Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2020. augusztus 2. (8/2/2020)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Alkalmak:

  – Szerdán 18 órakor Istentisztelet lesz a templomban

  – Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban

   

  Esküvő:

  – Harmadszor hirdetjük, hogy Bozsik István és Sőti Julianna elvált, könyvelő fia István Péter illetve Délity Ádám és Fujtó Aranka római katolikus, hajadon, textiltervező leánya Kitti Isten áldását fogja kérni házasságára. Házasságkötésük tervezett megáldása Szentendrén lesz 2020. augusztus 7-én. Hordozzuk imádságban az esküvőre készülő ifjú párt!

   

  Temetés:

  – Július 31-én, délután búcsúztunk Fazekas Lászlóné, született Olasz Rózától. aki életének 86. esztendejében, július 22-én hunyt el. Isten vigasztalását kérjük lányának, fiának, unokájának menyének és szeretteinek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

  A vigasztalás igéit Jeremiás Siralmai 3,49-50-ből hirdettük: „Szemem szüntelen könnyezik, megállás nélkül, míg le nem tekint, és meg nem látja a mennyekből az Úr.”

   

  Tanszergyűjtés:

  – A Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtési akciót hirdetett.

  Aki szeretne rászoruló gyermekeken segíteni az alább módokon teheti meg:

  1.Regionális irodákhoz személyesen vagy postai úton lehet tárgyi felajánlásokat eljuttatni (El lehet hozni a templomba is az adományt legkésőbb szerdáig és csütörtökön elvisszük a Szeretetszolgálathoz.)

  Amire szükség van: táska, füzet, olló, ragasztó, könyv és füzetborító, festék, tempera, tolltartó, színes, ceruza, toll, ceruza, radír, körző, vonalzó.

  1. A https://adomany.jobbadni.hu/ felületen keresztül online, bankkártyás fizetéssel
  2. Banki átutalással a10702019-85008898-51100005 számlaszámra (közlemény: tanszer)

   Letölthető plakát!

  Templomtakarítás:

  – Ezen a héten is szeretettel várjuk a testvéreket, pénteken délután 17 órára, hogy kitakarítsuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik az elmúlt hét pénteken segítettek ebben a szolgálatban

  Segítségnyújtás:

  – Kérem, jelezzék, amennyiben olyan idős egyháztagunkról tudnak, akinek segítségre van szüksége, ha kell szívesen segítünk bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában!

  Kérem azt is jelezzék, ha tudnak olyanról, akinek nincs internet hozzáférése, hogy Egyházközségünk hírei eljussanak hozzá, ha szeretné azokat olvasni.

  Aki kéri, annak szívesen eljuttatjuk a vasárnapi igehirdetéseket nyomtatott formában is!

   

  Lectio: 2Móz: 34,1-9

  Textus: 2Móz: 34-1-2a; Gal: 1, 8-9

  Énekek:

  161: 1

  Heidelbergi Káté: XXXI. Úrnapja

  1: 1-4

  171

  331: 2

  331: 4-5

  Igehirdető: Papp Márton

   

  A koronavírushoz kapcsolódó intézkedéseink:

   

  Felhívjuk a Testvérek figyelmét, hogy a járványügyi helyzet nem múlt el! Az Egyházközség elnökségének, Józsa József kurátor úrnak, és Harkai Ferenc Csaba lelkipásztornak a felelőssége, hogy minden előírás be legyen tartva.

  Egyházközségünkben az elmúlt hetekben, hónapokban is folyamatosan tartottunk Istentiszteleteket a templomban, és így kialakult egy jó rend, amit továbbra is alkalmazunk! Kérem, hogy így vegyék figyelembe az alábbi tájékoztatást, szabályozást!

   

  A templomi –járványügyi- ülésrenddel kapcsolatban kérem, mindenki figyeljen az ajtónál szolgálatot teljesítő presbiterek irányítására.

  Továbbra is a Templomban tartjuk az alkalmainkat. Fogadjuk el, hogy most nem tudunk a megszokott helyünkre ülni, hiszen érkezési sorrendben az első padoktól kezdve tudunk helyet foglalni. A később érkezők, illetve a megengedett létszám fölött érkezők már csak a Gyülekezeti házban tudnak leülni.

  Kérjük, mindenki hozzon magával otthonról Énekeskönyvet. Természetesen most is lehet a templomban a szokott helyről elvenni Énekeskönyvet, amit viszont kérjük, hogy az erre a célra kihelyezett tartóba tegyenek vissza, az Istentisztelet végén, hogy így is csökkentsük az esetleges fertőzés lehetőségét!

   

  Kivonulásnál figyeljünk arra, hogy először az első sorban ülők induljanak el, majd sorban haladjunk a hátsó padok felé, így elkerülhető, hogy a kijáratnál nagyon feltorlódjon a gyülekezet.

