Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

Az Istentisztelet után, aki szeretne, annak van lehetősége a lelkipásztorral beszélni

A koronavírushoz kapcsolódó intézkedéseink:

Csak a hirdetésben jelzett alkalmak kerülnek megtartásra!

Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelőséggel tartozunk egymás iránt!

Kérjük a gyakori kézmosás betartását!

Amennyiben valaki külföldről érkezik haza, akkor tartsa be a két hetes karanténra vonatkozó intézkedéseket, tehát két hétig templomba se jöjjön!

A Lelkészi hivatal minden munkanap 11-13 óráig nyitva tart!

A lelkipásztori látogatások is szünetelnek, de ha valaki szeretné, hogy a vezető-lelkész otthonában, vagy a kórházban felkeresse, kérjük, jelezze és a lehetőségek szerint igyekszünk kérésének eleget tenni.

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7

Alkalmak:

– Ma 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban
– Szerdán 18 órakor Istentisztelet lesz a templomban
– Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban
Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

Segítségnyújtás:

– Kérem jelezzék, amennyiben olyan idős egyháztagunkról tudnak, akinek segítségre van szüksége!
Kérem azt is jelezzék, ha tudnak olyanról,akinek nincs internet hozzáférése, hogy Egyházközségünk hírei eljussanak hozzá, de szeretné azokat olvasni.
A jelzéseket a hivatal@kkre.hu mail címre küldjék!

Óvodai, iskolai hírek:

– Intézményeinkben a Szőlőskert Református Óvodában és az Ady Endre Református Általános Iskolában is alkalmazkodunk a kialakult helyzethez, az érintetteket az intézmények a szokott módon tájékoztatták! Mindkét intézményünkben áttértünk a digitális oktatásra, ami azt jelenti, hogy nemcsak az iskolások kapnak online feladatokat, hanem az óvodások is!
Köszönjük a pedagógusok fáradozását, hogy gyermekeink nevelése, oktatása a jelen körülmények között is folytatódik!
– Szeretettel várjuk az óvodás korú gyermekeket a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert Óvodájába a Templom tér 19. alatt a Gyülekezeti házunkban.
Bátorítjuk a családokat, hogy akik szeretnék gyermeküket beíratni, jelezzék minél előbb, hogy valóban elsőbbséget tudjunk biztosítani a közösségünkből érkező gyermekeknek.
Jelentkezési lapot a Lelkészi hivatalban, vagy a Óvoda vezetőtől lehet kérni.

Iskolára felkészítő

– Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, azokat a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra, akik szeretnék, hogy az általunk fenntartott iskola közösségébe tartozzanak.
Bátorítok mindenkit arra, hogy ismerje meg a jelenlegi Adyt. Három éve vettük át az iskolát, és szomorúan tapasztaljuk, hogy még sokan úgy gondolják, hogy ez az intézmény még mindig olyan, mint volt, pedig sok pozitív változás történt az elmúlt években.
Éppen most készítünk elő és valósítunk meg egy olyan modern informatikai oktatást, amilyen egyetlen kispesti iskolában sincs.
Sajnálnám, ha éppen az Egyházközségünkhöz tartozó gyermekek nem élhetnének ezekkel a lehetőségekkel, mert máshol kezdik el az általános iskolát szeptembertől.
Ajánlom mindenki figyelmébe az iskola webes elérhetőségeit: https://ady.kkre.hu/ https://www.facebook.com/AdyEndreReformatusAltalanosIskola/
Jelentkezési lapot elektronikusan fogunk küldeni az érdeklődőknek, kérem, jelezzék ilyen igényüket a Lelkészi hivatalban vagy az Ady Endre Református Általános Iskolában. Bízunk benne, hogy a következő tanév előkészítése a mostani helyzetben is zavartalan lesz!

Riportok:

– Szotyori Nagy Gábor orgonaművészünkkel két rádióriport is készült szeretettel ajánljuk ezeket a testvérek figyelmébe: https://mediaklikk.hu/musor/musicasacra/# és https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/516630

Konfirmáció:

Csütörtökön 16 órakor online lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly és idén is jártak előkészítőre
Csütörtökön 18 órakor lesz felnőtt konfirmandus óra

Jótékonysági ruhaakció:

– Jótékonysági ruhaakciónk a további intézkedésig szünetel!

Templomtakarítás:

– A templom takarítását is a jelenlegi helyzethez igazodva fogjuk megtenni! Köszönöm, hogy eddig a testvérek ezt hűséggel ellátták!

 

Lectio: Lukács: 18, 18-34
Textus: Lukács: 18, 29-30
Énekek:   24: 1
Heidelbergi Káté: XII. Úrnapja
299: 1-5
171
390: 1
390: 2-4
Igehirdető: Harkai Ferenc

Délután:

Textus: Példabeszédek: 22
Heidelbergi Káté: XII. Úrnapja
Énekek:   38: 1
295: 1-2
502: 1-6
Igehirdető: Harkai Ferenc