Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.
Az Istentisztelet után, aki szeretne, annak van lehetősége a lelkipásztorral beszélni

A koronavírushoz kapcsolódó intézkedéseink:

Csak a hirdetésben jelzett alkalmak kerülnek megtartásra!
Vasárnap az Istentiszteletek előtt figyelemmel kísérjük, mennyien jönnek be a templomba és szükség szerint a gyülekezeti ház helységeibe irányítjuk a testvéreket: így betarthatóak az előírt rendelkezések!
Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelőséggel tartozunk egymás iránt!
Kérjük a gyakori kézmosás betartását!
Amennyiben valaki külföldről érkezik haza, akkor tartsa be a két hetes karanténra vonatkozó intézkedéseket, tehát két hétig templomba se jöjjön!
A Lelkészi hivatal minden munkanap 11-13 óráig nyitva tart!
A lelkipásztori látogatások is szünetelnek, de ha valaki szeretné, hogy a vezető-lelkész otthonában, vagy a kórházban felkeresse, kérjük, jelezze és a lehetőségek szerint igyekszünk kérésének eleget tenni.

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7

Alkalmak:

– Ma 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban
– Szerdán 18 órakor Istentisztelet lesz a templomban
– Csütörtökön 17 órakor lesz Ifjúsági óra
– Csütörtökön 19 órakor lesz Fiatal felnőttek Bibliaórája
– Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban, amikor keresztség sákramentumát is ki fogjuk szolgáltatni, reménységünk szerint László Csaba Tibor és felesége dr. Balázs-Mónika első gyermekét Benedeket fogjuk megkeresztelni. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családot!
Jövő vasárnap 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

Énekkari próba:

– Szeretettel várjuk a közösségben énekelni vágyó testvéreket hétfőn este fél 7-től, énekkarunk az alagsorban próbál

Óvodai, iskolai hírek:

– Intézményeinkben a Szőlőskert Református Óvodában és az Ady Endre Református Általános Iskolában is alkalmazkodunk a kialakult helyzethez, az érintetteket az intézmények a szokott módon tájékoztatták!
– Szeretettel várjuk az óvodás korú gyermekeket a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert Óvodájába a Templom tér 19. alatt a Gyülekezeti házunkban.
Bátorítjuk a családokat, hogy akik szeretnék gyermeküket beíratni, jelezzék minél előbb, hogy valóban elsőbbséget tudjunk biztosítani a közösségünkből érkező gyermekeknek.
Jelentkezési lapot a Lelkészi hivatalban, vagy hétfőtől péntekig az óvodában is lehet kérni.

Iskolára felkészítő

– Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, azokat a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra, akik szeretnék, hogy az általunk fenntartott iskola közösségébe tartozzanak.
Bátorítok mindenkit arra, hogy ismerje meg a jelenlegi Adyt. Három éve vettük át az iskolát, és szomorúan tapasztaljuk, hogy még sokan úgy gondolják, hogy ez az intézmény még mindig olyan, mint volt, pedig sok pozitív változás történt az elmúlt években.
Éppen most készítünk elő és valósítunk meg egy olyan modern informatikai oktatást, amilyen egyetlen kispesti iskolában sincs. Sajnálnám, ha éppen az Egyházközségünkhöz tartozó gyermekek nem élhetnének ezekkel a lehetőségekkel, mert máshol kezdik el az általános iskolát szeptembertől.
A következő felkészítő 2020. március 18-án, szerdán lenne, de a jelenlegi helyzetben nem fogjuk az utolsó felkészítőt megtartani. Az elmúlt napokban a szükséges előkészületeket megtettük és így online fogunk tájékoztatást adni az érdeklődőknek
Jelentkezési lapot is elektronikusan fogunk küldeni az érdeklődőknek, úgyhogy bízunk benne, hogy a következő tanév előkészítése a mostani helyzetben is zavartalan lesz!

Konfirmáció:

Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly és idén is jártak előkészítőre
Csütörtökön 18 órakor lesz felnőtt konfirmandus óra

Templomtakarítás:

– Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.

Lectio: Jeremiás: 1, 1-10, Példabeszédek: 16, 1-33
Textus: Példabeszédek: 16, 20 és Jeremiás: 1, 4-10
Énekek: 372: 1
Heidelbergi Káté: XI. Úrnapja
287: 1, 2
287: 3-5
287: 6-7
Szózat
90: 1, 9
Himnusz
Igehirdető: Harkai Ferenc

Délután:

Textus: Lukács: 16, 19-31
Heidelbergi Káté: XI. Úrnapja
Énekek:   32: 1
288: 1-7
500: 1-8
Himnusz
Igehirdető: Harkai Ferenc