Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2019. december 1. (12/2/2019)

  ADVENT 1. VASÁRNAPJA

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Szeretettel köszöntjük Buka Boglárka 4. éves teológát, aki gyülekezeti gyakorlaton volt az elmúlt két hétben közöttünk! Isten áldását kérjük életére és tanulmányaira!

  Alkalmak:

  – Ma 17 órakor a Református Zenés Esték sorozat keretében Dr. Bódiss Tamás orgonaművész lesz a vendégünk
  – Kedden 10 órakor Imaórát tartunk
  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
  – Csütörtökön 17 órakor Ifjúsági órára várjuk a fiatalokat
  – Csütörtökön 19 órakor Fiatal felnőttek bibliaórája lesz
  – Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban. Reménységünk szerint meg fogjuk keresztelni Majorszki István és felesége Biriki Dóra negyedik gyermekét Ivánt. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családot! Az igehirdetés kezdete előtt a gyermekek kimehetnek gyermek-istentiszteletre, ahol már a karácsony esti műsorra is fognak készülni
  – Jövő vasárnap 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

  Adventi koszorúkészítés:

  – Tegnap nagyon sokan voltak az adventi koszorú készítőn! Köszönjük Kerekes Albert presbiterünk családjának a lebonyolításban nyújtott segítséget!

  Adventi kézműves:

  – December 14-én, szombaton 10 órától adventi kreatív kézműves foglalkozást tartunk az alagsorban. Szeretettel várjuk a gyermekeket, hogy karácsonyra készülve, együtt ügyeskedjenek!

  Éneklés kisgyermekeseknek:

  Szerdán 16 órától a templomban az óvodásaink énekelnek szüleikkel gyermekdalokat, erre az alkalomra szeretettel várunk olyan kisgyermekes családokat, akiknek a gyermeke nem jár a Szőlőskert Református Óvodába, de szívesen részt vesznek egy ilyen közös szülő-gyermek alkalmon.

  Baba-mama kör:

  – Ezen a héten, december 5-én, szerdán 815-től lesz Baba-mama kör a Gyülekezeti ház alagsorában

  Énekkari próba:

  – Szeretettel várjuk a közösségben énekelni vágyó testvéreket hétfőn este fél 7-től, amikor az alagsorban próbál az énekkar

  Konfirmáció, gyülekezeti hittan:

  Szerdán 16 órakor azoknak tartunk konfirmandus órát, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre
  Csütörtökön nem lesz konfirmandus óra
  Pénteken délután a szokott rendben lesznek a gyülekezeti hittanórák

  Szeretetdoboz:

  A Magyar Református Szeretetszolgálat ebben az évben is meghirdeti Szeretetdoboz címet viselő adventi gyűjtőakcióját. Az Alapítványhoz december 14-ig lehet eljuttatni tartós élelmiszer felajánlásokat, valamint országszerte több áruházi gyűjtést is tartanak az adventi időszakban, hogy karácsonykor legalább tízezer nélkülözésben élő családnak, idősnek és betegnek tudjanak segíteni egy-egy csomaggal.
  Ebben az akcióban Egyházközségünk is részt vesz, így hozzánk is lehet hozni az adományokat, amik majd innen kerülnek tovább a Szeretetszolgálathoz, ezért
  december 14-ig mi is várjuk a felajánlásokat!
  Mi az a Szeretetdoboz? A Szeretetdoboz környezetbarát anyagokból készült, többször felhasználható adománydoboz, mivel ragasztószalag nélkül is záródik, így környezetünket is óvjuk, miközben segítünk. Miután az adománya célba ért, a dobozt más újra meg tudja tölteni.
  A doboz terhelhetősége: maximum 15 kg.
  Mit tegyünk a Szeretetdobozba? Legalább fél éves szavatossággal rendelkező tartós élelmiszert: cukrot, olajat, konzervet, lisztet, kakaót, teát, fűszereket, édességet, száraz tésztát, kekszet, ketchupot, mustárt, majonézt.
  Örömmel fogadunk továbbá tisztálkodási- és tisztítószereket: mosószert, öblítőt, fogkrémet, gyermek és felnőtt pelenkát, sampont, tusfürdőt.
  Külön köszönjük, ha adományozás során gondolnak az étel intolarenciával küzdőkre, és cukor- vagy gluténmentes termékeket is helyeznek a Szeretetdobozba, mint például édesítőszert, cukormentes kekszet, gluténmentes tésztát.

  Elhunyt:

  – November 26-án, 89 éves korában elhunyt id. Benke Bálint egyháztagunk, aki Benke Bálint presbiter testvérünk édesapja volt. Elhunyt testvérünk temetése december 20-án, pénteken 945 órakor lesz a Kispesti temetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családnak A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

  Iskolára felkészítő

  – Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra.
  A következő felkészítő ezen a héten 2019. december 11-én, szerdán 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt.

