templomban maszkot viselni!

  Ezért kérünk mindenkit, hogy kellő körültekintéssel legyen!

  Hála Istennek többen járunk templomba, így sokan vagyunk együtt!

  Aki nem hozott magával maszkot a szolgálatot teljesítő presbiterek adnak orvosi maszkot mindenkinek, aki azt kéri.

  Kérünk mindenkit, használja a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt!

  A fenti módon tudjuk elkerülni, hogy ha valaki fertőzött lesz közöttünk a későbbi kontaktkutatások alkalmával minél kevesebb embernek okozzon kellemetlenséget!

  Megértésükben, együtt működésükben bízva, kérjük!

   

  Egyházközségünkben az elmúlt hetekben, hónapokban is folyamatosan tartottunk Istentiszteleteket a templomban, és így kialakult egy jó rend, amit továbbra is alkalmazunk! Kérem, hogy így vegyék figyelembe az alábbi tájékoztatást, szabályozást!

   

  A templomi – járványügyi – ülésrenddel kapcsolatban kérem, mindenki figyeljen az ajtónál szolgálatot teljesítő presbiterek irányítására.

  Továbbra is a Templomban tartjuk az alkalmainkat. Fogadjuk el, hogy most nem tudunk a megszokott helyünkre ülni, hiszen érkezési sorrendben az első padoktól kezdve tudunk helyet foglalni. A később érkezők, illetve a megengedett létszám fölött érkezők már csak a Gyülekezeti házban tudnak leülni.

  Kérjük, mindenki hozzon magával otthonról Énekeskönyvet. Természetesen most is lehet a templomban a szokott helyről elvenni Énekeskönyvet, amit viszont kérjük, hogy az erre a célra kihelyezett tartóba tegyenek vissza, az Istentisztelet végén, hogy így is csökkentsük az esetleges fertőzés lehetőségét!

   

  Kivonulásnál figyeljünk arra, hogy először az első sorban ülők induljanak el, majd sorban haladjunk a hátsó padok felé, így elkerülhető, hogy a kijáratnál nagyon feltorlódjon a gyülekezet.

   

  Csak a hirdetésben jelzett alkalmak kerülnek megtartásra, amiket online közvetítünk, azért hogy aki szeretné Isten igéjét hallgatni, megtehesse otthonában is!

   

  Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt!

   

  Kérjük a gyakori kézmosás betartását és a száj és orr eltakarását mindenütt, ahol erre előírás van!

   

  Amikor elmúlt a jelenlegi járvány, akkor egy hálaadó Istentiszteletet fogunk tartani, hogy újra élhessünk mindannyian az úrvacsora sákramentumával itt a gyülekezet közösségében.

   

  Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad,  meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7

Zakariás próféta könyve 6

1 Ismét föltekintettem, és láttam, hogy négy harci kocsi jön ki két hegy közül. Ezek a hegyek érchegyek voltak.

2 Az első kocsiba vörös lovak voltak fogva, a második kocsiba fekete lovak, Zak 1,8 ; Jel 6,1-8

3 a harmadik kocsiba fehér lovak, a negyedik kocsiba pedig erős, tarka lovak.

4 Megszólaltam, és ezt kérdeztem a velem beszélő angyaltól: Mik ezek, uram?

5 Az angyal így felelt nekem: Ezek a négy égtáj szelei, amelyek eddig az egész föld Ura előtt álltak, most pedig útjukra kelnek.

