Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

 

Alkalmak:

– Ma 18 órakor Tanévnyitó Istentisztelet lesz, amelyre az Ady Endre Református Általános Iskola családjait, munkatársait is várjuk az egyháztagok mellett

– Szerdán 18 órakor Istentisztelet lesz a templomban

– Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, reménységünk szerint a keresztség sákramentumát is ki fogjuk szolgáltatni Sümegi Péter és felesége Nyiri Emese első gyermekének Péternek. Hordozzuk imádásában a keresztelőre készülő családot

– Jövő vasárnap, 18 órakor Nevelési évnyitó Istentisztelet lesz, amelyre az Szőlőskert Református Óvoda családjait, munkatársait is várjuk az egyháztagok mellett

 

Presbiteri gyűlés:

– Ma az Istentisztelet után Presbiteri Gyűlést tartunk a templomban az alábbi tárgysorozati pontokkal:

  1. Presbitérium tájékoztatása az egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztújítás menetéről
  2. Presbitérium hozzájárulása szakirányú továbbképzéshez

 

Évforduló:

– Ma egy éve szeptember 6-án hunyt el 74 éves korában. Gitye Alice Edit, született: Szurd Alice Edit, akire mély fájdalommal emlékezik családja, mint az édesanyára, nagymamára, az ő önzetlen gondoskodó, szeretetére. Isten vigasztalását kérjük férjének, lányának, fiának, unokáinak, vejének és menyének A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

– Az elmúlt héten, kedden volt egy éve, hogy szeptember 2-án 83 éves korában elhunyt Nyakas Ágnes, született Török Ágnes egyháztagunk. Isten vigasztalását kérjük fiainak és a gyászoló családnak A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt. A feltámadás igéit János evangéliuma 14 rész, 6. verse alapján hirdettük: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

 

Templomtakarítás:

– Ezen a héten is szeretettel várjuk a testvéreket, pénteken délután 17 órára, hogy kitakarítsuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik az elmúlt héten, szerdán az Istentisztelet után itt maradtak takarítani és külön köszönöm, hogy azt, hogy fertőtlenítenek is az istentiszteleti helyünkön, így nagyobb biztonsággal vehetünk részt az alkalmakon!

 

Orgonahangverseny:

– Szeptember 20-án, két hét múlva 18 órakor a Református Zenés Esték sorozat keretében Virágh András Gábor orgonaművész-zeneszerző lesz a vendégünk

 

Segítségnyújtás:

– Kérem, jelezzék, amennyiben olyan idős egyháztagunkról tudnak, akinek segítségre van szüksége, ha kérik, szívesen segítünk bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában!

Kérem azt is jelezzék, ha tudnak olyanról, akinek nincs internet hozzáférése, hogy Egyházközségünk hírei eljussanak hozzá, ha szeretné azokat olvasni.

Aki kéri, annak szívesen eljuttatjuk a vasárnapi igehirdetéseket nyomtatott formában is!

 

Lectio: Lukács: 10, 25-37

 

Textus: Róma: 13, 8-14

 

Énekek:

23: 1

Heidelbergi Káté: XXXVI. Úrnapja

23: 2

23: 2

274: 1

274: 4

 

Igehirdető: Harkai Ferenc

 

Délután:

Ady Endre Református Általános Iskola Tanévnyitó Istentisztelete

 

Lectio: János: 15, 1-8; Zsoltárok: 4, 1-9

Textus: Zsoltárok: 4, 2, Róma: 9, 16

Heidelbergi Káté: XXXVI. Úrnapja

 

Énekek:                       90: 1

165: 1

Orgonajáték

134: 3

Hirdetések

90:  9

Áldás

Himnusz

 

Igehirdető: Harkai Ferenc

 

A koronavírushoz kapcsolódó intézkedéseink:

 

Felhívjuk a Testvérek figyelmét, hogy a járványügyi helyzet nem múlt el, sőt újabb megszorításokkal szembesülünk! Az Egyházközség elnökségének, Józsa József kurátor úrnak, és Harkai Ferenc Csaba lelkipásztornak a felelőssége, hogy minden előírás be legyen tartva.

 

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy mindazok, akik külföldön voltak, az elmúlt időben, vegyék komolyan, hogy kettő hétig kerüljék a közösségeket, így arra kérünk mindenkit, akit ez érint, hogy a két hét önkéntes karantén leteltéig templomba se jöjjenek, hanem otthonról hallgassák a közvetítésünket.

Ahhoz, hogy alkalmainkat tudjuk tartani fegyelmezetteknek kell lennünk!

 

Egyházközségünkben az elmúlt hetekben, hónapokban is folyamatosan tartottunk Istentiszteleteket a templomban, és így kialakult egy jó rend, amit továbbra is alkalmazunk! Kérem, hogy így vegyék figyelembe az alábbi tájékoztatást, szabályozást!

 

A templomi –járványügyi- ülésrenddel kapcsolatban kérem, mindenki figyeljen az ajtónál szolgálatot teljesítő presbiterek irányítására.

 

Továbbra is a Templomban tartjuk az alkalmainkat. Fogadjuk el, hogy most nem tudunk a megszokott helyünkre ülni, hiszen érkezési sorrendben az első padoktól kezdve tudunk helyet foglalni. A később érkezők, illetve a megengedett létszám fölött érkezők már csak a Gyülekezeti házban tudnak leülni.

Kérjük, mindenki hozzon magával otthonról Énekeskönyvet. Természetesen most is lehet a templomban a szokott helyről elvenni Énekeskönyvet, amit viszont kérjük, hogy az erre a célra kihelyezett tartóba tegyenek vissza, az Istentisztelet végén, hogy így is csökkentsük az esetleges fertőzés lehetőségét!

 

Kivonulásnál figyeljünk arra, hogy először az első sorban ülők induljanak el, majd sorban haladjunk a hátsó padok felé, így elkerülhető, hogy a kijáratnál nagyon feltorlódjon a gyülekezet.

 

Csak a hirdetésben jelzett alkalmak kerülnek megtartásra, amiket online közvetítünk, azért hogy aki szeretné Isten igéjét hallgatni, megtehesse otthonában is!

 

Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt!

 

Kérjük a gyakori kézmosás betartását és a száj és orr eltakarását mindenütt, ahol erre előírás van!

 

Amikor elmúlt a jelenlegi járvány, akkor egy hálaadó Istentiszteletet fogunk tartani, hogy újra élhessünk mindannyian az úrvacsora sákramentumával itt a gyülekezet közösségében.

 

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7