  Jelentkezés a Szőlőskert Református Óvodába:

  – Szeretettel várjuk a Szőlőskert Református Óvodába, azokat a gyermekeket, akik december 31-ig betöltik 2,5 életévüket és még nem jártak, másik óvodába.

  Templomtakarítás:

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönjük azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

   

  Lectio: 1 Timóteus: 1, 18-3, 18
  Textus: 1 Timóteus: 2, 5-7
  Énekek:                     102: 1, 7
  Káté: XLVIII. Úrnapja
  Adventi verset mond: Harkai Julianna Zsófia, az Ady Endre Református Általános Iskola 3-os diákja
  312: 1-4
  483: 1, 6-7
  367: 1-4
  447: 1-2
  Úrvacsora alatt: 436, 464, 465, 466, 467
  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután:

  Zenés áhítat: Dr. Bódiss Tamás orgonaművész orgonajátékával
  Textus: Hóseás: 7,1-2. 14-16
  Heidelbergi Káté: XLVIII. Úrnapja
  Énekek:                     303: 1-7
  312:   1
  24: 4-5
  Igehirdető: Harkai Ferenc

Hóseás próféta könyve 12

1 Hazugsággal fordult hozzám Efraim, Izráel háza pedig alattomosan. De Júda még Isten útján jár, a szentek népe állhatatos.

2 Efraim szelet hajszol, a keleti szelet űzi egész nap, hazugságot és erőszakot szaporít: szövetséget kötnek Asszíriával, és olajat visznek Egyiptomba. Hós 5,13 ; 7,11

3 Pere van az Úrnak Izráellel: megbünteti Jákóbot, ahogy megérdemli, tettei szerint fizet meg neki. Jer 2,35 ; Hós 4,1 ; Mik 6,2

4 Már az anyaméhben rászedte testvérét, ereje teljében Istennel küzdött. 1Móz 25,26 ; 32,25-29 ; 35,15

5 Küzdött az angyallal, és győzött, hogy az sírva könyörgött neki. Bételben talált rá, ott beszélt vele.

6 Bizony, az Úr a Seregek Istene; az Úr: ez az ő neve. 2Móz 3,15 ; Zsolt 83,19 ; Ézs 42,8

7 Térj hát meg Istenedhez, ragaszkodj az irgalomhoz és az igazsághoz, és reménykedj szüntelenül Istenedben! Hós 14,2

8 Kalmár lett, hamis mérleg van a kezében, szeret harácsolni. 3Móz 19,35 ; Ám 8,5 ; Mik 6,10

9 Efraim így beszél: Milyen gazdag lettem, nagy vagyonra tettem szert! Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen. Jel 3,17

10 De én, az Úr vagyok a te Istened Egyiptom óta: újra sátorlakóvá teszlek, amilyen egykor voltál! 2Móz 3,13-14 ; Hós 13,4

11 Én szóltam a prófétákhoz, én adtam a sok látomást és a példázatokat a próféták által.

12 Mivel Gileád gonosz, semmivé kell lennie! Gilgálban bikákat áldoznak, de oltáraikból kőhalmok lesznek a szántóföld szélén. Hós 6,8 ; Mik 1,6

13 Jákób Arám mezejére menekült, egy asszonyért szolgált Izráel, egy asszonyért őrizte a nyájat. 1Móz 27,43 ; 28,2.5.10 ; 29,20

14 De próféta által hozta föl az Úr Izráelt Egyiptomból, és próféta által őrizte meg. 2Móz 3,10

15 Efraim az elkeseredésig bosszantotta Urát, de ő megtorolja a vérontást, gyalázatos tetteiért megfizet neki.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Pál második levele Timóteushoz 1,1-7

1 Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint,

2 Timóteusnak, szeretett fiának: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.

3 Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben,

4 és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el.

5 Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. ApCsel 16,1

6 Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned.

7 Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2019.12.06.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Az apostol fiának tekinti Timóteust. Rajtunk mennyire látszik meg, hogy egymás testvéreinek mondjuk magunkat? Az erő lelkét kaptuk: nem rettenünk vissza a szolgálattól és a bizonyságtételtől, a világ Ura áll mellettünk. Szeretet: az erő nem erőszakosságban jelenik meg, hanem kedvességben, áldozathozatalban és megmentő szándékban. Józanság: nem dőlünk be a korszellemnek, divatos tévtanításoknak, de saját fölényünknek sem.
48. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
123. Melyik a második kérés?
„Jöjjön el a te országod." Azaz: úgy igazgass minket igéddel és Lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked.1 Tartsd meg és növeld anyaszentegyházadat;2 pusztíts el minden ördögi mesterkedést, ellened lázadó hatalmat és minden gonosz tervet, amelyet szent igéd ellen szőttek,3 míg végre kiteljesedik a te uralmad,4 amikor te leszel minden mindenekben.5
1Mt 6,33; Zsolt 119,5; 143,10 • 2Zsolt 51,20; 122,6–9 • 31Jn 3,8; Róm 16,20 • 4Jel 22,17.20; Róm 8,22–23 • 51Kor 15,28