Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

 

Az Istentisztelet után, annak, aki szeretne van lehetősége a lelkipásztorral beszélni

 

A koronavírushoz kapcsolódó intézkedéseink:

 

Csak a hirdetésben jelzett alkalmak kerülnek megtartásra!

Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelőséggel tartozunk egymás iránt!

Kérjük a gyakori kézmosás betartását!

Amennyiben valaki külföldről érkezik haza, akkor tartsa be a két hetes karanténra vonatkozó intézkedéseket, tehát két hétig templomba se jöjjön!

 

A Lelkészi hivatal minden munkanap 11-13 óráig nyitva tart!

 

A lelkipásztori látogatások is szünetelnek, de ha valaki szeretné, hogy a vezető-lelkész felkeresse az otthonában, vagy a kórházban, kérjük, jelezze és a lehetőségek szerint igyekszünk kérésének eleget tenni.

 

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7

 

Alkalmak:

– Ma 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

– Szerdán 18 órakor Istentisztelet lesz a templomban

– Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban

Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

 

Temetés:

– Március 27-én, pénteken délután itt a Templomban búcsúztunk Kardos Lídia, született Gál Lídia asszonytestvérünktől, aki életének 72. esztendejében, március 8-án hunyt el. Isten vigasztalását kérjük férjének, lányainak, családjának, az őt gyászolóknak A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt

 

Segítségnyújtás:

– Kérem, jelezzék, amennyiben olyan idős egyháztagunkról tudnak, akinek segítségre van szüksége!

Kérem azt is jelezzék, ha tudnak olyanról, akinek nincs internet hozzáférése, hogy Egyházközségünk hírei eljussanak hozzá, ha szeretné azokat olvasni.

Aki kéri annak szívesen eljuttatjuk a vasárnapi igehirdetéseket nyomtatott formában is!

A jelzéseket a hivatal@kkre.hu mail címre küldjék!

 

Óvodai, iskolai beiratkozás:

Prof. Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere a 7/2020. (III.25.) EMMI határozatban rendelkezett a 2020/2021-es nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról.

 

A Szőlőskert Református Óvodába a beiratkozás április 2-20 között lehetséges, a felvételről pedig április 20-ig kell döntenünk. Ha fenti lehetőséggel nem élnek, akkor ezt követőn április 21-ig a kötelező felvételt biztosító óvoda hivatalból felveszi a körzetes gyermekeket.

 

Az Ady Endre Református Általános Iskolába a beiratkozást április 6-24. között tarthatjuk meg, a felvételről, pedig április 27-ig kell döntenünk.

Ha fenti lehetőséggel nem élnek, akkor április 28-án a körzetes általános iskola felveszi (beíratja), a körzetébe tartozó gyermekeket, akik addig nem jelentkeztek egyházi fenntartású iskolába.

 

Fontos, hogy sem a Szőlőskert Református Óvoda, sem az Ady Endre Református Általános Iskola nem körzetes felvételt biztosító intézmény. Az előzőekből következik, ha fenti intézményekbe kívánják gyermeküket beíratni, akkor a kijelölt időpontban jelentkezniük kell, különben a lakhely szerinti körzetes intézménybe kerülnek felvételre.

Ha egy gyermeket az általunk fenntartott Intézményekbe íratnak be a szülők, akkor a Központi Információs Rendszeren (KIR) keresztül mi értesítjük a körzetes intézményeket, így a szülőnek a beiratkozás után ezzel már nem lesz több teendője!

Az intézményeinkbe való beiratkozás pontos rendjét és időpontját a Szőlőskert Református Óvoda és az Ady Endre Református Általános Iskola honlapján, illetve Facebook oldalán fogjuk közzétenni!

 

Óvodai, iskolai hírek:

– Intézményeinkben a Szőlőskert Református Óvodában és az Ady Endre Református Általános Iskolában is alkalmazkodunk a kialakult helyzethez, az érintetteket az intézmények a szokott módon tájékoztatták! Mindkét intézményünkben áttértünk a digitális oktatásra, ami azt jelenti, hogy nemcsak az iskolások kapnak online feladatokat, hanem az óvodások is!

Köszönjük a pedagógusok fáradozását, hogy gyermekeink nevelése, oktatása a jelen körülmények között is folytatódik!

 

– Szeretettel várjuk az óvodás korú gyermekeket a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert Óvodájába a Templom tér 19. alatt a Gyülekezeti házunkba, működő intézménybe.

Bátorítjuk a családokat, hogy akik szeretnék gyermeküket beíratni, jelezzék minél előbb, hogy valóban elsőbbséget tudjunk biztosítani a közösségünkből érkező gyermekeknek.

Ajánlom mindenki figyelmébe az óvoda webes elérhetőségeit: https://kkre.hu/wpm/ovodank/ és https://www.facebook.com/szoloskertovi

– Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, azokat a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra, akik szeretnék, hogy az általunk fenntartott iskola közösségébe tartozzanak.

Bátorítok mindenkit arra, hogy ismerje meg a jelenlegi Adyt. Három éve vettük át az iskolát, és szomorúan tapasztaljuk, hogy még sokan úgy gondolják, hogy ez az intézmény még mindig olyan, mint volt, pedig sok pozitív változás történt az elmúlt években.

Éppen most készítünk elő és valósítunk meg egy olyan modern informatikai oktatást, amilyen egyetlen kispesti iskolában sincs. Sajnálnám, ha éppen az Egyházközségünkhöz tartozó gyermekek nem élhetnének ezekkel a lehetőségekkel, mert máshol kezdik el az általános iskolát szeptembertől.

Ajánlom mindenki figyelmébe az iskola webes elérhetőségeit: https://ady.kkre.hu/ https://www.facebook.com/AdyEndreReformatusAltalanosIskola/

 

Konfirmáció:

Csütörtökön 16 órakor online lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly és idén is jártak előkészítőre

Csütörtökön 18 órakor lesz felnőtt konfirmandus óra

 

Jótékonysági ruhaakció:

– Jótékonysági ruhaakciónk a további intézkedésig szünetel!

 

Templomtakarítás:

– A templom takarítását is a jelenlegi helyzethez igazodva fogjuk megtenni! Köszönöm, hogy eddig a testvérek ezt hűséggel ellátták!

 

Lectio: Lukács: 20, 1-8

 

Textus: Lukács: 20, 2

 

Énekek:                     130: 1

Heidelbergi Káté: XIII. Úrnapja

130: 2-4

172

290: 1

295: 1-2

 

Igehirdető: Harkai Ferenc

 

Délután:

 

Textus: Példabeszédek: 29, 1-27

 

Heidelbergi Káté: XIII. Úrnapja

 

Énekek:              130: 1

294: 1-3

503: 1-8

 

Igehirdető: Harkai Ferenc