   

  Csak a hirdetésben jelzett alkalmak kerülnek megtartásra, amiket online közvetítünk, azért hogy aki szeretné Isten igéjét hallgatni, megtehesse otthonában is!

   

  Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt!

   

  Kérjük a gyakori kézmosás betartását és a száj és orr eltakarását mindenütt, ahol erre előírás van!

   

  Amikor elmúlt a jelenlegi járvány, akkor egy hálaadó Istentiszteletet fogunk tartani, hogy újra élhessünk mindannyian az úrvacsora sákramentumával itt a gyülekezet közösségében.

   

  Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7

Mózes második könyve 36

1 Becalél és Oholíáb mindazokkal a hozzáértő emberekkel együtt, akiknek bölcsességet és értelmet adott az Úr, hogy el tudják készíteni a szentély különböző istentiszteleti eszközeit, készítsék el azokat egészen úgy, ahogyan megparancsolta az Úr! 2Móz 31,2.6

2 Hívatta tehát Mózes Becalélt és Oholíábot és mindazokat a hozzáértő embereket, akiknek bölcsességet adott az Úr, mindenkit, akit szíve arra indított, hogy jelentkezzen a munka elvégzésére.

3 Ezek átvették Mózestől mindazokat a felajánlott dolgokat, amelyeket Izráel fiai hoztak a szentély istentiszteleti eszközeinek az elkészítéséhez. De továbbra is vittek minden reggel felajánlásokat Mózeshez.

4 Eljöttek mindazok a hozzáértő emberek, akik a szentély különféle eszközein dolgoztak, mindenki otthagyva a maga munkáját, amelyen éppen dolgozott,

5 és ezt mondták Mózesnek: Többet hordott össze a nép, mint amennyi szükséges azokhoz az istentiszteleti eszközökhöz, amelyek elkészítését megparancsolta az Úr.

6 Ekkor Mózes parancsára kihirdették a táborban: Se férfi, se asszony ne készítsen már semmit felajánlásként a szentély számára! Így kellett a népnek elrendelni, hogy ne hozzon több adományt.

7 Mert elég volt az anyag az egész munka elvégzéséhez, sőt még maradt is.

8 A hozzáértő emberek vezetésével elkészítették a hajlékot tíz sátorlapból: sodrott lenfonálból, kék és piros bíborból meg karmazsin fonálból, művészi módon beleszőtt kerúbokkal készítették azokat. 2Móz 26,1-14

9 Egy-egy sátorlap hossza huszonnyolc könyök, egy-egy sátorlap szélessége pedig négy könyök volt. Egyforma volt a mérete mindegyik sátorlapnak.

10 Öt sátorlapot fűztek össze egymással, majd a másik öt sátorlapot is összefűzték egymással.

11 Azután készítettek kék bíbor hurkokat az egyik sátorlap szegélyén az összefűzésnél. Ugyanilyeneket készítettek a másik sátorlap szegélyén is, azon a végén, ahol összefűzték.

12 Ötven hurkot készítettek az egyik sátorlapon, és ötven hurkot készítettek annak a másik sátorlapnak a szegélyén is, amelyet hozzáfűztek. A hurkok egymással szemben voltak.

13 Készítettek ötven aranykapcsot, és ezekkel a kapcsokkal rögzítették egymáshoz a sátorlapokat. Így állt össze a hajlék.

14 Azután készítettek sátorlapokat kecskeszőrből sátortetőnek a hajlék fölé: tizenegy ilyen sátorlapot készítettek.

15 Egy sátorlap hossza harminc könyök volt, a sátorlap szélessége pedig négy könyök volt. Egyforma volt a mérete a tizenegy sátorlapnak.

16 Összefűztek öt sátorlapot külön, és hat sátorlapot is külön.

17 Készítettek ötven hurkot az egyik sátorlapnak arra a végére, ahol összefűzték, és ötven hurkot készítettek a másik sátorlapnak arra a szélére is, ahol összefűzték.

18 Készítettek ötven rézkapcsot a sátortető összefűzésére, hogy egy egész legyen.

19 Készítettek még egy takarót is a sátorra vörösre festett kosbőrből, és arra még egy takarót delfinbőrből.

20 Készítettek a hajlékhoz felállítható deszkákat is akáciafából. 2Móz 26,15-29

21 A deszkák hossza tíz könyök volt, a deszkák szélessége pedig másfél könyök.

22 Mindegyik deszkának két csapja volt, amelyek összekötötték egyiket a másikkal. Így készítették el a hajlék mindegyik deszkáját.

23 Így készítették el a hajlék deszkáit: húsz deszkát tettek a déli oldalra dél felé.

24 Készítettek negyven ezüsttalpat a húsz deszka alá, két talpat mindegyik deszka alá a két csapnak megfelelően. Minden egyes deszka alatt két talp volt a két csapnak megfelelően.

