Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

Alkalmak:

Ma 17 órakor itt a mi Templomunkban kezdődik az úgynevezett Ökumenikus imahét, amikor a korábbi évek gyakorlata szerint estéről estére másik Templomba megyünk, hogy ott Isten igéjét hallgassuk, és együtt imádkozzunk különböző felekezethez tartozó keresztyének. Aki szeretne programot vinni, a kijáratnál kérhet a presbiter testvérektől.
Délután szeretetvendégséget tartunk! Kérjük a testvéreket, hogy így készüljenek süteménnyel és üdítővel.
– Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, ekkor meg fogjuk teríteni az Úr asztalát is és lesz úrvacsorai közösségünk is. Jövő vasárnap is fogunk Gyermek-istentiszteletet tartani a Gyülekezeti házban

Énekkari próba:

– Szeretettel várjuk a közösségben énekelni vágyó testvéreket ezen a héten nem lesz énekkari próba. A következő próba január 27-én lesz.

Konfirmáció, gyülekezeti hittan:

Szerdán 16 órakor azoknak tartunk konfirmandus órát, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre
Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre
Pénteken délután a szokott rendben lesznek a gyülekezeti hittanórák

Presbiteri gyűlés:

– Ma, az Istentisztelet után Gazdasági bizottság fog ülésezni
– Január 25-én, szombaton 15 órakor Presbiteri gyűlést tartunk, az alábbi tárgysorozatokkal:
2019. évi Zárószámadás jóváhagyása
2020. évi Vagyonleltár jóváhagyása
2019. évi Lelkipásztori jelentés jóváhagyása
2020. évi Missziói Munkaterv jóváhagyása
2020. évi Lelkészi Díjlevél jóváhagyása
2020. évi Költségvetés jóváhagyása
2020. évi Választói névjegyzék jóváhagyása

Választói névjegyzék:

– Ebben az évben is szeretnénk kiigazítani a Választói névjegyzéket! Választói névjegyzékünkben azok szerepelhetnek, akik konfirmáltak, sákramentumainkkal élnek, hozzájárulnak Egyházközségünk fenntartásához, betöltötték 18. életévüket. Továbbá Egyházközségünk területén laknak, vagy nyilatkoznak arról, hogy ide szeretnének tartozni!

Felnőtt konfirmáció:

– Februárban újra indítunk úgynevezett felnőtt konfirmációi előkészítőt, azoknak a felnőtteknek, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem konfirmáltak, de szeretnének az úrvacsorai közösség tagjai is lenni illetve szerepelni szeretnének a Választói névjegyzékben. Az alkalmak februárban fognak kezdődni és csütörtökönként 18 órakor lesznek. Jelentkezni a lelkipásztornál lehet!

Álláslehetőség az Ady Endre Református Általános Iskolában:

– Az Ady Endre Református Általános Iskolába keresünk Iskolatitkár munkakörbe új kollegát. Jelentkezni és a munkakör után érdeklődni az Iskolában vagy a Lelkészi hivatalban lehet.

Gyülekezeti konferenciák 2020-ban:

– Korábbi évekhez hasonlóan idén is több konferenciát tervezünk, amelyekre szeretettel várjuk a testvéreket.
2020. január 30-február 2-ig Mátraházára várjuk azokat, akik szívesen töltenek el egy hétvégét gyülekezeti közösségben. A csendes hétvégére, azt szeretnénk, ha lehetőség szerint a csütörtök esti vacsorára mindenki meg tudna érkezni. Aki csak pénteken tud jönni, annak szintén vacsorától tudunk étkezést biztosítani.
2020. Jelentkezni a cfharkai@hu.inter.net címen lehet.
Kérjük, hogy aki szeretne jönni, figyeljen arra, hogy január 24-ig le kell adni a jelentkezést!
2020. június 29-július 5-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatónkkal együtt elkísérni.

  1. Jelentkezni lehet a cfharkai.@hu.inter.net mail címen, vagy személyesen a Lelkészi hivatalban.

Rendszeres mozgáslehetőség:

– Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!
Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
Ezen a héten tekintettel az Ökumenikus imahét alkalmaira nem tartjuk ezt az alkalmat sem!
Legközelebb január 28-én, kedden 19 órakor
az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

Templomtakarítás:

– Tekintettel az Ökumenikus imahét alkalmaira kivételesen ezen a héten, pénteken a 16 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.

Iskolára felkészítő

– Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra.
A következő felkészítő 2020. február 19-én, szerdán 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt.

Lectio: Jelenések: 19, 1-10
Textus: Jelenések: 19, 6-8
Énekek:                     152
Heidelbergi Káté: III. Úrnapja
205: 1-5
228: 1-4
450: 1-5
150: 1-3
Igehirdető: Harkai Ferenc