6 A fekete lovak észak földjére mennek, utánuk mennek a fehérek, a tarkák pedig dél földjére mennek.

7 Az erősek is előálltak, és indulni akartak, hogy bejárják a földet. Ezt mondta: Menjetek, járjátok be a földet! Be is járták a földet. Zak 1,10

8 Majd odakiáltott hozzám, és így szólt: Lásd, amelyek észak földjére mentek, megnyugtatták lelkemet észak földjén.

9 Így szólt hozzám az Úr igéje:

10 Vedd át a fogságban maradtak adományát Heldajtól, Tóbijjától és Jedajától, akik Babilóniából jöttek. Menj el még ma Jósijjának, Cefanjá fiának a házához,

11 vedd át az ezüstöt és az aranyat, csináltass koronát, és tedd Jósua főpapnak, Jócádák fiának a fejére! Zak 3,5

12 Ezt mondd neki: Így szól a Seregek Ura: Van egy férfi, akinek Sarjadék a neve. Minden sarjadásnak indul a kezei alatt, ő felépíti majd az Úr templomát. Zak 3,8

13 Ő fogja felépíteni az Úr templomát, és nagy méltóságra emelkedik, trónra lép, és uralkodik. Egy pap is lesz mellette a trónon, és békés egyetértés lesz kettőjük között. Ézs 9,5-6

14 A korona pedig legyen ott az Úr templomában, hogy emlékeztessen Heldajra, Tóbijjára, Jedajára és Cefanjá fiának a jóságára.

15 Eljönnek azok is, akik távol laknak, és építik az Úr templomát. Akkor megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzátok. Így lesz, ha engedelmesen hallgattok Isteneteknek, az Úrnak a szavára. Ézs 49,12 ; 60,10 ; Zak 2,13


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
János evangéliuma 7,1-13

1 Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában maradni, mivel a zsidók meg akarták ölni.

2 Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátrak ünnepe. 3Móz 23,33-43 ; 5Móz 16,13

3 Testvérei ekkor ezt mondták neki: Menj el innen, és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a tetteidet, amelyeket cselekszel!

4 Mert senki sem cselekszik titokban, ha ismertségre törekszik. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismertté magadat a világ előtt!

5 Mert a testvérei sem hittek benne.

6 Jézus pedig így szólt hozzájuk: Az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas.

7 Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak.

8 Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el.

9 Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában.

10 Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem titokban.

11 A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették: Hol van ő?

12 És sokat suttogtak róla a tömegben: némelyek azt mondták róla, hogy jó ember, mások viszont azt, hogy nem az, sőt félrevezeti a népet.

13 De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2021.01.27.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Jézus nem bízik a közvéleményben, nem keresi a népszerűséget, de nem is húzódik vissza a nyilvánosság elől, hanem Atyja akaratához igazodik: „...az én időm még nem jött el” (8). Testvérei tanácsára, a népszerűségért nem megy Jeruzsálembe, de megy Atyja indítására. Amikor pedig eljön az ő ideje, a Golgota „nyilvánossága” előtt megszégyenítve a te életedet váltja meg. A népszerűséget keresed, visszahúzódsz, vagy hűséggel vele maradsz titkon és a nyilvánosság előtt is?
4. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
9. Nem jogtalanság-e az emberrel szemben, hogy Isten a törvényben teljesíthetetlent követel tőle?
Nem, mert Isten úgy teremtette az embert, hogy teljesíthette azt.1 Az ember azonban, az ördög felbujtására, vakmerő engedetlenséggel megfosztotta magát is, utódait is az isteni adományoktól.2
1Ef 4,24–25 • 2Róm 5,12
10. Büntetlenül hagyja-e Isten ezt az engedetlenséget és lázadást?
Isten rettenetesen haragszik1 mind az örökölt, mind az általunk elkövetett bűnök miatt, és igazságos ítéletével időleges és örök büntetéssel sújtja a bűnt, amint meg van írva: „Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem aszerint cselekszik!”2
1Róm 5,12; Zsid 9,27 • 25Móz 27,26; Gal 3,10
11. Hát nem irgalmas-e az Isten?
De, Isten irgalmas szívű,1 ám igazságos is.2 Igazsága pedig azt követeli, hogy a bűnt, amely Isten elleni felségsértésnek minősül, a legnagyobb, azaz testi-lelki örök büntetés sújtsa.
12Móz 34,6–7 • 22Móz 20,5; Zsolt 5,5; 2Kor 6,14