Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

Az Istentisztelet után, aki szeretne egy kis süteményt fogyasztani, megteheti, ha bejön a gyülekezeti házba

Szeretettel köszöntjük Nőnapon a hölgyeket!

Alkalmak:

– Ma 17 órakor is lesz Családi Istentisztelet itt a templomban, óvodásaink fognak énekelni és lesz szeretetvendégség is
– Kedden 10 órakor Imaóra lesz
– Szerdán 18 órakor Bibliaóra tartunk
– Csütörtökön 17 órakor lesz Ifjúsági óra
– Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban. Az igehirdetés kezdete előtt a gyermekek kimehetnek gyermek-istentiszteletre
– Jövő vasárnap 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

Énekkari próba:

– Szeretettel várjuk a közösségben énekelni vágyó testvéreket hétfőn este fél 7-től, énekkarunk az alagsorban próbál

Ökumenikus világimanap:

– Pénteken megtartottuk az Világimanapi Istentiszteletet. Köszönöm az asszonytestvéreknek a szervezést, a részvételt, és a sok finom süteménykülönlegességet!

Temetés:

– Szerdán, március 4-én a Kispesti temetőben búcsúztunk özv. Szabó Jánosné, született Bóra Esztertől, aki 89 éves korában február 13-án hunyt el. A vigasztalás igéit a Zsoltárok könyve 119, 26-28 alapján hirdettük. Isten vigasztalását kérjük fiának, bátyjának és az egész családjának A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt!

Óvodai, iskolai hírek:

– Szeretettel várjuk az óvodás korú gyermekeket a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert Óvodájába a Templom tér 19. alatt a Gyülekezeti házunkban. Az elmúlt héten megtartottuk a nyílt hetet, amin sok érdeklődő volt. Bátorítjuk a családokat, hogy akik szeretnék gyermeküket beíratni, jelezzék minél előbb, hogy valóban elsőbbséget tudjunk biztosítani a közösségünkből érkező gyermekeknek.
Jelentkezési lapot a Lelkészi hivatalban, vagy hétfőtől péntekig az óvodában is lehet kérni.

Iskolára felkészítő

– Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, azokat a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra, akik szeretnék, hogy az általunk fenntartott iskola közösségébe tartozzanak.
Bátorítok mindenkit arra, hogy ismerje meg a jelenlegi Adyt. Három éve vettük át az iskolát, és szomorúan tapasztaljuk, hogy még sokan úgy gondolják, hogy ez az intézmény még mindig olyan, mint volt, pedig sok pozitív változás történt az elmúlt években.
Éppen most készítünk elő és valósítunk meg egy olyan modern informatikai oktatást, amilyen egyetlen kispesti iskolában sincs. Sajnálnám, ha éppen az Egyházközségünkhöz tartozó gyermekek nem élhetnének ezekkel a lehetőségekkel, mert máshol kezdik el az általános iskolát szeptembertől.
A következő felkészítő 2020. március 18-án, szerdán 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt.

Konfirmáció, gyülekezeti hittan:

Szerdán 16 órakor azoknak tartunk konfirmandus órát, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre
Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre
Csütörtökön 18 órakor lesz felnőtt konfirmandus óra
Pénteken délután a szokott rendben lesznek a gyülekezeti hittanórák

Rendszeres mozgáslehetőség:

– Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!
Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
Legközelebb március 10-én, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

Templomtakarítás:

– Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken a 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.

Lectio: Lukács: 13, 22-35
Textus: Lukács: 13, 22
Énekek: 105: 1, 3
Heidelbergi Káté: X. Úrnapja
255: 1- 7
277: 1-5
283: 4-5
264: 1- 5
Igehirdető: Harkai Ferenc

Délután:

Textus: Példabeszédek: 11, 16-31
Heidelbergi Káté: X. Úrnapja
Énekek:  42: 1
356: 1
312: 1, 2
Igehirdető: Harkai Ferenc