ÖKUMENIKUS IMAHÉT

A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

2020. január 19-26.

„nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…”

(Apostolok cselekedetei: 28,2)

Szeretettel hívjuk és várjuk

az ÖKUMENIKUS IMAHÉT

alkalmaira, amikor Isten Igéjére lehet figyelni, és a Krisztus-hívők egységéért imádkozni, úgy, hogy napról-napra más-más templomban találkozunk és kispesti baptista, evangélikus,görög katolikus, református és római katolikus igehirdetőket hallgatunk.

 

 

 

Az Imahét programját a máltai keresztyén testvérek állították össze és ajánlották

az ima nyolcadon közös végiggondolásra

 

 

Az Imahét vezérigéje:

Apostolok cselekedetei: 27. rész és 28. rész

 27. rész: 18A vihar hevesen hányt-vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, 19harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. 20Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. 21Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt: Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. 22Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. 23Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. 24Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. 25Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. 26 Egy szigetre kell kivetődnünk.

27Tizennegyedik napja sodródtunk az Adrián, amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. 28Lebocsátották a mérőónt, és húsz öl mélységet mértek. Amikor pedig kissé továbbmentek, és ismét lebocsátották, tizenöt ölet mértek. 29De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából négy horgonyt vetettek ki, alig várva a virradatot.30Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. 31Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz: Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. 32A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. 33Addig pedig, amíg megvirradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt: Ma a tizennegyedik napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. 34Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. 35E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. 36Erre mindnyájan nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek.
28. rész: 1Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet.2A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. 3Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart.4Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz: Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem engedi, hogy életben maradjon. 5Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. 6Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy isten. 7Azon a környéken volt a sziget elöljárójának, Publiusznak a birtoka, aki befogadott minket, és három napon át nagyon barátságosan megvendégelt. 8Történt pedig, hogy Publiusz apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. 9Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. 10Ezek nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal.

 

 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT PROGRAMJA

 

 

Január 19. – vasárnap 17 óra

Templom téri Református Templom:

Megbékélés: A rakomány kidobása

ApCsel: 27, 18-19; 27, 21

Zsoltárok: 85 – Lukács: 18, 9-14

Igehirdető: Zuró József görög katolikus parókus

Imádságvezető: Harkai Ferenc református lelkipásztor

Január 20. – hétfő 18 óra

Görög Katolikus Templom (Kossuth L. u. 10/a):

Megvilágosodás: Krisztus világosságának keresése és megmutatása

ApCsel: 27, 20

Zsoltárok: 119, 105-110 – Márk: 4, 35-41

Igehirdető: Ablonczy Kálmán református lelkész

Imádságvezető: Zuró József görög katolikus parókus

 

 

Január 21. – kedd 18 óra

Rózsatéri Református Templom (Jahn F. u. 107.):

Reménység: Pál üzenete

ApCsel: 27, 22. 34

Zsoltárok: 27 – Máté: 11, 28-30

Igehirdető: Szabó János római katolikus plébános

Imádságvezető: Ablonczy Kálmán református lelkész

 

Január 22. – szerda 18 óra

Jézus Szíve Templom (Áchim A. u. 78.):

Bizalom: Ne félj, csak higgy!

ApCsel: 27, 23-26

Zsoltárok: 56 – Lukács: 12, 22-34

Igehirdető: Dr. Mészáros Kálmán baptista lelkész

Imádságvezető: Szabó János római katolikus plébános

 

 

Január 23. – csütörtök 18 óra

Templom téri Evangélikus Templom:

Erő: a kenyér megtörése az útra

ApCsel: 27, 33-36

Zsoltárok: 77 – Márk: 6, 30-44

Igehirdető: Gyetván Gábor római katolikus plébános

Imádságvezető: Deák László evangélikus lelkész

 

 

Január 24. – péntek 17 óra

Wekerletelepi Római Katolikus Közösségi Ház

(Kós K. tér 16.):

Vendégszeretet: a nem mindennapi emberség bemutatása

ApCsel: 28, 1-2. 7

Zsoltárok: 46 – Lukács 14, 12-24

Igehirdető: Harkai Ferenc református lelkész

Imádságvezető: Mékli Attila római katolikus plébános

 

 

Január 25. – szombat 17 óra

Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom

(Templom tér):

Megtérés: szívünk és elménk megváltozása

ApCsel: 28, 3-6

Zsoltárok: 119, 137-144 – Máté: 18, 1-6

Igehirdető: Deák László evangélikus lelkész

Imádságvezető: Gyetván Gábor római katolikus plébános

 

 

Január 26. – vasárnap 17 óra

Baptista Imaház (Kisfaludy u. 20.):

Nagylelkűség: elfogadás és adás

ApCsel: 28, 8-10

Zsoltárok: 103, 1-5 – Máté: 10, 7-8

 

Igehirdetők: Ablonczy Kálmán református lelkész

Deák László evangélikus lelkész

Gyetván Gábor római katolikus plébános

Harkai Ferenc református lelkész

 dr. Mészáros Kálmán baptista lelkész

Zuró József görög katolikus parókus

Imádságvezető: dr. Mészáros Kálmán baptista lelkész