Karácsonyi levél

KARÁCSONY – 2020

„Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.”

Lukács: 1, 45

Kedves Testvérek!

A fenti Ige az áldott állapotban levő Erzsébet, Keresztelő János édesanyjának bizonyságtétele. Egy olyan asszonyé, aki egy különleges helyzetben tapasztalta meg Isten szeretetét: idős korában szólította meg Isten férjét Zakariást és ígért gyermeket. És ez a magzat, amikor Erzsébetet meglátogatja Mária ujjongva mozdul meg méhében. A magzat János már ujjong a másik magzatnak, Jézusnak, akinek majd az útját fogja készíteni. A felületes szemlélő csak egy várandós idős asszonyt lát, akit meglátogat egy fiatalasszony! Mi tudhatjuk Isten igéjéből, hogy az Útkészítő örvendezik a Megváltó látogatásának. Mindez miért történik, mert Erzsébet és Mária meghallották Isten nekik szóló igéjét! Különleges igék voltak ezek, hiszen arról szóltak, hogy Istennek milyen fontos ez a világ, benne a bűnös ember. Nem feledkezett el ígéretéről, hogy szabadítót ad! Isten tervének megvalósulásában pedig ők fontos feladatot kaptak.

A feladat terhének hordozása közben – hiszen egy idős asszony, aki már lemondott arról, hogy gyermeke lesz és egy fiatalasszony, aki későbbre tervezte a gyermekvállalást – kiderül, örömteli terhük hordozásában van társuk, van, aki közösséget vállal velük. Van, aki megérti, mit jelent, Isten ígéretének beteljesülése! Tényleg lesz gyermekük az angyali ígéret után! Isten igazat mondott!

Erzsébetet és Máriát immár nemcsak a rokoni szálak kötik össze, hanem rácsodálkoznak Isten őket kiválasztó kegyelmére! A kegyelemben egy csodálatos közösséget találnak!

Ebben az esztendőben sok nehézségbe ütközünk, ha a családi, vagy egyházi közösséget akarjuk megélni. Ez akkor is igaz, ha Egyházközségünkben idén is minden vasárnap volt Istentisztelet a templomban és azon volt gyülekezet is. Sok mindenben korlátoz bennünket a lassan egy éve tartó pandémiás járvány. Nem tudjuk mikor, hogyan lesz vége! Sok a bizonytalanság! Sok a teher, amit hordozunk! Mindnyájunknak hiányoznak a családi, baráti ölelések!

Isten igéje viszont igaz! Erzsébet rácsodálkozott arra, hogy beteljesedik az, amit az Úr mondott! Mi is bízhatunk abban, amit az Úr Jézus mondott: nem hagy minket árván, visszajön majd hozzánk! Így készülünk Karácsonyra: az első ígéret beteljesedett a Messiás megszületett! Így élünk a második Adventben, várjuk a második ígéret beteljesedését: Krisztus visszajön ítélni élőket és holtakat, és akkor többé nem lesz több jajkiáltás, betegség és halál! Újjá lesz formálva a föld!

Nincs más dolgunk, mint várni az ígéret beteljesedését türelemmel, nyugalommal, amint egy kedves énekünk mondja: „nem itt van az én örök hazám, szebbet készített Jézus az vár reám”.

Szeretettel várjuk Testvéreinket a templomba alkalmainkra. Minden alkalmunkat élőben fogunk közvetíteni honlapunkon a https://kkre.hu/wpm/ keresztül is.

A jelenlegi helyzetben, – ahogy tettük ezt eddig is-, mindig az éppen érvényes jogszabályok szerint igyekszünk eljárni, erről a rendről részletesebb tájékoztatást olvashatnak a honlapunkon.

Kérjük, figyeljék a vasárnapi és ünnepi hirdetéseket is, amik a honlapunkon is olvashatók itt mindig tájékoztatást adunk, hogy a tervezett alkalmainkból melyek valósulhatnak meg!

Bízd Újra Életed Krisztusra

Tervezett ünnepi alkalmaink:

December 20., Advent 4. vasárnapja:

10 óra: Istentisztelet és Gyermekistentisztelet, énekkar szolgálata

17 óra: Istentisztelet

December 21-23., Adventi esték 18 és 17 órától a Templomban:

Hétfő 18 óra – Igehirdető: Szabó Ráchel teológa – 6. éves gyakornok

Kedd 18 óra- Igehirdető: Papp Márton segédlelkész

Szerda 17 óra – Igehirdető: Tóth Sebestyén teológus – ünnepi legátus

December 24., csütörtök 14 óra Gyülekezeti karácsony:

Gyermekek szolgálatával –A gyermekeket ajándékcsomag várja a karácsonyfa alatt 

December 25. péntek, Karácsony első napja:

10 óra: Ünnepi Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

17 óra: Karácsonyesti Istentisztelet, úrvacsora – Igehirdető: Papp Márton s.lelkész

December 26. szombat, Karácsony másod napja: 

10 óra: Ünnepi Istentisztelet és úrvacsora

Igehirdető: Tóth Sebestyén teológus – ünnepi legátus

December 27. vasárnap, – 10 óra és 17 óra Istentisztelet

10 óraIgehirdető: Szabó Ráchel teológa – 6. éves gyakornok

17 óraIgehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

December 31. csütörtök, Óév napja – 17 óra:

17 óra: Óévi Hálaadó Istentisztelet és úrvacsora

Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

Január 1. péntek, Újév napja – 10 óra: 

Újévi ünnepi Istentisztelet – Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

Január 10. vasárnap, 10 óra:

Istentisztelet, Lelkészi jelentés 2020-ról – Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

Ha szolgálatunkat szívesen támogatják, akkor köszönettel fogadjuk karácsonyi hálaáldozatukat, egy névvel és lakcímmel ellátott lezárt borítékban, amit átadhatnak a presbitereknek a templomban, utalhatnak 11719001-20221627 OTP számlaszámra, vagy befizethetik a mellékelt csekken is.

Köszönjük testvéreink Egyházközségünk szolgálatához szükséges, Isten iránti hálából származó adományait.

Szeretettel várjuk az alkalmainkon, hogy együtt várjuk az ígéret beteljesülését!

Budapest-Kispest, 2020. Adventje

          Áldás, békesség!

Józsa József Harkai Ferenc Csaba
kurátor lelkipásztor