25 A hajlék másik oldalára, az északi oldalra is húsz deszkát készítettek.

26 Ezeknek is negyven ezüsttalpa volt, két talp volt az egyik deszka alatt, és két talp volt a másik deszka alatt is.

27 Nyugat felől, a hajlék hátuljára is készítettek hat deszkát.

28 Készítettek két-két deszkát a hajlék két hátsó sarkára.

29 Ezek párosával voltak egymás mellett, aljuktól a tetejükig szorosan összefogva, egészen a karikáig. Így csinálták mindkettőnél, mindkét saroknál.

30 Nyolc deszka volt tehát ezüsttalpakkal, összesen tizenhat talppal: két-két talp volt mindegyik deszka alatt.

31 Készítettek reteszeket is akáciafából: ötöt a hajlék egyik oldalának a deszkáihoz,

32 öt reteszt a hajlék másik oldalának a deszkáihoz, és öt reteszt a hajlék hátuljának a deszkáihoz a nyugati oldalon.

33 Elkészítették a középső reteszt is, hogy középen rögzítse a deszkákat, egyik végétől a másik végéig.

34 A deszkákat bevonták arannyal, és aranyból készítették a karikákat a reteszek kengyeleiként. Bevonták arannyal a reteszeket is.

35 Azután elkészítették a kárpitot kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból: művészi módon beleszőtt kerúbokkal készítették azokat. 2Móz 26,31-37

36 Készítettek hozzá négy akáciafa oszlopot, és bevonták arannyal. A rajta levő kampók is aranyból voltak. És öntöttek hozzájuk négy ezüsttalpat.

37 Készítettek függönyt a sátor bejáratára kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, művészi módon kihímezve,

38 ehhez pedig öt oszlopot kampókkal együtt. Az oszlopfőket és összekötőiket bevonták arannyal; a hozzájuk való öt talp rézből készült.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Máté evangéliuma 27,51-66

51 És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. 2Móz 26,31-33 ; Zsid 10,19-20

52 A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste.

53 Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek.

54 Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: Bizony, Isten Fia volt ez!

55 Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, hogy szolgáljanak neki.

56 Közöttük volt a magdalai Mária és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja.

57 Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak.

58 Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. 5Móz 21,23

59 József elvitte a holttestet, tiszta gyolcsba göngyölte,

60 és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment. Ézs 53,9

61 Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek.

62 Másnap pedig, szombaton, összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál,

63 és így szóltak: Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta: Három nap múlva feltámadok!

64 Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy tanítványai odamenjenek, és ellopják őt, azután azt mondják a népnek: Feltámadt a halottak közül! Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél.

65 Pilátus azonban ezt válaszolta: Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok!

66 Ők pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2020.08.06.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„A hozzáértő emberek vezetésével elkészítették a hajlékot…” (8). A szent hajlék készítése kivételesen összetett feladat, mesteri munka volt. Istenáldotta tehetség, készség és szívbeli indíttatás kellett hozzá. Akikben ezek megvoltak, azokat nevezi az ige hozzáértő embereknek. Az Úr háza körül ma is van tennivaló. Sose végezzük fél szívvel, hozzá nem értéssel e munkát. Tehetségünket és lelki ajándékainkat állítsuk mindig Urunk szolgálatába!
31. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
83. Mi a kulcsok hatalma?
A szent evangélium hirdetése és a keresztyén egyházfegyelem. Ezekkel nyitja meg Isten a hívőknek a mennyországot, illetve zárja be azt a hitetlenek előtt.
Mt 16,18–19; 18,15–18
84. Hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a szent evangélium hirdetésével?
Úgy, hogy Krisztus felhatalmazása szerint a hívőknek együtt is, személyesen is tudtul adja: Isten Krisztus érdeméért minden bűnüket valóságosan megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak tudtára adja, hogy mindaddig rajtuk van Isten haragja és az örök kárhozat, amíg meg nem térnek. Ez az evangéliumi tanúság, amely szerint Isten mind most, mind a jövő életben ítél.
Jn 20,21–23; Mt 16,19
85. Hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a keresztyén egyházfegyelemmel?
Úgy, hogy Krisztus felhatalmazása szerint azokat, akik névleg keresztyének ugyan, ám a keresztyén tanítástól és életfolytatástól elszakadtak, testvérileg többször meg kell inteni. Ha tévelygésükkel és bűnükkel fel nem hagynak, le kell leplezni őket a gyülekezet előtt, vagy a gyülekezet megbízottai előtt. Ha ezek intésére sem térnek meg, akkor a gyülekezet zárja ki őket a maga sákramentumi közösségéből, és Isten is kizárja őket Krisztus országából. De mihelyt igazi javulást ígérnek, s arról tanúságot is tesznek, akkor Krisztus és az egyház tagjaiként vissza kell őket fogadni.
Mt 18,15–18; 1Kor 5,2–5; 2Thessz 3,14–15; 2Jn 10–11